Joseph Guislain (1797-1860). In de ban van de psychiatrie

Joseph Guislain
(Universiteitsarchief Gent)

Dit project is een tentoonstellings- en boekproject dat de negentiende-eeuwse wereld van geestesziekte belicht door de ogen van professor Guislain. Vanuit zijn (Gentse) biografie treden we een (internationaal) wetenschapsveld binnen.

Joseph Guislain (1797-1860) is een Gentse arts, hoogleraar en filantroop wiens naam verbonden is met de wetenschappelijk gefundeerde en menselijkere behandeling van geesteszieken in de negentiende eeuw. Na jarenlange studie en maatschappelijk engagement bouwt hij in 1857 een krankzinnigengesticht dat tot vandaag bestaat. Op de terreinen van het gesticht, net buiten de negentiende-eeuwse stad, huist sinds 1986 het Museum dr. Guislain.

Vanuit biografisch perspectief

Dit project wil de negentiende-eeuwse wereld van geestesziekte belichten door de ogen van professor Guislain, aan de hand van een wandeling doorheen de geschiedenis van de psychiatrie. Een parcours op de museumsite zal ontsloten worden aan de hand van een bookapp. Het project herdenkt op die manier professor Guislain, een geleerde van internationaal formaat, en zijn impact op stad, maatschappij en de wereld van de Europese psychiatrie. Deze activiteiten zullen onderdeel vormen van het grootschalige universitaire jubileum UGent 1817-2017.

De bookapp en het tentoonstellingsparcours zullen voorgesteld worden aan het publiek in het najaar van 2017. De lancering wordt eveneens gekoppeld aan de uitreiking van de Dr. Guislain Award, een jaarlijkse geldprijs van $50.000 voor een sociaal of cultureel project dat het stigma op geestesziekte probeert te doorbreken.

Organisatie

Dit project wordt uitgevoerd door de UGent in samenwerking met het Museum Dr. Guislain en H-madness (www.historypsychiatry.com), het platform van een internationale en interdisciplinaire groep onderzoekers die zich bezig houdt met de geschiedenis van de waanzin, de mentale gezondheid en therapieën. De promotoren van het project zijn Prof. Paul Verhaeghe (Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie), Prof. Gita Deneckere (Vakgroep Geschiedenis) en Prof. Eric Mortier (Vakgroep Anesthesiologie en Peri-operatieve Geneeskunde). Ruben Mantels is als wetenschappelijk medewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van het project.
Looptijd: 2014-2017

Contact

Ruben.Mantels@UGent.be