Scriptiedatabank

2021

  • Becue, Sophie.(2021).Een verenigd Duitsland anno 2020? De erfenis van de DDR als inzet van het rechts-populistische Alternative für Deutschland.(Promotor: Bevernage, Berber.)
  • Dias, Joshua.(2021).Het historisch referentiekader in het geschiedenisonderwijs. De Implementatie van het historisch referentiekader in de eerste graad van het Vlaams geschiedenisonderwijs (1991-2021).(Promotor: De Wever, Bruno.)
  • Straetmans, Fien.(2021).Kritische analyse van het discours rond de omgang met en teruggave van onteigende objecten in de krant (1998-2020): Een vergelijking tussen het discours rond onteigende objecten uit WOII en uit de koloniale periode in Vlaamse en Nederlandse krantenartikel.(Promotor: Bevernage, Berber.)
  • Waeterschoot, Hazel.(2021).Op het kruispunt van herinnering, migratie en politieke transitie: intergenerationele herinneringen aan 1989 bij Poolse migranten.(Promotor: Bevernage, Berber.)
  • de Grave, Hans.(2021).Opportuniteiten voor het vak geschiedenis van een multiculturele klas.(Promotor: Verbruggen, Christophe.)

2020

2018