War Heritage Institute - Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Stageplaats

 Logo War Heritage Institute

Stagementor 1: Olivier Van der Wilt, ovdw@whi.be
Stagementor 2: Pierre Lierneux, pierre.lierneux@warheritage.be
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Jubelpark 3, 1000 Brussel
www.warheritage.be

 

Het War Heritage Institute (WHI) werd in 2017 opgericht als een overheidsorganisatie die instaat voor het behoud, beheer, de presentatie en het wetenschappelijk onderzoek van/naar het militair-historisch erfgoed in België.

Het gaat daarbij niet enkel om erfgoedcollecties, maar ook om erfgoedsites als het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel), het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk (Willebroek), de Dodengang (Diksmuide), de Commandobunker (Kemmel), Bastogne Barracks (Bastogne) en Gunfire (Brasschaat).

Naast meer dan 120.000 collectiestukken die tien eeuwen militaire geschiedenis illustreren, beheert de instelling een rijke bibliotheek van zo’n 300.000 boekdelen, het historische archief van het ministerie van Landsverdediging tot 1940, een cartotheek, een fototheek en een prentenkabinet. Het WHI is een instelling in volle ontwikkeling, met zijn voeten in het verleden en zijn blik op de toekomst.

Stageopdrachten

3 stages bij het museum

1. Zaal 1914-1918

Het Koninklijk Legermuseum (site van het War Heritage Institute) werkt momenteel aan de renovatie van de zaal over de Eerste Wereldoorlog. Een eerste deel van de zaal werd onlangs gerenoveerd, maar we wensen de werkzaamheden voort te zetten.

Takenpakket

Het invullen – onder toezicht van de dienst Museologie – van de vitrines gewijd aan de Verenigde Staten (de collecties over 14-18 worden per land gepresenteerd):

 • Ontwikkeling van een synopsis voor de presentatie;
 • Ontwikkeling van een samenhangende keuze van collectiestukken die in de vitrines moeten worden getoond (via onze databank);
 • Redactie van de algemene (historische) teksten voor elke vitrine;
 • Redactie van de bijschriften voor de tentoongestelde objecten;
 • Voorstel voor de iconografie die in de vitrines moet worden aangebracht om de geselecteerde voorwerpen te begeleiden.

Jouw profiel

 • Basis historische kennis van de Eerste Wereldoorlog;
 • Vaardigheden voor zelfstandig werken;
 • Schrijfvaardigheid (historische teksten en bijschriften);
 • Didactische vaardigheden om informatie over te brengen naar een breed publiek toe.

2. Honderdste verjaardag van de ondertekening van de Verklaring van de Rechten van de Mens

Het Koninklijk Legermuseum (site van het War Heritage Institute) wil eind 2023 een tijdelijke tentoonstelling organiseren die gewijd is aan de honderdste verjaardag van de ondertekening van de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (10 december 1948).

Takenpakket

Oonder leiding van de afdeling Museologie voorstellen doen en meewerken aan de realisatie van deze (rondreizende) tentoonstelling:

 • Ontwikkeling van een voorstel tot synopsis;
 • Redactie van de algemene (historische) teksten;
 • Voorstel voor de te presenteren iconografie en documenten;
 • Voorstel voor een keuze van archiefbeelden, te presenteren ter ondersteuning van de tentoonstelling.

Jouw Profiel

 • Sterke belangstelling voor de mensenrechten;
 • Vaardigheid in het zoeken naar relevante informatie voor het maken van de (rondreizende) tentoonstelling ;
 • Vaardigheden voor zelfstandig werken;
 • Schrijfvaardigheid (teksten);
 • Pedagogische vaardigheden om complexe en uitgebreide informatie over te brengen naar een breed publiek toe.

3. “Arcaden”-zaal

Het Koninklijk Legermuseum stelt uitzonderlijke collecties tentoon in verschillende zalen die zich bovenin de Arcades van het Jubelpark bevinden. Deze collecties bestrijken de Belgische Revolutie, het Eerste (1804-18815) en het Tweede Keizerrijk (1852-1870) en bevatten ook een collectie muziekinstrumenten van wereldklasse.

Het Museum wil deze zalen opfrissen door de bezoeker kwalitatieve verklarende bijschriften aan te bieden (bevestiging van de identificatie en beschrijving van de tentoongestelde voorwerpen, historische anekdotes...), samen met iconografie die de voorwerpen in context plaatst.

Opgelet: met uitzondering van de twee vitrines die gewijd zijn aan muziekinstrumenten, is de keuze van de gepresenteerde voorwerpen reeds gemaakt.  Het is niet de bedoeling voorwerpen uit hun vitrines te halen.

Takenpakket

 • Redactie van algemene (historische) teksten voor de zaal;
 • Redactie van de bijschriften voor de tentoongestelde voorwerpen;
 • Voorstel voor de iconografie die in de zalen moet worden geplaatst.

Jouw profiel

 • Interesse in de 19e eeuw (en “minimale” historische kennis);
 • Vaardigheden voor zelfstandig werken;
 • Schrijfvaardigheid (historische teksten en bijschriften);
 • Voorstel voor iconografie;
 • Pedagogische vaardigheden om informatie over te brengen naar een breed publiek toe.

 

1 Stage bij het Documentatiecentrum van het Koninklijk Legermuseum (War Heritage Institute)

Gezocht: gastcurator

Je bereidt een tentoonstelling voor over een samen te bepalen thema of een specifiek genre uit de collectie. Deze kleine tentoonstelling zal in de leeszaal van het documentatiecentrum plaatsvinden, of in de Zaal 14-18. De meeste collectiestukken komen uit de collecties op papier (o.a. foto- en beeldmateriaal, archieven, affiches, kaarten en plannen, boeken) van het museum.

Wordt daarnaast de woordvoerder voor je tentoonstelling: je bereidt een traditionele rondleiding voor of een QR-code App, om je werk te valoriseren.

TAKEN:

Je maakt grondig kennis met de thematiek. Samen met je begeleider structureer je je verhaal en kies je relevante collectiestukken om dit te illustreren. Je stelt de teksten op (in het Nederlands - ze zullen ook vertaald worden in het Frans en eventueel ook in het Engels). Je discussieert met de restaurator om de geselecteerde stukken op een correcte manier tentoon te stellen, en met de grafische ontwerper om de tekstpanelen te laten maken.

PROFIEL

 • Je kan historisch onderzoek doen en hebt interesse voor de militaire of oorlogsgeschiedenis die in het Koninklijk Legermuseum getoond of gedocumenteerd wordt. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld  de Ruhrcrisis van 1923; de Eerste Wereldoorlog in al zijn facetten,....
 • Je hebt een vlotte schrijfstijl (Nederlands).
 • Je werkt overzichtelijk.
 • Je kan zelfstandig opdrachten afwerken, maar ook in team werken.
 • Je bent leergierig en ondernemend.

WIJ BIEDEN

 • Een zeer relevante en publieksgerichte stageopdracht.
 • Kennismaking met het collectiebeheer.
 • Een werkplek in het Documentatiecentrum van het koninklijk Legermuseum (WHI), maar ook de mogelijkheid om af en toe thuis te werken of in andere wetenschappelijke of universitaire bibliotheken.

PERIODE

Einde van het eerste semester en/of start van het tweede semester.

De inhoud van de stage wordt verfijnd in overleg met de stagiair. In eerste instantie zal de stagiair werken aan de creatie van een "gang van getuigen" in de ruimten/zalen die gewijd zijn aan de Tweede Wereldoorlog in het Legermuseum (voornamelijk de periode van de "schemeroorlog", de mobilisatie, de 18-daagse veldtocht, exodus, en het begin van de bezetting): voorstel van een synopsis, selectie van beelden, ....

Belgium, Battlefield of Europe?

Als nationale instelling voor militair erfgoed en herinnering start het War Heritage Institute met een opbouwtraject naar 2025: 'Belgium, Battlefield of Europe?'. Eeuwenlang lag het grondgebied van België niet alleen in het centrum van Europa, maar leek het ook bij uitstek het slagveld van Europa. Op de grens tussen de Germaanse en de Romaanse wereld met belangrijke toegangen tot de Noordzee, werden honderden grote en kleine conflicten uitgevochten: van de Guldensporenslag over de Tachtigjarige oorlog, de oorlogen van Lodewijk XIV en Waterloo tot de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

Met 'Belgium, Battlefield of Europe?' willen we zo veel mogelijk historische slagvelden in België in kaart brengen en er op wetenschappelijke basis een synthese van maken. In 2025 moet dit resulteren in een publicatie, een databank en een grote overzichtstentoonstelling in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in Brussel, met daarnaast een hele reeks initiatieven op de slagveldsites zelf. Op toeristisch vlak moet dit bezoekers uit binnen- en buitenland laten kennismaken met dit unieke erfgoed en de herinneringsdimensie voor de vele slachtoffers die in al deze oorlogen gevallen zijn.

Concreet:

Heb je interesse voor / affiniteit met conflictgeschiedenis en oorlogserfgoed? Wil je graag actief meedenken en -werken aan een ambitieus project? Stel je dan zeker kandidaat voor deze stageplaats! Passieve kennis van het Frans is een pluspunt.

Opdracht:

In samenspraak met je stagebegeleider sta je in voor het opzoeken, beschrijven en documenteren van een aantal “slagvelden” in België. Je hebt daarbij oog voor mogelijke partners en potentieel nuttige erfgoedcollecties in het land.

De Groote Oorlog voorbij

Context:
Op 20 september 2018 opende het Legermuseum een tijdelijke tentoonstelling getiteld ‘De Groote Oorlog voorbij’. Deze tentoonstelling, die tot in september 2019 loopt, belicht verschillende aspecten van de periode 1918-1928 in het naoorlogse België.

Concreet:
Heb je interesse in / affiniteit met publiekswerking? Wil je graag een concreet project uitdenken en realiseren? Weet je van aanpakken en ben je goed in communiceren? Stel je dan zeker kandidaat voor deze stageplaats!

Opdracht:
In samenspraak met de medewerkers van de Educatieve Dienst sta je in voor het plannen, communiceren en organiseren van een infodag over de nieuwe tentoonstelling voor de vertegenwoordigers van culturele, senioren- en andere verenigen. Dit impliceert het zoeken en verzamelen van adressen, het contacteren van potentiële deelnemers, het opstellen van een promotekst, en het organiseren van de dag zelf (opstellen van een programma, ontvangen van de deelnemers).

Historicus Eerste Wereldoorlog

Context
Sinds enige tijd stelt het Koninklijk Legermuseum een educatieve koffer ter beschikking van het Franstalig onderwijs, een project dat werd opgestart in samenwerking met het Museum van Mariemont. Vanaf het tweede semester van dit schooljaar willen we graag een gelijkaardige koffer samenstellen voor het Nederlandstalig onderwijs.

Concreet
Heb je interesse in / affiniteit met het onderwijs en met de Eerste Wereldoorlog? Wil je graag ervaring opdoen met het realiseren van een concreet project? Weet je van aanpakken en ben je goed in communiceren? Stel je dan zeker kandidaat voor deze stageplaats! Passieve kennis van het Frans is een pluspunt!

Opdracht
Je bent zelf verantwoordelijk voor de concrete uitwerking van dit project:

 • het samenstellen van de inhoud van de koffer (je kunt je hierbij gedeeltelijk baseren op de reeds bestaande versie voor het Franstalig onderwijs)
 • het schrijven van een handleiding bij de koffer
 • het schrijven van informatieve teksten bij de onderwerpen die aan bod komen
 • het opsporen van archiefstukken (foto's, krantenartikels, dossiers van soldaten) in het documentatiecentrum van het Museum
 • het selecteren van dagboekfragmenten van soldaten
 • het promoten van de koffer bij het Nederlandstalig onderwijs

Legermuseum zoekt cinefiele historicus (m/v)

Context
In november 2017 organiseert het Legermuseum een internationaal filmfestival over de Eerste Wereldoorlog. Vier weekends lang zullen er, telkens op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond, films (in hoofdzaak fictie) rond dit thema worden geprojecteerd. Elk weekend zal worden ingeleid door een keynote spreker.

Concreet
Heb je interesse in / affiniteit met filmgeschiedenis en de Eerste Wereldoorlog? Wil je graag ervaring opdoen in het organiseren van een groot publieksevenement? Weet je van aanpakken en ben je goed in communiceren? Stel je dan zeker kandidaat voor deze stageplaats!

Opdracht
Drie maanden lang werk je mee aan de voorbereiding en de concrete uitwerking van dit project:

 • het samenstellen van de programmering
 • het opsporen van Frans en Nederlands ondertitelde versies van de geselecteerde films
 • het in kaart brengen van de auteursrechten voor elke film
 • het selecteren van keynote sprekers
 • het samenstellen van een programmabrochure
 • het voorbereiden van de communicatie rond het evenement, ondermeer via sociale media

Voor een multimediatour over het Interbellum en de Tweede Wereldoorlog is het KLM op zoek naar een masterstudent met een vlotte pen en een voorliefde voor hedendaagse geschiedenis. Studenten die een masterproef maken over een van deze periodes, hebben uiteraard een streepje voor.

Van de student(e) wordt in de eerste plaats verwacht dat hij/zij historisch onderzoek verricht naar een aantal van tevoren afgebakende onderwerpen en collectiestukken om hier vervolgens een korte (max. 200 woorden), heldere tekst over te schrijven die bestemd is voor een algemeen publiek (de gemiddelde museumbezoeker). Afhankelijk van de beschikbare tijd gaat de student(e) ook op zoek naar materiaal (foto’s, archiefdocumenten, filmbeelden,…) die in het multimediaparcours kunnen worden gebruikt ter aanvulling van deze teksten.

Een gelijkaardig parcours over de 19e eeuw werd intussen voltooid en kan als voorbeeld gelden.

Koninklijk Legermuseum zoekt historicus (m/v) met schrijftalent!

 Voor onze nieuwe multimediatour over het Interbellum en de Tweede Wereldoorlog zijn wij op zoek naar een masterstudent met een vlotte pen en een voorliefde voor hedendaagse geschiedenis. Studenten die een masterproef maken over een van deze periodes, hebben uiteraard een streepje voor.

 Van de student(e) wordt in de eerste plaats verwacht dat hij/zij historisch onderzoek verricht naar een aantal van tevoren afgebakende onderwerpen en collectiestukken om hier vervolgens een korte, heldere tekst over te schrijven die bestemd is voor een algemeen publiek (de gemiddelde museumbezoeker). Afhankelijk van de beschikbare tijd zal de student(e) ook op zoek gaan naar materiaal (foto’s, archiefdocumenten, filmbeelden,…) die in het multimediaparcours kunnen worden gebruikt ter aanvulling van deze teksten.