• “Who controls the past, 
    controls the future. 
    Who controls the present, 
    controls the past”. 

    George Orwell, 1984

Het IPG organiseert onderwijs, onderzoek en dienstverlening over alle vormen van omgang met geschiedenis in de samenleving in het heden en het verleden.

Blog Geschiedenis en Maatschappij

Kroniek van de verenderlandsing van de Gentse Universiteit (Gent, 1980 en 1985)

Vorige week maakte De Standaard in de bijdrage ‘N-VA tegen meer Engelstalige opleidingen’ bekend dat de “Universiteit Gent [af wil] van de strikte regeltjes die Engelstalige opleidingen belemmeren” (2 maart). Naar verluidt wil het bestuur “meer autonomie” inzake taalbeleid en kunnen de taalnormen voor hoger onderwijs worden versoepeld. Aanleiding voor het persbericht is een advies van de VLOR, de Vlaamse Onderwijsraad, waarin “de afschaffing van die quota” wordt bepleit. De VLOR, waarin ook de hogere onderwijsinstellingen vertegenwoordigd zijn, toont zich met het advies weinig bewust van het verleden en houdt geen rekening met de taalcompetenties van het overgrote deel van het studentenpubliek aan Vlaamse universiteiten.

Geheugenissen, een podcast over geschiedenis door Julie Van Bogaert

Geheugenissen is een gloednieuwe podcast die geschiedenis schrijft.

In Geheugenissen, gemaakt door Julie Van Bogaert, krijg je op regelmatige basis boeiende en verrassende verhalen te horen over geschiedenis, verteld door historici van de Universiteit Gent. 

De vrede wordt gevierd in Cartagena na het ondertekenen van het akkoord op 26 september 2016 Colombia Eva Willems Paz

In Colombia probeert een uniek vredesakkoord tussen de regering en de FARC-beweging het klassieke dilemma van transitional justice te overbruggen: daders uit het verleden hard bestraffen of de maatschappij verzoenen om te bouwen aan de toekomst? 

Collectie AMVC

Een nieuw debat over taal van het hoger onderwijs.

De UGent kent een tumultueuze taalgeschiedenis: Latijn, Frans en Nederlands werden achtereenvolgens met vuur en actie bepleit en bestreden. August Vermeylen, de eerste rector van de vernederlandste universiteit in 1930 besefte heel goed wat de emancipatorische kracht is van hoger onderwijs in eigen taal.

Doorzoek het archief

Recente berichten

Blijf op de hoogte

Komende activiteiten

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland /
Currently there are no activities planned