• “Who controls the past, 
    controls the future. 
    Who controls the present, 
    controls the past”. 

    George Orwell, 1984

Het IPG organiseert onderwijs, onderzoek en dienstverlening over alle vormen van omgang met geschiedenis in de samenleving in het heden en het verleden.

Blog Geschiedenis en Maatschappij

STAMtentoonstelling 'Stad en universiteit. Sinds 1817'

 

In oktober opent het Gentse stadsmuseum STAM een tentoonstelling over de innige relatie tussen de stad Gent en de universiteit sinds 1817.

En ze zijn nog op zoek naar historici om te gidsen... 

Geheugenissen, een podcast over geschiedenis door Julie Van Bogaert

De derde aflevering van de nog altijd gloednieuwe geschiedenispodcast Geheugenissen is vanaf heden te beluisteren!

Na middeleeuwse kloosterlinges en een Peruaans Andesdorp is het de beurt aan vroegmoderne sodomie om te fascineren.

Kroniek van de verenderlandsing van de Gentse Universiteit (Gent, 1980 en 1985)

Vorige week maakte De Standaard in de bijdrage ‘N-VA tegen meer Engelstalige opleidingen’ bekend dat de “Universiteit Gent [af wil] van de strikte regeltjes die Engelstalige opleidingen belemmeren” (2 maart). Naar verluidt wil het bestuur “meer autonomie” inzake taalbeleid en kunnen de taalnormen voor hoger onderwijs worden versoepeld. Aanleiding voor het persbericht is een advies van de VLOR, de Vlaamse Onderwijsraad, waarin “de afschaffing van die quota” wordt bepleit. De VLOR, waarin ook de hogere onderwijsinstellingen vertegenwoordigd zijn, toont zich met het advies weinig bewust van het verleden en houdt geen rekening met de taalcompetenties van het overgrote deel van het studentenpubliek aan Vlaamse universiteiten.

Geheugenissen, een podcast over geschiedenis door Julie Van Bogaert

Geheugenissen is een gloednieuwe podcast die geschiedenis schrijft.

In Geheugenissen, gemaakt door Julie Van Bogaert, krijg je op regelmatige basis boeiende en verrassende verhalen te horen over geschiedenis, verteld door historici van de Universiteit Gent. 

Doorzoek het archief

Recente berichten

Blijf op de hoogte

Komende activiteiten

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland /
Currently there are no activities planned