14-18 van dichtbij

Gepubliceerd op 09-11-2012, laatst bijgewerkt op 02-10-2021.
Taal
Nov 9
11:45

Inhoudelijke ondersteuning voor projecten over WOI

Het Vlaams Vredesinstituut en het IPG presenteren het boek ’14-18 van dichtbij’. Het is een inspiratiegids voor lokale projecten over de Eerste Wereldoorlog. Een antwoord op de vele vragen die we krijgen over het hoe, wat en waarover van publiekshistorische projecten over de Grote Oorlog. Het boek inspireert antwoorden op die vragen en wil de inhoud van herdenkingsprojecten centraal stellen, ter aanvulling van de focus op toeristische valorisatie en internationale uitstraling.

Zie ook: www.youtube.com/embed/8HcQQyOVvTM?rel=0.

Inhoud, bronnen en vormen

1) De inspiratiegids bestaat uit drie delen. Het eerste brengt de actuele stand van de historische inzichten over de bezetting van 14-18 en reikt enkele relevante thematische invalshoeken aan om dagelijks leven in 14-18 te bevragen, zoals overleven, identiteit en wederopbouw. In plaats van een ‘eenheidsgeschiedenis’ van 14-18 te schrijven, wordt er in het boek voor gepleit verschillende stemmen aan het woord te laten, ook als die elkaar tegenspreken.

2) Daarnaast komen de bronnen aan het woord. Het verleden is meerstemmig: foto’s, dagboeken, verzetskrantjes en parochiekronieken geven elk hun eigen versie van het lokale oorlogsverleden. Waar vind je die bronnen? Wat vertellen ze ons eigenlijk?

3) Het derde deel gaat dieper in op vormen waarin je de lokale geschiedenis kunt verwerken en presenteren. Hoe zet je een kwalitatief project op met het oorlogsverleden van je gemeente als startpunt? Kan dit speur- en zoekwerk uitmonden in een betekenisvol eindresultaat dat relevant is voor de samenleving van vandaag?

Zelf aan de slag

14-18 van dichtbij is in de eerste plaats bedoeld voor lokale culturele actoren die initiatieven plannen naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Met de inspiratiegids kunnen cultuurbeleidscoördinatoren, erfgoedwerkers, heemkundigen, toneelverenigingen, leerkrachten, bibliothecarissen en al wie geïnteresseerd is in het lokale verleden, zelfstandig het traject afleggen van idee naar tentoonstelling, van archieffonds naar wandelroute.

Over de auteurs

GISELLE NATH is verbonden aan de onderzoeksgroep sociale geschiedenis na 1750 van de UGent en het IPG. Zij behaalde in 2011 een master in de Geschiedenis aan de Universiteit Gent met een scriptie over bezet België tijdens de Eerste Wereldoorlog die bekroond werd met de scriptieprijs.

MAARTEN VAN ALSTEIN is onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut. Binnen het onderzoeksprogramma ‘Vrede & samenleving’ van het Vredesinstituut werkt hij over de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Meer informatie

Giselle Nath en Maarten Van Alstein, 14-18 van dichtbij. Inspiratiegids voor lokale projecten over de Grote Oorlog’, Leuven: Acco, 2012, 356 p.
Full text beschikbaar via het Vlaams Vredesinstituut
Bestellen en meer informatie via de website van Acco.

De inhoud van het boek is samen met faro en Heemkunde Vlaanderen verwerkt in een reeks workshops. Meer informatie vind je op de website van Heemkunde Vlaanderen.