UGent Praktijktraject

De UGent startte in 2016-2017 als eerste Belgische universiteit met een praktijktraject publieksgeschiedenis. Studenten van de opleiding geschiedenis kunnen dit traject kiezen in derde bachelor en de master. Het traject bestaat uit een cluster van vakken met als kern twee stages.

Lees meer over het opzet van het praktijktraject in de blog.

3de Bachelor
Historische cultuur en maatschappij
Kunstenbeleid en Museumkunde
Observatie- en participatiestage

Master
Onderzoeksseminarie publieksgeschiedenis
Praktijkstage publieksgeschiedenis
Masterscriptie?


3de Bachelor

Historische cultuur en maatschappij

prof. dr. Berber Bevernage
5 ECTS, eerste semester
Dit theoretisch vak analyseert de verscheiden relaties die de mens met het verleden aanknoopt. Geschiedenis en herinnering als bron van identiteit, conflict, kennis, trauma, vermaak, vermarkting, ...

Kunstenbeleid en museumkunde

prof. dr. Maude Bass-Krueger en Leonie Persyn
5 ECTS, tweede semester
Dit vak biedt een blik op de geschiedenis van (kunst)collecties en museale benaderingen en de context van het Vlaams cultureel erfgoedbeleid.

Observatie- en participatiestage

prof. dr. Bruno De Wever en Fien Danniau
5 ECTS, tweede semester
Studenten geschiedenis maken gedurende 120 uur kennis met de brede praktijk van publiekshistorisch werk in een instelling, organisatie, arena die relaties aangaat met het verleden. Dat kunnen klassieke erfgoedinstellingen zijn maar evengoed een persmedium, een beleidsorgaan, een publieksdienst, een toeristische of socioculturele organisatie. Naast een observatieluik is er ook al een participatieluik waarbij studenten een vooraf omlijnde opdracht uitvoeren in samenspraak met de stagementor en –begeleider. Lees meer over de bachelorstage.

Master

Onderzoeksseminarie publieksgeschiedenis

prof. dr. Jeroen Deploige, prof. dr. Bruno De Wever en Fien Danniau
5 ECTS, eerste semester
Het onderzoeksseminarie publieksgeschiedenis analyseert publiekshistorische praktijken zowel theoretisch als concreet met deskundigen uit het veld. Elk jaar wordt gewerkt rond een bepaald thema zoals Geschiedenis en Entertainment (2013-2014), De Herdenkingshype (2014-15), Het Geheugenpaleis (2015-2016) en Curatoren van het verleden (2016-2017), Buren van het Verleden (2018-2019), Wereldgeschiedenis van de stad (2019-2020), Historici op (st)ap(p) (2020-2021) en Verborgen Geschiedenissen (2021-2022).
 

Praktijkstage Publieksgeschiedenis

prof. dr. Bruno De Wever en Fien Danniau
5 ECTS, tweede semester
Opnieuw lopen studenten 120 uur stage in een instelling of organisatie uit het ruime culturele erfgoedveld. Ze ontwikkelen onder begeleiding van een professional een publiekshistorische activiteit of een product. Deze stage kan, maar hoeft niet in dezelfde stage-instelling plaats te vinden als de bachelorstage.

Masterscriptie?

30 ECTS, jaarvak

De masterscriptie behoort niet tot het praktijktraject publieksgeschiedenis maar congruentie met het persoonlijke praktijktraject wordt aangemoedigd. Een stage(-instelling) kan immers inspiratie bieden voor een scriptieonderwerp. Het kan gaan om een onderwerp of een archiefcollectie dat de stage-instelling onder de aandacht brengt, om een onderwerp dat inhoudelijk aansluit bij het publiekshistorisch werk waar de student aan participeert, of om een historische praktijk of arena waar de student zich in wil verdiepen.

Bekijk de scriptiedatabank van thesissen in de meta- en publieksgeschiedenis aan de UGent (2009 tot heden).