Stages

Aan de UGent kunnen studenten in derde bachelor (tweede semester) en in de master (eerste en tweede semester) een stage publieksgeschiedenis opnemen.

Aan de UAntwerpen bestaat een stage publieksgeschiedenis enkel in de master (jaarvak).

Behalve het moment van de stage, is het opzet van de masterstage publieksgeschiedenis aan de UGent en de UA identiek. De organisatie gebeurt samen.

Ga naar

Informatie voor studenten
Informatie voor stage-instellingen
Stageplaatsen