Yper Museum

Stageplaats

Yper Museum

Stagementor: : hannelore.franck@ieper.be
Lakenhalle, Grote Markt 34, 8900 Ieper
www.ypermuseum.be/

 

Het Yper Museum is een open erfgoedhuis over en voor Ieper en de Westhoek. Het vertelt de geschiedenis van de stad in haar streek: van bij het begin, over het middeleeuwse Ieper als Europese topstad, tot op heden. Het Yper Museum beheert een unieke collectie erfgoed van middeleeuwse archeologica, over vroegmoderne religieuze kunst en negentiende-eeuwse schone kunsten tot hedendaagse erfgoedobjecten. Het Merghelynck Museum, een 18de-eeuws adellijke stadsresidentie, valt eveneens onder het Yper Museum.

Je komt als stagiair terecht in een dynamisch en collegiaal team. Als eerste aanspreekpunt werk je vooral samen met Hannelore, de wetenschappelijk medewerker van het museum, maar afhankelijk van de stage werk je evenzeer samen met de publieksmedewerkers, educatieve dienst en collectiemedewerkers. Je volgt de tweewekelijkse teamvergadering en krijgt zo een unieke inkijk in het reilen en zeilen van een stadsmuseum dat nog volop aan het groeien is.

Flexibel werken is een mogelijkheid en er kan deels op afstand gewerkt worden. We vragen wel een minimale aanwezigheid van 5 dagen in Ieper, maar deze mogen verspreid worden over de duurtijd van de stage. Enkel zo kan je als stagiair het team en de werking voldoende leren kennen. De exacte modaliteiten (spreiding stagedagen, aantal dagen aanwezigheid) van de stage zijn individueel te bespreken.  

Stageopdrachten

Koppeling eindtermen aan inhoud Yper Museum (semester 1 of 2)

De nieuwe eindtermen van de tweede graad secundair onderwijs brengen veel te weeg in het onderwijslandschap. Voor musea bieden ze nieuwe mogelijkheden om lespakketten, rondleidingen en ander educatief materiaal aan te bieden dat tegemoet komt aan deze nieuwe eindtermen. Tijdens je stage werk je nauw samen met de educatieve dienst en onderzoek je op welke manieren het Yper Museum aansluiting kan vinden bij deze eindtermen. Je kiest zelf welke eindtermen je centraal zet (bv. historisch bewustzijn, cultureel bewustzijn, of andere) en of je dit uitwerkt voor welke onderwijsvorm (ASO, BSO, KSO, TSO)

1. Collectieonderzoek en publiekstekst schrijven

Binnen het afgebakende thema selecteer je zelf als student een drietal kunstwerken. Voor deze werken verricht je nieuw historisch onderzoek naar de herkomst, ontstaanscontext, het gebruik en/of de kunstenaar. Het object en niet het historische archiefmateriaal staat hierbij centraal. Als eindproduct stel je een wetenschappelijk verslag op (max. 5p./object) en schrijf je een publiekstekst (max. 1p./object). De publiekstekst wordt gebruikt om via verschillende kanalen het onderzoek kenbaar te maken (nieuwsbrief, website en sociale media).

De thematische mogelijkheden in het academiejaar 2022-2023 zijn:

  • De marqueterie-collectie het Merghelynck Museum (semester 1 of 2)

Marqueterie is een vorm van inlegwerk waarbij verschillende delen als een legpuzzel op elkaar aansluiten. Naast hout werd er vaak gebruik gemaakt van schildpad, brons of ivoor. Meerdere 18de-eeuwse meubelstukken in het Merghelynck Museum zijn met deze kunstmethode gedecoreerd. Voor deze opdracht doe je een literatuuronderzoek over dit kunstambacht en selecteer je twee meubelstukken uit de collectie waarvoor je een detailstudie opstelt.

  • Vrouwelijke kunstenaars uit de collectie (semester 1)

Tussen 19 november 2022 en 13 maart 2023 loopt in het Yper Museum de tentoonstelling Louise/Edith waarbij het oeuvre van Louise De Hem (1866-1922) aan het publiek getoond wordt. Hedendaags kunstenaar Edith Dekyndt zorgt voor de actualisatie. Een uitgelezen kans om ook de andere vrouwelijke kunstenaars uit de collectie in de aandacht te zetten. De meeste vrouwelijke kunstenaars in de collectie waren actief in de 19de en 20ste eeuw, maar ook twee 18de-eeuwse Franse graveurs behoren tot de mogelijkheden.

2. Koppeling eindtermen aan inhoud Yper Museum (semester 1 of 2)

De nieuwe eindtermen van de tweede graad secundair onderwijs brengen veel te weeg in het onderwijslandschap. Voor musea bieden ze nieuwe mogelijkheden om lespakketten, rondleidingen en ander educatief materiaal aan te bieden dat tegemoet komt aan deze nieuwe eindtermen. Tijdens je stage werk je nauw samen met de educatieve dienst en onderzoek je op welke manieren het Yper Museum aansluiting kan vinden bij deze eindtermen. Je kiest zelf welke eindtermen je centraal zet (bv. historisch bewustzijn, cultureel bewustzijn, of andere) en of je dit uitwerkt voor welke onderwijsvorm (ASO, BSO, KSO, TSO)