Onderzoeksseminarie 2014-2015: Herdenkingshype?

Gepubliceerd op 25-09-2014, laatst bijgewerkt op 15-11-2021.
Taal
Sep 19
22:00
Jan 30
23:00

Het nieuwe onderzoeksseminarie Publieksgeschiedenis is gestart!

Dit academiejaar zoomt het IPG in op de vele herinneringsactiviteiten die zich naar aanleiding van de herdenking van Wereldoorlog I ontwikkelen. Kunnen we spreken van een echte herdenkingshype? Welke mogelijkheden en gevaren brengen deze commemoratieve praktijken met zich mee? Hoe dienen we deze herdenkingspraktijken het best te benaderen? Is er sprake van een collectief geheugen? Om deze vragen te beantwoorden focussen we o.a. op hoe er doorheen de eeuwen werd herdacht, hoe de digitale revolutie het herdenkingsproces vandaag beïnvloedt, hoe historici dit proces in de praktijk kunnen begeleiden en welke rol overheden innemen. Hiervoor bieden we, telkens op donderdag, een gevarieerde reeks van colleges, uitstappen, lezingen en debatten aan.

Alle activiteiten staan open voor de masterstudenten die dit vak volgen, maar we verwelkomen ook graag alle belangstellenden. Alle sessies vinden - tenzij anders aangegeven - plaats om 16u in het oude auditorium Thomas in het Rommelaere-Instituut (Joseph Kluyskensstraat, Gent). Download het programma.

Kalender

  • 2 oktober: Wat is Publieksgeschiedenis? Bruno De Wever en Gita Deneckere bakenen het veld van publieksgeschiedenis af.
  • 9 oktober: Memory Boom? Vanuit een meta-historisch perspectief wordt de vermeende hang naar het verleden bevraagd.
  • 16 oktober: UGentMemorie, 1817-2017. Onze studenten publieksgeschiedenis werken samen met studenten architectuur concrete concepten uit voor de nakende 200ste verjaardag van de UGent en de bijhorende jubileumtentoonstelling in het STAM. Op 16 december stellen ze hun ideeën voor aan een jury voorgezeten door rector Anne De Paepe.
  • 23 oktober: Publieksgeschiedenis in een digitale wereld. We wonen de eerste dag van het congres Public History in a Digital World: The Revolution Reconsidered bij in Amsterdam. Het congres, georganiseerd door de International Federation of Public History, bevraagt de impact van digitale media voor de publiekshistorische sector en herdenkingsrituelen.
  • 30 oktober: Historiezucht? In een mini-colloquium stelt hoogleraar Marita Mathijsen haar onderzoek naar de obsessie met het verleden in de 19e eeuw voor. Hierna gaat ze in debat met de Gentse professoren Lieve Van Hoof (Oudheid), Steven Vanderputten (Middeleeuwen) en Anne-Laure Van Bruane (Vroegmoderne Tijd) die de omgang met het verleden voor hun eigen tijdsvak bevragen.
  • 6 november: Hoe werkt een publiekshistoricus een herdenkingsactiviteit in de praktijk uit en welke problemen liggen op de loer? Aline Sax (Geheugen Collectief) en Antoon Vrints (UGent) leveren stof voor reflectie.
  • 13 november: Welke rol speelt een overheid bij het opzetten van herinneringsactiviteiten? Onderzoeker Maarten Van Alstein (Vlaams Vredesinstituut) geeft uitleg en richtlijnen.
  • 20 november: Zin of onzin om de figuur van Karel De Grote te gedenken? We bezoeken het Provinciaal Archeologisch Museum van Ename waar de tentoonstelling De erfenis van Karel De Grote 814-2014 loopt. Curator Dirk Callebaut licht toe en laat ruimte voor discussie en Anastasia Remes biedt een blik op het erfgoed- en geschiedenisbeleid van de Europese Unie.
  • 27 november + 4 december: werkcolleges
  • 16 december: UGentMemorie, 1817-2017. Rector Anne De Paepe zit als juryvoorzitter de conceptvoorstelling voor de UGent-jubileumtentoonstelling in het STAM in 2017 voor. Welk project van de studenten Geschiedenis en studenten Architectuur wordt als beste gekozen en wordt een echte herdenkingsactiviteit?