Vredescentrum

Stageplaats

  

Stagementor: Helen Grevers, helen@vresecentrum.be, 032923655 / 0476054960
Everdijstraat 12, 2000 Antwerpen
https://www.vredescentrum.be/index.html

 

Het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen is een vzw die in opdracht van de stad en provincie Antwerpen werkt aan projecten rond vredesopvoeding en herinneringseducatie, zowel voor jongeren als volwassenen. In deze projecten probeert het Vredescentrum verbindingen te leggen tussen verleden en heden en tussen het kleine binnenland en het grote buitenland. We werken hierbij zoveel mogelijk in partnerschap met anderen. Doelgroep van het Vredescentrum zijn scholen, middenveldorganisaties en geïnteresseerde bezoekers. Het aanbod is gevarieerd en bevat debatten rond actuele kwesties als meer structurele projecten rond de Wereldoorlogen, democratie en verdraagzaamheid. Daarbij is het Vredescentrum ook een ontmoetingscentrum. In dit kader biedt het Vredescentrum graag een forum voor studiedagen, tentoonstellingen, debatten en andere bijeenkomsten van vredesorganisaties en -initiatieven. 

Stageopdrachten

Het Vredescentrum start in januari 2021 met een Europees project over de herinnering aan de democratische transities van 1989-1990. Met dit project willen we een breed publiek laten kennismaken met dit recente verleden. Wat is de impact van dit verleden op de persoonlijke levens van vorige generaties? Voor meer bewustwording over dit verleden zullen we (nieuwe) getuigenissen verzamelen van de generatie die vluchtte of migreerde naar België, in het bijzonder Antwerpen. Deze getuigenissen zullen vervolgens op verschillende manieren worden ontsloten naar een breed publiek. Dit gebeurt in samenwerking met internationale projectpartners op het gebied van herinnerings- en vredeseducatie en publieksgeschiedenis.

Taakomschrijving

Tijdens de stage komen de volgende aspecten aanbod:

  • Je zoekt actief naar (oog)getuigen binnen het netwerk van de Oost-Europese diaspora
  • Je werk mee aan (voorbereiding van) interviews met (oog)getuigen
  • Je verzamelt historisch (beeld)materiaal over (de herinnering aan) 1989-1990
  • Je onderzoekt de herinnerings- en herdenkingscultuur in betreffende Oost-Europese landen
  • Je schrijft mee aan teksten, bijvoorbeeld voor publieksbijeenkomsten binnen dit project
  • Je geeft de samenwerking met internationale partners mee vorm
  • Je denkt mee na over de ontwikkeling van bijbehorend lesmateriaal voor lager- en middelbaar onderwijs (geschiedenisonderwijs, herinneringseducatie, vredesopvoeding)
  • Je maakt kennis met de bredere werking van het Vredescentrum Antwerpen

75 jaar bevrijding WO2 stad Antwerpen

In 2019 is het 75 jaar geleden dat de stad Antwerpen werd bevrijd van de nationaalsocialistische bezetter. Om dit jubileum te vieren, zullen verschillende projecten worden uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel hiervan is het uitwerken van een tijdelijke tentoonstelling over de bevrijding van Antwerpen. Deze tentoonstelling zal vanaf september 2019 te zien zijn in Antwerpen. In aanloop naar deze tentoonstelling lanceren we een sociale media campagne waarbij we vooral het medium Twitter willen gebruiken om diverse doelgroepen bij het thema te betrekken.

Taakomschrijving

Als stagiair werk je nauw samen met de medewerkers van het Vredescentrum. Samen werk je aan de verdere ontwikkeling van dit project. Je bent betrokken bij de inhoudelijke uitwerking van de tentoonstelling: de opzet, het bronnen onderzoek, etc. Vervolgens werk je mee aan de vertaalslag van dit onderzoek; het schrijven van tentoonstellingsteksten, het uitwerken van educatieve handleidingen voor lager en secundair onderwijs. Ook het inzetten van historische bronnen in de sociale media campagne zal deel uitmaken van het takenpakket.

75 jaar bevrijding WO2 stad Antwerpen

In 2019 is het 75 jaar geleden dat de stad Antwerpen werd bevrijd van de nationaalsocialistische bezetter. Om dit jubileum te vieren, zullen verschillende projecten worden uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel hiervan is het uitwerken van een tijdelijke tentoonstelling over de bevrijding van Antwerpen. Deze tentoonstelling zal vanaf september 2019 te zien zijn in Antwerpen. In aanloop naar deze tentoonstelling lanceren we een sociale media campagne waarbij we vooral het medium Twitter willen gebruiken om diverse doelgroepen bij het thema te betrekken.

Taakomschrijving

Als stagiair werk je nauw samen met de medewerkers van het Vredescentrum. Samen werk je aan de verdere ontwikkeling van dit project. Je bent betrokken bij de inhoudelijke uitwerking van de tentoonstelling: de opzet, het bronnen onderzoek, etc. Vervolgens werk je mee aan de vertaalslag van dit onderzoek; het schrijven van tentoonstellingsteksten, het uitwerken van educatieve handleidingen voor lager en secundair onderwijs. Ook het inzetten van historische bronnen in de sociale media campagne zal deel uitmaken van het takenpakket.

75 jaar bevrijding WO2 stad Antwerpen

In 2019 is het 75 jaar geleden dat de stad Antwerpen werd bevrijd van de nationaalsocialistische bezetter. Om dit jubileum te vieren, zullen verschillende projecten worden uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel hiervan is het uitwerken van een tijdelijke tentoonstelling over de bevrijding van Antwerpen. Deze tentoonstelling zal vanaf september 2019 te zien zijn in Antwerpen. In aanloop naar deze tentoonstelling lanceren we een sociale media campagne waarbij we vooral het medium Twitter willen gebruiken om diverse doelgroepen bij het thema te betrekken.

Taakomschrijving

Als stagiair werk je nauw samen met de medewerkers van het Vredescentrum. Samen werk je aan de verdere ontwikkeling van dit project. Je bent betrokken bij de inhoudelijke uitwerking van de tentoonstelling: de opzet, het bronnen onderzoek, etc. Vervolgens werk je mee aan de vertaalslag van dit onderzoek; het schrijven van tentoonstellingsteksten, het uitwerken van educatieve handleidingen voor lager en secundair onderwijs. Ook het inzetten van historische bronnen in de sociale media campagne zal deel uitmaken van het takenpakket.

Project: Olympische Vrede. 100 jaar in de ban van de ringen

Educatieve workshops voor het lager en secundair onderwijs maken een belangrijk deel uit van het aanbod van het Vredescentrum. Onze workshops spelen vaak in op de actualiteit en vertrekken hiervoor dikwijls uit het verleden. De Olympische Spelen gehouden in Antwerpen in 1920 zijn het historische vertrekpunt voor onze nieuwe workshop ‘Olympische Vrede. 100 jaar in de ban van de ringen’. Klassen maken in een 2 uur durende workshop een reis door 100 jaar (sport)geschiedenis. Het doel hierbij is leren dat sport een spiegel is van de samenleving en maatschappelijke spanningen blootleggen. Deze workshop is een unieke combinatie van beweging, bezinning en bewustwording.

Taakomschrijving:

Als stagiair werk je nauw samen met de medewerkers van het Vredescentrum. Samen werk je aan de verdere ontwikkeling van dit project. Hiervoor selecteer je geschikte historische cases uit 100 jaar Olympische Spelen en vertaal je die naar de doelgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan thema’s rond discriminatie, mensenrechten, etc. De educatieve opdrachten (zowel mentale als fysieke) werk je verder uit. Hierbij besteed je extra aandacht aan het aspect fair play. De workshop zal vervolgens verschillende malen getest worden door scholen. De feedback die hierop volgt verwerk je om tot de definitieve workshop te kunnen komen.