Over het IPG

Contact

IPG - Vakgroep Geschiedenis
Universiteitsforum UGent
Sint-Pietersnieuwstraat 35
9000 Gent

09 331 02 78

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Fien Danniau, projectcoördinatie en onderwijsbegeleiding publieksgeschiedenis
fien.danniau@ugent.be, 09 331 02 78

Bruno De Wever, co-stichter IPG, hoogleraar eigentijdse geschiedenis en vakdidactiek
bruno.dewever@ugent.be, 09 331 02 81

Gita Deneckere, co-stichter IPG, hoogleraar eigentijdse geschiedenis
gita.deneckere@ugent.be, 09 331 02 80

Opdracht

Het Interuniversitair Instituut voor Publieksgeschiedenis (IPG) organiseert onderwijs, onderzoek en dienstverlening over alle vormen van omgang met geschiedenis in de samenleving in het heden en het verleden. Het is een expertisecentrum voor de ‘vertaling’, valorisering en evaluatie van academische historische kennis naar onderwijs, musea, historische tentoonstellingen, herdenkingen, publieksboeken, media, erfgoedgemeenschappen… overal waar aan het verleden betekenis wordt verleend.

1. Onderwijs

 • Organisatie van het praktijktraject publieksgeschiedenis in derde bachelor en masterjaar van de opleiding Geschiedenis aan de UGent
 • Organisatie van stages
 • Bijscholing van leerkrachten geschiedenis en pedagogen
 • Bewerkstelligen van interuniversitaire samenwerking en expertisedeling
 • Opbouw van een internationaal netwerk binnen de International Federation for Public History

2. Onderzoek

 • Fundamenteel onderzoek over historische praktijken in heden en verleden via de onderzoekslijn metageschiedenis en publieksgeschiedenis van de onderzoeksgroep Sociale Geschiedenis na 1750
 • Scriptieonderzoek in de metageschiedenis en publieksgeschiedenis
 • Toegepast historisch onderzoek met als doel expertise-opbouw en de creatie van een laboratoriumomgeving voor studenten
 • Onderzoek-in-opdracht op voorwaarde van o.a. inhoudelijke of methodologische expertise binnen de onderzoeksgroep

3. Dienstverlening en publieksprojecten

 • Wetenschappelijk advies aan non-profit organisaties
 • Binnen de context van de academische wereld en vrijheid het faciliteren van projecten met als doel kennisdeling en methodologische training
 • Allerlei partnerschappen en engagementen op voorwaarde van inhoudelijke of methodologische expertise
 • Projecten en activiteiten om de inhoudelijke expertise aan de vakgroep Geschiedenis van de UGent te vertalen naar een breed publiek
 • Netwerkopbouw

Stuurgroep

 • Patrick Allegaert (Guislain Museum)
 • Herman Balthazar (Universiteit Gent)
 • Piet Chielens (In Flanders Fields)
 • Ides De Bruyne (Pascal Decroosfonds voor Bijzondere Journalistiek)
 • Jeroen Deploige (Universiteit Gent)
 • Sylvie Dhaene (Stichting Lezen)
 • Sophie de Schaepdrijver (Penn State University)
 • Ronny Gobyn (Tijdsbeeld-Piècemontée)
 • Marc Jacobs (Universiteit Antwerpen)
 • Marc Reynebeau (De Standaard)
 • Pierre Schoentjes (Universiteit Gent)
 • Carine Stevens (Stad Gent)
 • Roel Vande Winkel (KU Leuven)
 • David Van Reybrouck (schrijver)
 • Paule Verbruggen (Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis)
 • Nico Wouters (Algemeen Rijksarchief - Cegesoma)