Voor studenten

Bachelorstage (enkel UGent)

De bachelorstage maakt deel uit van het praktijktraject publieksgeschiedenis.

Wat behelst de bachelorstage?

Je loopt 120 uur stage in het tweede semester onder begeleiding van een stagementor in een organisatie of instelling in het publiekshistorisch domein. Dat kunnen klassieke erfgoedinstellingen zijn (musea, archieven, erfgoedcellen, expertisecentra), maar evengoed een persmedium, een beleidsorgaan, een publieksdienst, een toeristische of socioculturele organisatie.

 1. Je observeert de werking van de stage-instelling
 2. Je participeert aan de werking van de stage-instelling door onder begeleiding van je stagementor een publiekshistorische opdracht uit te voeren. De opdracht wordt vooraf afgebakend met de verantwoordelijke lesgevers en kan alle fases in de ‘productie’ van een publieksproduct omvatten: praktisch of inhoudelijk vooronderzoek, verkennend literatuuronderzoek, documentatie verzamelen, (beeld)redactie, digitale redactie, scenario schrijven, vormgeving, activiteit organiseren, gidsen, focusgroepen begeleiden, interviews afnemen, ...
  ! Louter inventariserend of administratief werk, zonder het oog op publiekswerking, is niet mogelijk binnen deze stage.
 3. Je reflecteert over de positie van geschiedenis in deze instelling en over de rol van de historicus.

Hoe kies je een stageplek?

 • Ofwel kies je een stageplek uit een lijst van vacatures die gepubliceerd wordt op www.ipg.ugent.be. Je bezorgt ons een gemotiveerde top 3.
 • Ofwel ga je zelf op zoek naar een stage-instelling. Leg je idee of voorstel dan wel eerst voor aan de onderwijsbegeleider. Stages die contractueel meer dan 120 uur in beslag nemen en je aanwezigheid in de lessen van de opleiding systematisch verhinderen, zijn niet mogelijk binnen de contouren van dit vak.

Begeleiding

 • Je hebt een stagementor in de stage-instelling die je inhoudelijk en sociaal begeleidt tijdens je stage.
 • Onderwijsbegeleider Fien Danniau begeleidt je vanuit de UGent met praktische en inhoudelijke zaken en bemiddelt indien nodig met de stagementor.
 • Halverwege het semester bespreken we de stage-ervaringen in kleine groepjes.

Evaluatie

 1. Je schrijft een essay over de relaties die je stageplaats aangaat met het verleden. Je reflecteert over de (activiteiten van de) stageplaats op basis van wat je hebt geleerd in het vak Historische cultuur en maatschappij in het eerste semester.
 2. Je schrijft een stageverslag waarin je je stage-opdracht en -resultaten toelicht. Je voegt een portfolio toe van het geleverde werk. Wat heb je geleerd over publieksgeschiedens en over je eigen vaardigheden?
 3. Je stagementor geeft een gemotiveerd waarderingscijfer voor je communicatieve en inhoudelijke vaardigheden.

Praktisch

 • Wie stage wil lopen in derde bachelor moet zich inschrijven voor het volledige praktijktraject publieksgeschiedenis.
 • Erasmusstudenten die tijdens het eerste semester in het buitenland vertoeven, kunnen ook stage lopen als er in de gastuniversiteit een equivalent van het vak Geschiedenis en maatschappij wordt opgenomen.
 • De stage duurt 120 uur (equivalent van 15 werkdagen) en loopt in het tweede semester, de facto in februari, maart, april en/of mei. De precieze invulling is af te spreken met de stagementor en hangt af van jouw lesrooster en de timing van de opdracht.
 • We raden je stellig aan zoveel mogelijk uren van de stage in de stage-instelling zelf door te brengen. Niet alleen zodat je de werking van de instelling goed kunt observeren maar ook opdat de stagetijd ook je sociale vaardigheden aanspreekt en aanscherpt.
 • Je bezorgt ons begin december een gemotiveerde top 3 van stage-plekken zodat je nog voor de kerstvakantie weet waar je stage zal lopen. We brengen je op de hoogte van de publicatie van stagevacatures via Ufora in de loop van november.
 • Je krijgt een stagecontract van de UGent via een online applicatie (cfr. Ufora).
 • De stage is onbezoldigd. Bij onvoorziene of onoverkomelijke kosten, neem je contact op met de onderwijsbegeleider.

Vragen

Fien Danniau, onderwijsbegeleider
UFO, lokaal 130.007
Enkel op afspraak via fien.danniau@ugent.be

Masterstage

!!! Onderstaande informatie geldt voor studenten van de UGent én de UAntwerpen. De stage aan beide instellingen verloopt identiek. Aan de UGent vormt het vak Onderzoeksseminarie publieksgeschiedenis een verplichte aanvulling op de stage.

Wat behelst de masterstage?

Je loopt 120 uur stage onder begeleiding van een stagementor in een organisatie of instelling uit het ruime culturele erfgoedveld (museum, archief, erfgoedcel, televisieprogramma, expertisecentrum,...).

 1. Je observeert de werking van de stage-instelling
 2. Je werkt onder begeleiding van je stagementor mee aan de totstandkoming van een publieksproduct of –activiteit. De opdracht wordt vooraf afgebakend met de verantwoordelijke lesgevers en kan alle fases in de ‘ontwikkeling’ van een publieksproduct omvatten: praktisch of inhoudelijk vooronderzoek, verkennend literatuuronderzoek, documentatie verzamelen, (beeld)redactie, digitale redactie, scenario schrijven, vormgeving, activiteit organiseren, gidsen, focusgroepen begeleiden, interviews afnemen, ...
  ! Louter inventariserend of administratief werk, zonder oog op publiekswerking, is niet mogelijk binnen deze stage.
 3. Je reflecteert over de positie van (publieks)geschiedenis in deze instelling en over de rol van de historicus.

Hoe kies je een stageplek?

Ofwel kies je een stageplek uit een lijst van vacatures die gepubliceerd wordt op www.ipg.ugent.be. Je bezorgt ons een gemotiveerde top 3. Leg uit waarom je die stage-opdracht of stage-instelling prefereert: dat kunnen inhoudelijke (scriptieonderwerp), methodologische, geografische of persoonlijke voorkeuren zijn.

Ofwel ga je zelf op zoek naar een stage-instelling. Dat kan zeker maar leg je idee eerst even voor. Stages die contractueel meer dan 120 uur in beslag nemen en je aanwezigheid in de lessen van de opleiding systematisch verhinderen, zijn niet mogelijk binnen de contouren van het stagevak.

In de eerste week van oktober bevestigen wij je keuze.

Begeleiding

 • Je hebt een stagementor in de stage-instelling.
 • Onderwijsbegeleider Fien Danniau begeleidt je vanuit de UGent met praktische en inhoudelijke zaken en bemiddelt indien nodig met de stagementor.
 • Prof. Pierre Delsaerdt begeleidt je vanuit de UAntwerpen.
 • We bespreken je stage-ervaringen minstens een keer in groep.

Evaluatie

 1. Je maakt een kritische doorlichting van de stage-instelling op basis van je observaties, beleidsdocumenten, interviews, ... Stel de stage-instelling voor. Wat is de context en wat zijn de taken van de stage-instelling? Wat is de relatie van de instelling met geschiedenis? En met publiek? Je reflecteert over de (activiteiten van de) stage-instelling op basis van de literatuur en de gastcolleges.
 2. Je schrijft een stageverslag waarin je je stage-opdracht en -resultaten toelicht. Je voegt een portfolio toe van het geleverde werk.
 3. Besluit je doorlichting en verslag met algemene bedenkingen over wat je hebt geleerd over publieksgeschiedens en over je eigen vaardigheden.
  ! Aan de UGent reflecteren we hier nog eens over tijdens een afrondend gesprek.
 4. Je stagementor geeft een waarderingscijfer voor je communicatieve en inhoudelijke vaardigheden.

Praktisch

 • De stage duurt 120 uur. De precieze timing is af te spreken met de stagementor en hangt af van jouw lesrooster en de timing van de opdracht.
 • We raden je stellig aan zoveel mogelijk uren van de stage in de stage-instelling zelf door te brengen. Niet alleen zodat je de werking van de instelling goed kunt observeren maar ook opdat de stagetijd ook je sociale vaardigheden aanspreekt en aanscherpt.
 • Je bezorgt ons op het einde van de eerste lesweek je gemotiveerde top 3 van stageplaatsen. Wij bevestigen je keuze in de tweede lesweek.
 • Je krijgt een stagecontract van de UGent/UAntwerpen via een online applicatie.
 • De stage is onbezoldigd. Bij onvoorziene of onoverkomelijke kosten, neem je contact op met de Fien Danniau of Pierre Delsaerdt.
 • UGentstudenten die de masterstage willen volgen moeten verplicht het onderzoeksseminarie opnemen in hun lespakket.

Vragen?

UGent:
Fien Danniau, fien.danniau@ugent.be, 09 331 02 97
UFO, Vakgroep Geschiedenis, Sint-Pietersnieuwstraat 35, lokaal 130.007 (enkel na afspraak),

UAntwerpen:
Prof. dr. Pierre Delsaert, pierre.delsaerdt@uantwerpen.be, 03 265 44 49
Departement Geschiedenis, Prinsstraat 13, lokaal D-319 (enkel na afspraak)