Universiteitsbibliotheek Gent - Boekentoren

Stageplaats

Logo Universiteitsbibliotheek - Boekentoren

Stagementor: Sarah Eloy, sarah.eloy@ugent.be
Boekentoren, Rozier 9, 9000 Gent
https://www.boekentoren.gent/nl

 

De Universiteitsbibliotheek is een netwerk van bibliotheken dat onder meer instaat voor een vlotte toegang tot wetenschappelijke literatuur voor studenten en onderzoekers. Als spil in dit netwerk beheert de Boekentoren ook een van de grootste erfgoedcollecties van het land. De kern van de collectie gaat terug op de afschaffing van kloosters en abdijen aan het einde van de 18de eeuw. De collectie werd daarna gevoelig uitgebouwd tot een bijzonder rijk en heterogeen geheel. Dit alles is het resultaat van de inbedding in universiteit en stad, van genereuze schenkingen en van het beleid van de opeenvolgende hoofdbibliothecarissen en collectiebeheerders.
 
De Boekentoren kiest voor een zo maximaal mogelijke ontsluiting en visibiliteit van zijn erfgoedcollecties, ook en vooral via digitale weg. De bibliotheek stelt de gebruiker centraal en bepleit open knowledge creation, in de overtuiging dat die keuzes haar draagvlak, het onderzoek over de collecties en de collectievorming zelf ten goede komen. De erfgoedcollecties en de werking van de Boekentoren ondersteunen mee de basistaken van de universiteit: onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening.

Stageopdrachten

GENT GEMAPT

Het erfgoedproject Gent Gemapt is een project van de Universiteitsbibliotheek Gent en  Ghent Center for Digital Humanities, in samenwerking met verschillende Gentse erfgoedinstellingen. GentGemapt.be plaatst archief- en erfgoedcollecties op digitale stadskaarten om ze opnieuw te verbinden met elkaar, met de stad en met de Gentenaar. Uitgangspunt is dat alle soorten data en erfgoed te lokaliseren zijn en dat georeferentie en -annotatie een aantrekkelijke manier zijn om erfgoedmateriaal naar een publiek te brengen.

Sinds 2023 staat gentgemapt.be online. Maar dit is geen eindpunt van het project. De stagiair kan vanaf januari mee op zoek gaan naar interessante Gentse collectiestukken die reeds digitaal beschikbaar zijn in de catalogus van de Boekentoren. Dit gaat over kaarten, oude manuscripten, prentbriefkaarten en foto’s… die gelinkt kunnen worden aan een specifieke plaats in Gent. Aan deze selectie worden georeferenties toegekend, om ze te kunnen gebruiken op de kaarten.

Iets voor jou?

Ben je geïnteresseerd in Gentse stadsgeschiedenis en het ontsluiten van de prachtige maar vaak verborgen erfgoedcollecties? Wil je een stevige introductie in de digitale erfgoedtrends en -uitdagingen? Dan is Gent Gemapt iets voor jou.

Masterstage

Periode: academiejaar, ten vroegste te starten vanaf januari.

1. REGISTRATIE COLLECTIEWIJZER

De VEB, overkoepelende vereniging voor Vlaamse Erfgoedbibliotheken, lanceert in het najaar van 2021 een nieuwe online Collectiewijzer. Heel wat van het rijke bibliotheekerfgoed en -collecties zijn onbekend bij het grote publiek. De Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken probeert dit erfgoed zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Het functioneert als een wegwijzer voor de geïnteresseerde die op zoek is naar gegevens over de erfgoedbibliotheken en hun collecties.

Als bewaarbibliotheek is de Universiteitsbibliotheek Gent schatbewaarder van een belangrijke cultureel-erfgoedcollectie. Het is essentieel dat ook onze collectie goed beschreven wordt in de nieuwe online Collectiewijzer. Deze werd gemaakt in Collective Access, een open-source database die kan gebruikt worden om museale, bibliotheek- en archiefcollecties te catalogiseren en publiek toegankelijk te maken.

De student(e) publiekgeschiedenis werkt mee aan de registratie van de rijke collecties van de Universiteitsbibliotheek Gent in Collective Access. Het is een interessante kennismaking met collectieregistratie, in een database die reeds door veel culturele instellingen wordt gebruikt. Het resultaat van je werk zal onmiddellijk zichtbaar zijn online, voor een breed publiek.

Periode: bij voorkeur 2e semester, in onderling overleg te bepalen, Bachelor- of masterstage

Profiel van de stagiair(s):

  • Je bent een punctueel persoon, die zijn/haar werk bij voorkeur dubbel checkt.
  • Eerder repetitief (registratie)werk schrikt jou niet af
  • Je kan zelfstandig werken, maar vindt het ook leuk om even deel uit te maken van een tof team, en werken in het mooiste gebouw van Gent spreekt je helemaal aan.
  • Je beschikt over een eigen laptop.

2. OBJECTSELECTIE GENT GEMAPT

Het erfgoedproject Gent Gemapt is een project van de Universiteitsbibliotheek Gent en het Ghent Center for Digital Humanities, in samenwerking met verschillende Gentse erfgoedinstellingen. Gent Gemapt plaatst archief- en erfgoedcollecties op digitale stadskaarten om ze opnieuw te verbinden met elkaar, met de stad en met de Gentenaar. Uitgangspunt is dat alle soorten data en erfgoed te lokaliseren zijn en dat georeferentie en -annotatie een aantrekkelijke manier zijn om erfgoedmateriaal naar een publiek te brengen.

Deze stage kan gecombineerd worden met de stage rond Wikimedia Commons. Gelijktijdig 2 stagiairs op deze projecten is zeker ook een optie.

In een 2e fase van dit project (vanaf najaar 2021) kan de stagiair mee op zoek gaan naar interessante Gentse collectiestukken die reeds digitaal beschikbaar zijn in de catalogus van de Boekentoren. Dit gaat over kaarten, oude manuscripten, prentbriefkaarten en foto’s… die gelinkt kunnen worden aan een specifieke plaats in Gent. Aan deze selectie worden georeferenties toegekend, om ze te kunnen gebruiken op een kaart.

Periode: 1e of 2e semester, in overleg te bepalen

Bij voorkeur masterstage

3. ONDERSTEUNING WIKICOMMONS-STRATEGIE

In academische middens wordt vaak smalend gedaan over de wetenschappelijke accuratesse van Wikipedia. Misschien terecht, maar uit effectief onderzoek blijkt dat mensen desondanks wel via Wikipedia hun informatie vergaren. Daar valt dus ook een grotere zichtbaarheid te creëren voor de collecties. In overleg met de stagiair en diens onderzoeksinteresses worden een aantal stukken uit de collectie gekozen, waarmee we een wikistrategie ontrollen. Deze stage kan gecombineerd worden met de stage rond Gent Gemapt. Gelijktijdig 2 stagiairs op deze projecten is zeker ook een optie.

De stagiair publieksgeschiedenis zorgt voor een meertalige zichtbaarheid van collectiestukken op Wikimedia Commons, waar nu reeds enkele collecties zichtbaar zijn. De Boekentoren zorgt voor de nodige ondersteuning en opleiding. Het is een unieke kans om in de praktijk kennis te maken met deze populaire online omgeving, waar heel wat culturele erfgoedinstellingen volop op inzetten.

Periode: eind 1e en/of 2e semester, in overleg te bepalen

Bij voorkeur masterstage

Profiel van de stagiair(s) - projecten Gent Gemapt en Wikimedia Commons

  • De verschillende aspecten die deel uitmaken van de werking van een erfgoedbibliotheek prikkelen jou, en je interesseert je specifiek in de manieren om de rijke bibliotheekcollectie naar een breder publiek te brengen.
  • Je hebt affiniteit met of interesse in online presentatievormen.
  • Je kan zelfstandig werken, maar vindt het ook leuk om even deel uit te maken van een tof team, en werken in het mooiste gebouw van Gent spreekt je helemaal aan.
  • Je beschikt over een eigen laptop.

1. Reconstructie van de middeleeuwse abdijbibliotheek

Project Sint-Pietersabdij: met een keur aan lokale (Bisdom, STAM, Rijksarchief, …) en buitenlandse partners (Bodlean, Vatican, Leiden, … ) reconstrueren we in de komende maanden de middeleeuwse abdijbibliotheek. De stagiair wordt ingezet binnen specifieke domeinen van het project: digitaliseringsafspraken, invoegen metadata digitale bestanden, onderzoek en opmaak teksten, vertalingen teksten, educatieve toepassing, …

2. Jan Frans Willems - Voor&Na

In de loop van de 20ste eeuw raakte de inhoudelijk rijke briefwisseling van Jan Frans Willems in een deplorabele staat. Begin de 21ste eeuw werd de hele correspondentie gerestaureerd. Behoudens een beeld voor en na, wordt in samenwerking met het Liberaal Archief werk gemaakt van een thematische ontsluiting van dit rijke fonds. De stagiair wordt in overleg ingezet op specifieke aspecten van de projectwerking; digitaliseringsafspraken, invoegen metadata digitale bestanden, onderzoek en opmaak teksten, vertalingen teksten, … .

3. Wiki-stage

In academische middens wordt vaak smalend gedaan over de wetenschappelijke accuratesse van Wikipedia. Misschien terecht, maar uit effectief onderzoek blijkt dat mensen desondanks wel via Wikipedia hun informatie vergaren. Daar valt dus ook een grotere zichtbaarheid te creëren voor de collecties. In overleg met de stagiair worden een tiental stukken uit de collectie gekozen, waarmee we een wikistrategie ontrollen. De stagiair zorgt voor een meertalige zichtbaarheid van de collectiestukken. De UBGent zorgt voor de ondersteuning.