Werkplaats Immaterieel Erfgoed

Stageplaats

Werkplaats Immaterieel Erfgoed

Stagementor: Jorijn Neyrinck, Jorijn@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be
Taylors Factory, Emile Ferron Straat 153, 1060 Sint-Gillis
www.immaterieelerfgoed.be

Werkplaats immaterieel erfgoed is de organisatie die de werking voor het immaterieel erfgoed in Vlaanderen opneemt.  

<< Immaterieel erfgoed is zelf niets nieuws natuurlijk. Het is van alle tijden: het zijn praktijken die mensen generaties lang doen en doorgeven, overal ter wereld. Het zit bv. in hoe we spelen of verhalen vertellen, in eetcultuur, dans en muziek, circus, carnaval, feesten en rituelen, in landbouwtechnieken en in de vaardigheden van vakmannen en -vrouwen die (weten hoe ze) dingen maken. En naarmate tijden veranderen, verandert immaterieel erfgoed mee. In 2003 lanceerde UNESCO een internationale Conventie om dit erfgoed sterker op de kaart te zetten en wereldwijd beleid rond immaterieel erfgoed te gaan ontwikkelen. Ook het Vlaamse beleid is er sindsdien mee aan de slag. >>  

De kracht van immaterieel erfgoed in het hart van hedendaags en superdivers samenleven uitlichten: dat is waar Werkplaats immaterieel erfgoed voor staat. We zetten ons in voor al wie rond immaterieel erfgoed in de weer is. Mét al wie er mee de schouders onder zet, uit alle maatschappelijke domeinen en vanuit de volle diversiteit van de samenleving. Met een aanpak vol samenwerking, kruisbestuiving en met telkens actuele invalshoeken, zorgen we méé voor levendige tradities en praktijken van morgen!

Stageopdrachten

STAGE 1: participatief inventariseren van immaterieel erfgoed

Gezocht: Immaterieel-erfgoedjager/verzamelaar & creatief projectmedewerker.

De enorme rijkdom en diversiteit van immaterieel erfgoed in de samenleving zichtbaar maken, dat is waar we bij Werkplaats immaterieel erfgoed voor gaan. Daartoe breiden we onze collectie gebruiken, tradities, praktijken, rituelen, vakmanschap,… constant uit en maken die zichtbaar via immaterieelerfgoed.be.

Heb jij een hart voor de meest diverse mensen, een aangeboren interesse voor hun passies en erfgoedpraktijken, heb je overtuigingskracht en een vlotte pen? Dan ben jij de geschikte persoon voor deze stage.

Je contacteert personen, groepen en gemeenschappen met oog op het registreren van hun immaterieel erfgoed. Je motiveert, assisteert of schrijft in overleg. Je werkt met individuen, maar geeft ook infosessies en begeleiding voor groepen rond het registreren van immaterieel erfgoed. Zo verzamel je de meest diverse erfgoedpraktijken bij de meest diverse mensen  binnen de verschillende domeinen van het immaterieel erfgoed: orale tradities (vertellen en taalgebruik), muziek en podiumkunsten, rituelen, feesten of gebruiken, sport en spel, natuur en landbouw of eten en drinken, maar ook ambacht, vakmanschap en techniek. Alles kan, maar de nadruk ligt in 2022 op het levende erfgoed van ambacht en vakmanschap in Vlaanderen, en in 2023 starten we de verkenning van immaterieel erfgoed in religie en wereldbeelden.

Denk je bovendien graag creatief na en schrikt het opzetten van een klein evenement of actie je niet af? Ook dan is stage bij Werkplaats immterieel erfgoed geknipt voor jou. Bedenk en probeer je zelf/samen met ons graag kleine acties uit waarbij mensen aangemoedigd worden om te registreren? Dat kan! Of ga je graag mee aan de slag rond het opzetten van kleine sensibiliserende evenmenten met ambassadeurs uit muziek- en podiumkunsten of vakmanschap? Ook dat is een optie.

Profiel:

 • Je bent enthousiast en gaat geen uitdaging uit de weg
 • Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling
 • Je bent creatief en hebt een vlotte pen
 • Je bent sociaal, mondig en assertief
 • Je werkt zelfstandig en gestructureerd
 • Je bent kritisch én constructief
 • Je bent vertrouwd met ICT-toepassingen (website, databank) en sociale media, of staat klaar om ermee vertrouwd te raken
 • Je bent leergierig, flexibel en nauwgezet
 • Je bent overtuigd dat erfgoed niet alleen van lang geleden, maar ook van vandaag kan zijn

STAGE 2: Immaterieel erfgoed & educatie

Gezocht: enthousiaste stagiair-collega met een hart voor educatie en immaterieel erfgoed

Doorheen de tijden geven mensen tradities, kennis en gebruiken door. Het immaterieel erfgoed dat mensen dragen, beoefenen en beleven, is zo continu ingebed in leerprocessen, doorheen ons hele leven. Het gaat om levend erfgoed dat we aanleren, doen en weer doorgeven. 

Vandaar de grote aandacht die in de UNESCO 2003 Conventie - waarin de internationale gemeenschap de krachten bundelt voor het borgen van immaterieel erfgoed - uitgaat naar educatie.  Al in de eerste paragrafen van deze internationale verdragstekst (artikel 2.3) wordt het belang van ‘overdracht, met name door formele en niet-formele educatie’ aangehaald. 

Sinds een aantal jaren exploreert UNESCO daarbij specifiek de plek van het formele onderwijs binnen die ruimere inzet om het immaterieel erfgoed van de mensheid duurzaam te borgen. Onderwijs kan een grote rol spelen bij het borgen van immaterieel erfgoed. En immaterieel erfgoed kan ook omgekeerd onderwijsprogramma's voeden, met het leren over, door en met immaterieel erfgoed. In 2018 ging UNESCO met pilootprojecten van start om samen met o.m. leerkrachten en scholen immaterieel erfgoed in curricula te verweven. En in de vernieuwde Vlaamse beleidsvisie voor immaterieel erfgoed (2022) is het versterken van de integratie van immaterieel erfgoed binnen onderwijs  als één van de uitdagingen voor het komende decennium ingeschreven.

In Vlaanderen staan we in het onderwijsveld rond immaterieel-erfgoededucatie aan het prille begin. Daar kunnen we de komende jaren vele stappen vooruit zetten.

Daarnaast is er uiteraard ook een bijzonder breed en rijkgeschakeerd speelveld waar niet-formele (cultuur- en erfgoed)educatie, levenslang en levensbreed leren kunnen floreren (denk aan jeugdwerk, sociaal-cultureel volwassenenwerk, alles wat gebeurt in het erfgoedveld bij musea, verenigingen, …)

Werkplaats immaterieel erfgoed wil de inzet op educatie verder verkennen in de komende jaren. Dat kan bv. via verkenning en analyse van bestaande educatieve projecten rond immaterieel erfgoed, via studie van de geschiedenis en evolutie van (immaterieel)-erfgoededucatie in Vlaanderen (algemeen) of met gevalsstudies (bv. bij 1 specifieke traditie of bij een educatieve organisatie), dat kan ook via het opzetten van nieuw experiment en het vormgeven van een educatief initiatief, bv. samen met een erfgoedgemeenschap, een organisatie in het jeugdwerk of sociaal-culturele organisatie, een museum of archief, ... Op maat van jouw eigen interesses, netwerken en achtergrond verkennen we hoe jij een nieuw stapsteentje in deze exploratie van de kansen en mogelijkheden van immaterieel-erfgoed-educatie kan mee uitwerken!

Heb jij een hart voor de meest diverse mensen, voor hun passies en erfgoedpraktijken? Heb je interesse in de processen van educatie, leren en doorgeven van passies, interesses, cultuur...?  En ben je vlot in de omgang en heb je een vlotte pen? Dan ben jij de geschikte persoon voor deze stage.

Profiel:

 • Je bent enthousiast en gaat geen uitdaging uit de weg
 • Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling
 • je hebt interesse in erfgoed en in educatie
 • Je bent creatief en hebt een vlotte pen
 • Je bent sociaal, mondig en assertief
 • Je werkt zelfstandig en gestructureerd
 • Je bent kritisch én constructief
 • Je bent vertrouwd met ICT-toepassingen (website, databank) en sociale media, of staat klaar om ermee vertrouwd te raken
 • Je bent leergierig, flexibel en nauwgezet
 • Je bent overtuigd dat erfgoed niet alleen van lang geleden, maar ook van vandaag kan zijn

Stage 1. Participatief inventariseren van immaterieel erfgoed 

Gezocht: Immaterieel-erfgoedjager/verzamelaar & creatief projectmedewerker 

De enorme rijkdom en diversiteit van immaterieel erfgoed in de samenleving zichtbaar maken, dat is waar we bij Werkplaats immaterieel erfgoed voor gaan. Daartoe breiden we onze collectie gebruiken, tradities, praktijken, rituelen, vakmanschap,… constant uit en maken die zichtbaar via immaterieelerfgoed.be. 

Heb jij een hart voor de meest diverse mensen, een aangeboren interesse voor hun passies en erfgoedpraktijken, heb je overtuigingskracht en een vlotte pen? Dan ben jij de geschikte persoon voor deze stage. 

 • Je contacteert personen, groepen en gemeenschappen met oog op het registreren van hun immaterieel erfgoed. Je motiveert, assisteert of schrijft in overleg. Je werkt met individuen, maar geeft ook infosessies en begeleiding voor groepen rond het registreren van immaterieel erfgoed op www.immaterieelerfgoed.be. 
 • Zo verzamel je de meest diverse erfgoedpraktijken bij de meest diverse mensen  binnen de verschillende domeinen van het immaterieel erfgoed: orale tradities (vertellen en taalgebruik), muziek en podiumkunsten, rituelen, feesten of gebruiken, sport en spel, natuur en landbouw of eten en drinken, maar ook ambacht, vakmanschap en techniek. 
 • Alles kan, maar de nadruk ligt in 2021 op het levende erfgoed van muziek en podiumkunsten en vanaf 2022 gaan we op verkenning rond ambacht en vakmanschap in Vlaanderen. (die focus wordt telkens gelegd in samenwerking met partnerorganisaties)
 • Tijdens je master- of bachelorstage kan je zo samen met de collega’s in het team de schouders zetten onder publieksacties die toeleiden naar nieuwe aanmeldingen van immaterieel erfgoed op www.immaterieelerfgoed.be. Je kan meedraaien in ondersteuning en vormingsmomenten omtrent het platform, zowel naar vrijwilligers toe als met de professionele erfgoedsector. En je werkt mee rond inzendingen van immaterieel erfgoed op de website (redactie, beeldbeheer, contact met invoerders etc.). 
 • Denk je bovendien graag creatief na en schrikt het opzetten van een klein evenement of actie je niet af? Ook dan is stage bij Werkplaats immaterieel erfgoed geknipt voor jou. 
 • Bedenk en probeer je zelf/samen met ons graag kleine acties uit waarbij mensen aangemoedigd worden om te registreren? Dat kan! 
 • Of ga je graag mee aan de slag rond het opzetten van kleine sensibiliserende evenementen met ambassadeurs uit muziek- en podiumkunsten? Ook dat is een optie.
   

Profiel:

 • Je bent enthousiast en gaat geen uitdaging uit de weg
 • Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling
 • Je bent creatief en hebt een vlotte pen
 • Je bent sociaal, mondig en assertief
 • Je werkt zelfstandig en gestructureerd
 • Je bent kritisch én constructief
 • Je bent vertrouwd met ICT-toepassingen (website, databank) en sociale media, of staat klaar om ermee vertrouwd te raken
 • Je bent leergierig, flexibel en nauwgezet
 • Je bent overtuigd dat erfgoed niet alleen van lang geleden, maar ook van vandaag kan zijn

 

STAGE 2: participatietraject beleidsplanning toekomstige immaterieel-erfgoedwerking in Vlaanderen 

Gezocht: enthousiaste stagiair-collega die méé draait bij het beleidsplanningstraject voor de immaterieel-erfgoedorganisatie 

In 2022 zijn we als organisatie voor immaterieel erfgoed in Vlaanderen volop aan de slag om onze beleidsstrategie en toekomstige werking voor de periode 2024-2018 uit te zetten in het kader van het Cultureel-erfgoeddecreet: het opmaken van bevragingen bij erfgoedgemeenschappen en erfgoedorganisaties, voeren van een omgevingsanalyse, uitdenken van een ambitieus én haalbaar meerjarenplan... Heb je interesse om dit beleidsplanningstraject van binnenuit méé te lopen en een deelaspect onder handen te nemen? Onze deur staat voor je open!
Contacteer ons via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be www.werkplaatsimmaterieelerfgoed.be – www.immaterieelerfgoed.be

Heb jij een hart voor de meest diverse mensen, voor hun passies en erfgoedpraktijken, heb je interesse in erfgoedbeleid, en ben je vlot in de omgang en heb je een vlotte pen? Dan ben jij de geschikte persoon voor deze stage. 

Profiel:

 • Je bent enthousiast en gaat geen uitdaging uit de weg
 • Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling
 • je hebt interesse in erfgoedbeleid
 • Je bent creatief en hebt een vlotte pen
 • Je bent sociaal, mondig en assertief
 • Je werkt zelfstandig en gestructureerd
 • Je bent kritisch én constructief
 • Je bent vertrouwd met ICT-toepassingen (website, databank) en sociale media, of staat klaar om ermee vertrouwd te raken
 • Je bent leergierig, flexibel en nauwgezet
 • Je bent overtuigd dat erfgoed niet alleen van lang geleden, maar ook van vandaag kan zijn

Participatief inventariseren van immaterieel erfgoed  

Gezocht: Immaterieel-erfgoedjager/verzamelaar & creatief projectmedewerker.  

De enorme rijkdom en diversiteit van immaterieel erfgoed in de samenleving zichtbaar maken, dat is waar we bij Werkplaats immaterieel erfgoed voor gaan. Daartoe breiden we onze collectie gebruiken, tradities, praktijken, rituelen, vakmanschap,… constant uit en maken die zichtbaar via immaterieelerfgoed.be. 

Heb jij een hart voor de meest diverse mensen, een aangeboren interesse voor hun passies en erfgoedpraktijken, heb je overtuigingskracht en een vlotte pen? Dan ben jij de geschikte persoon voor deze stage.  

Je contacteert personen, groepen en gemeenschappen met oog op het registreren van hun immaterieel erfgoed. Je motiveert, assisteert of schrijft in overleg. Je werkt met individuen, maar geeft ook infosessies en begeleiding voor groepen rond het registreren van immaterieel erfgoed op www.immaterieelerfgoed.be.  

Zo verzamel je de meest diverse erfgoedpraktijken bij de meest diverse mensen  binnen de verschillende domeinen van het immaterieel erfgoed: orale tradities (vertellen en taalgebruik), muziek en podiumkunsten, rituelen, feesten of gebruiken, sport en spel, natuur en landbouw of eten en drinken, maar ook ambacht, vakmanschap en techniek.  

Alles kan, maar de nadruk ligt in 2020 op het culinaire en in 2021 gaat de focus naar muziek en podiumkunsten. (die focus wordt telkens gelegd in samenwerking met partnerorganisaties)

Tijdens je bachelorstage kan je zo samen met de collega’s in het team de schouders zetten onder publieksacties die toeleiden naar nieuwe aanmeldingen van immaterieel erfgoed op www.immaterieelerfgoed.be. Je kan meedraaien in ondersteuning en vormingsmomenten omtrent het platform, zowel naar vrijwilligers toe als met de professionele erfgoedsector. En je werkt mee rond inzendingen van immaterieel erfgoed op de website (redactie, beeldbeheer, contact met invoerders etc.).  

 

Denk je bovendien graag creatief na en schrikt het opzetten van een klein evenement of actie je niet af? Ook dan is stage bij Werkplaats immaterieel erfgoed geknipt voor jou.  

Bedenk en probeer je zelf/samen met ons graag kleine acties uit waarbij mensen aangemoedigd worden om te registreren? Dat kan!  

Of ga je graag mee aan de slag rond het opzetten van kleine sensibiliserende evenmenten met ambassadeurs uit muziek- en podiumkunsten? Ook dat is een optie. 

 

Profiel

 • Je bent enthousiast en gaat geen uitdaging uit de weg 
 • Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling 
 • Je bent creatief en hebt een vlotte pen 
 • Je bent sociaal, mondig en assertief 
 • Je werkt zelfstandig en gestructureerd 
 • Je bent kritisch én constructief 
 • Je bent vertrouwd met ICT-toepassingen (website, databank) en sociale media, of staat klaar om ermee vertrouwd te raken 
 • Je bent leergierig, flexibel en nauwgezet 
 • Je bent overtuigd dat erfgoed niet alleen van lang geleden, maar ook van vandaag kan zijn

Werkplaats immaterieel erfgoed voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid. 

Participatief inventariseren van immaterieel erfgoed  

Gezocht: Immaterieel-erfgoedjager/verzamelaar & creatief projectmedewerker

De enorme rijkdom en diversiteit van immaterieel erfgoed in de samenleving zichtbaar maken, dat is waar we bij Werkplaats immaterieel erfgoed voor gaan. Daartoe breiden we onze collectie gebruiken, tradities, praktijken, rituelen, vakmanschap,… constant uit en maken die zichtbaar via immaterieelerfgoed.be. 

Heb jij een hart voor de meest diverse mensen, een aangeboren interesse voor hun passies en erfgoedpraktijken, heb je overtuigingskracht en een vlotte pen? Dan ben jij de geschikte persoon voor deze stage.  

Je contacteert personen, groepen en gemeenschappen met oog op het registreren van hun immaterieel erfgoed. Je motiveert, assisteert of schrijft in overleg. Je werkt met individuen, maar geeft ook infosessies en begeleiding voor groepen rond het registreren van immaterieel erfgoed.  

Zo verzamel je de meest diverse erfgoedpraktijken bij de meest diverse mensen  binnen de verschillende domeinen van het immaterieel erfgoed: orale tradities (vertellen en taalgebruik), muziek en podiumkunsten, rituelen, feesten of gebruiken, sport en spel, natuur en landbouw of eten en drinken, maar ook ambacht, vakmanschap en techniek.  

Alles kan, maar de nadruk ligt in 2020 op het culinaire en in 2021 gaat de focus naar muziek en podiumkunsten. (die focus wordt telkens gelegd in samenwerking met partnerorganisaties) 

 

Denk je bovendien graag creatief na en schrikt het opzetten van een klein evenement of actie je niet af? Ook dan is stage bij Werkplaats immaterieel erfgoed geknipt voor jou.  

Bedenk en probeer je zelf/samen met ons graag kleine acties uit waarbij mensen aangemoedigd worden om te registreren? Dat kan!  

Of ga je graag mee aan de slag rond het opzetten van kleine sensibiliserende evenmenten met ambassadeurs uit muziek- en podiumkunsten? Ook dat is een optie.

 

Profiel

 • Je bent enthousiast en gaat geen uitdaging uit de weg 
 • Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling 
 • Je bent creatief en hebt een vlotte pen 
 • Je bent sociaal, mondig en assertief 
 • Je werkt zelfstandig en gestructureerd 
 • Je bent kritisch én constructief 
 • Je bent vertrouwd met ICT-toepassingen (website, databank) en sociale media, of staat klaar om ermee vertrouwd te raken 
 • Je bent leergierig, flexibel en nauwgezet 
 • Je bent overtuigd dat erfgoed niet alleen van lang geleden, maar ook van vandaag kan zijn 

Werkplaats immaterieel erfgoed voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid.

#IKSCHRIJFGESCHIEDENIS zoekt BEELD(HER)VORMER! 

Ben je op zoek naar ervaring in communicatie en publiekswerking? Zoek je een stageplek met de voeten in de erfgoedpraktijk waar je de ruimte krijgt om je vergaarde competenties verder uit te bouwen en maatschappelijk in te zetten? Dan heb je je stageplek gevonden!

Het project #IKSCHRIJFGESCHIEDENIS roept iedereen op zijn/haar traditie of techniek te tonen door foto’s of filmpjes in te zenden op www.ikschrijfgeschiedenis.be of met #ikschrijfgeschiedenis via Twitter/Instagram. Door net het kleine in de kijker te zetten, vestigt #ikschrijfgeschiedenis de aandacht op de rijkdom aan levende tradities en technieken. En op iedereen die het op een eigen manier verderzet. Want wat voor ons vanzelfsprekend lijkt, is dat niet altijd. Van meubelmaker tot witloofteler, van mimespeler tot bruid, en van schapenherder tot accordeonist: iedereen schrijft geschiedenis.

Met #IKSCHRIJFGESCHIEDENIS willen het platform voor immaterieel erfgoed (www.immaterieelerfgoed.be) en het ICE-trekkersnetwerk (tapis plein, CAG, ETWIE, LECA, Het Firmament, Resonant, FARO) zo de basis leggen voor een brede, diverse en actuele beeldvorming op het begrip immaterieel cultureel erfgoed. Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) zijn niet-tastbare gewoontes of gebruiken van vroeger die men koestert en nu nog doet. De kennis of kunde die men levend wil houden en doorgeeft aan volgende generaties. #IKSCHRIJFGESCHIEDENIS toont waar het om draait en zet mensen en gemeenschappen in de kijker die iets van vroeger vandaag verder doen, beleven en doorgeven voor de toekomst.

Schets mee een actueel, levendig en divers beeld van het ‘immaterieel cultureel erfgoed’ in Vlaanderen en Brussel anno 2016!

We zoeken een stagiair om samen met ons:

 • blijvend op zoek te gaan naar manieren om de beeldvorming op ICE aan te pakken en te diversifiëren
 • diverse doelgroepen te benaderen binnen de campagne met boodschappen op maat.
 • diverse partners en collega’s warm te maken om de campagne te verspreiden en actief in te zetten in hun dagelijkse – of projectwerking
 • creatieve acties te bedenken en begeleiden (zowel met publiek, gemeenschappen als collega’s uit de erfgoedsector)
 • sociale media/website op te volgen en de schouders te zetten onder redactioneel werk

Gewenst profiel:

 • Je bent overtuigd dat erfgoed niet alleen van lang geleden, maar ook van vandaag kan zijn
 • Je bent enthousiast en gaat geen uitdaging uit de weg
 • Je ziet het grootse van kleine dingen
 • Je bent creatief en hebt een vlotte pen
 • Je bent sociaal, mondig en assertief
 • Je bent vingervlug met sociale media en bent hierin thuis
 • Je houdt van een glimlach en een kwinkslag
 • Je kijkt uit naar een stage vol veld- én kantoorwerk

#IKSCHRIJFGESCHIEDENIS zoekt BEELD(HER)VORMER! 

Ben je op zoek naar ervaring in communicatie en publiekswerking? Zoek je een stageplek met de voeten in de erfgoedpraktijk waar je de ruimte krijgt om je vergaarde competenties verder uit te bouwen en maatschappelijk in te zetten? Dan heb je je stageplek gevonden!

Het project #IKSCHRIJFGESCHIEDENIS roept iedereen op zijn/haar traditie of techniek te tonen door foto’s of filmpjes in te zenden op www.ikschrijfgeschiedenis.be of met #ikschrijfgeschiedenis via Twitter/Instagram. Door net het kleine in de kijker te zetten, vestigt #ikschrijfgeschiedenis de aandacht op de rijkdom aan levende tradities en technieken. En op iedereen die het op een eigen manier verderzet. Want wat voor ons vanzelfsprekend lijkt, is dat niet altijd. Van meubelmaker tot witloofteler, van mimespeler tot bruid, en van schapenherder tot accordeonist: iedereen schrijft geschiedenis.

Met #IKSCHRIJFGESCHIEDENIS willen het platform voor immaterieel erfgoed (www.immaterieelerfgoed.be) en het ICE-trekkersnetwerk (tapis plein, CAG, ETWIE, LECA, Het Firmament, Resonant, FARO) zo de basis leggen voor een brede, diverse en actuele beeldvorming op het begrip immaterieel cultureel erfgoed. Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) zijn niet-tastbare gewoontes of gebruiken van vroeger die men koestert en nu nog doet. De kennis of kunde die men levend wil houden en doorgeeft aan volgende generaties. #IKSCHRIJFGESCHIEDENIS toont waar het om draait en zet mensen en gemeenschappen in de kijker die iets van vroeger vandaag verder doen, beleven en doorgeven voor de toekomst.

Schets mee een actueel, levendig en divers beeld van het ‘immaterieel cultureel erfgoed’ in Vlaanderen en Brussel anno 2016!

We zoeken een stagiair om samen met ons:

 • blijvend op zoek te gaan naar manieren om de beeldvorming op ICE aan te pakken en te diversifiëren
 • diverse doelgroepen te benaderen binnen de campagne met boodschappen op maat.
 • diverse partners en collega’s warm te maken om de campagne te verspreiden en actief in te zetten in hun dagelijkse – of projectwerking
 • creatieve acties te bedenken en begeleiden (zowel met publiek, gemeenschappen als collega’s uit de erfgoedsector)
 • sociale media/website op te volgen en de schouders te zetten onder redactioneel werk

Gewenst profiel:

 • Je bent overtuigd dat erfgoed niet alleen van lang geleden, maar ook van vandaag kan zijn
 • Je bent enthousiast en gaat geen uitdaging uit de weg
 • Je ziet het grootse van kleine dingen
 • Je bent creatief en hebt een vlotte pen
 • Je bent sociaal, mondig en assertief
 • Je bent vingervlug met sociale media en bent hierin thuis
 • Je houdt van een glimlach en een kwinkslag
 • Je kijkt uit naar een stage vol veld- én kantoorwerk

BEELD(HER)VORMER GEZOCHT!

Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) zijn niet-tastbare gewoontes of gebruiken van vroeger die men koestert en nu nog doet. De kennis of kunde die men levend wil houden en doorgeeft aan volgende generaties. Ondanks het feit dat dit niet-tastbaar erfgoed letterlijk middenin de samenleving LEEFT, blijven we voortdurend zoeken naar woorden en manieren om ermee naar het brede publiek te stappen. In het najaar van 2015 zetten het platform voor immaterieel erfgoed (www.immaterieelerfgoed.be) en het ICE-trekkersnetwerk (tapis plein, CAG, ETWIE, LECA, Het Firmament, Resonant, FARO) een grootse communicatiecampagne op om het brede publiek te laten zien waar immaterieel erfgoed om draait: om mensen en erfgoedgemeenschappen die iets van vroeger vandaag verder doen, beleven en doorgeven voor de toekomst. Daarnaast, en vooral, willen we die mensen die zich in dit verhaal herkennen, oproepen om zich kenbaar te maken. Zo hopen we de basis te leggen voor een brede en diverse beeldvorming op het begrip immaterieel erfgoed.

Om deze uitdaging op volle kracht aan te gaan, hebben we jou nodig!

Om samen met ons:

 • diverse partners en collega’s warm te maken om de campagne te verspreiden en actief in te zetten in hun dagelijkse werking
 • onder de campagnenoemer op zoek te gaan naar manieren om de beeldvorming op ICE aan te pakken en te diversifiëren
 • onder de campagnenoemer diverse doelgroepen te benaderen en betrekken
 • creatieve acties te bedenken en begeleiden (zowel met publiek, gemeenschappen als collega’s uit de erfgoedsector)

Gewenst profiel:

 • Je vindt dat ICE méér is dan wat momenteel op www.immaterieelerfgoed.be staat
 • je bent enthousiast en gaat geen uitdaging uit de weg
 • je ziet het grootse van kleine dingen
 • je houdt van een glimlach en een kwinkslag
 • je bent communicatievaardig en sociaal
 • je kijkt uit naar een stage vol veld- én kantoorwerk