Vlaams Centrum voor Circuskunsten

Stageplaats

Logo Circuscentrum

Stagementor: Mui-Ling Verbist, mui-ling@circuscentrum.be
Vlaams Centrum voor Circuskunsten vzw, Dok Noord 4F, 9000 Gent
https://www.circuscentrum.be/

 

Circuscentrum wil van Vlaanderen een bloeiende circusregio maken, met een breed cultureel draagvlak en optimale ontwikkelingskansen. Enerzijds stimuleert het artiesten en gezelschappen, docenten, circusateliers en jonge beoefenaars om zowel artistiek als pedagogisch de grenzen continu te verleggen. Anderzijds zorgt het Circuscentrum er mee voor dat circus bij publiek, media, beleidsmakers en culturele actoren als volwaardige kunstvorm wordt beschouwd.

Circuscentrum verenigt het volledige circusveld en het circusbeleid in een gezamenlijk traject met als doel de verdere ontwikkeling en kwaliteitsverhoging van het Vlaamse circus – zowel artistiek, pedagogisch, promotioneel als organisatorisch. Erfgoed is een belangrijke pijler binnen het Circuscentrum: via verschillende initiatieven beschermen en promoten we vooral het immateriële circuserfgoed.  Vanaf 1 januari 2021 wordt Circuscentrum binnen het vernieuwde Circusdecreet het sectoraal steunpunt. De eerste bouwstenen hiervoor zijn al gelegd, de komende maanden zal de transitie verder vorm krijgen.

Stageopdrachten

Sommige mensen bezitten zodanig veel expertise en ervaring rond een bepaald ambacht dat men ze als ‘living human treasure’ kan omschrijven. Het vastleggen en delen van hun kennis en verhalen is de ideale manier om het immaterieel cultureel erfgoed levend te houden. Op circusvlak spreken we graag van ‘Living Circus Treasures’: waardevolle circusfiguren die een schat aan informatie met zich meedragen. Circuscentrum legt de getuigenissen van deze Living Circus Treasures op regelmatige basis vast via digital storytelling. Zo gingen we al langs bij Magic Circus, Circus Ronaldo, Circus Rose-Marie Malter, Wiener Circus en Circus Pauwels. Ook bij de laatste telgen van Circus Jhony en Circus De Jonghe, Harry Malter en Toto Chabri gingen we op de koffie. www.circuscentrum.be/livingcircustreasures

Je vertaalt deze digital stories naar Wikipedia pagina’s om zo de historische gegevens naar een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten. Je geeft een diepere inkijk op de rijke familiegeschiedenissen van de respectievelijke circussen en circusartiesten via onderling gelinkte pagina’s. Zo maak je onderliggende verwantschappen zichtbaar en kunnen figuren uitgelicht worden die van historisch belang zijn geweest in de ontwikkeling van de circuspraktijk. Wie op zoek is naar een historische circusfiguur, komt terecht op een duidelijke pagina waarbij verwezen wordt naar de relevante bronnen.

Concreet

 • Je maakt wikipedia pagina’s aan voor de respectievelijke Living Treasures
 • Je diept aan de hand van referentiewerken en stambomen de verdere familiegeschiedenis uit, zodat ook de vorige generaties artiesten ook in beeld komen.
 • Je overlegt met Huis van Alijn over eventuele samenwerking en het beschikbaar stellen van beeldmateriaal.

Eventueel voorbereiding van een nieuwe Living Circus Treasures interview

 • Praktische organisatie van interview met een Living Human Treasure
 • Voorbereidend onderzoek voor interview
 • Lectuur en documentatie verzamelen voor  de interviewer
 • Beeldmateriaal traceren en opvragen.

Aanvullende taken

 • Vergaderingen bijwonen met erfgoedpartners, CEMPER, Huis van Alijn
 • Vergaderingen over circusonderzoek bijwonen en verslag maken
 • Teamvergaderingen bijwonen en verslag maken
 • Eventueel helpen bij de praktische voorbereidingen voor eerste CARP seminarie (14/01/2020) rond circuskostuums : https://www.circuscentrum.be/2019/08/22/eerste-carp-seminarie-zoekt-papers-over-kostuums/
 • Eventueel helpen bij de registratie van het bibliotheekmateriaal ter voorbereiding van digitalisering door VIAA (afhankelijk van de stageperiode)

Timing

Idealiter loopt de stage vanaf  oktober tot 10 januari

Sommige mensen bezitten zodanig veel expertise en ervaring rond een bepaald ambacht dat men ze als ‘living human treasure’ kan omschrijven. Het vastleggen en delen van hun kennis en verhalen is de ideale manier om het immaterieel cultureel erfgoed levend te houden. Op circusvlak spreken we graag van ‘Living Circus Treasures’: waardevolle circusfiguren die een schat aan informatie met zich meedragen. Circuscentrum legt de getuigenissen van deze Living Circus Treasures op regelmatige basis vast via digital storytelling. Zo gingen we al langs bij Magic Circus, Circus Ronaldo, Circus Rose-Marie Malter, Wiener Circus en Circus Pauwels. Ook bij de laatste telgen van Circus Jhony en Circus De Jonghe, Harry Malter en Toto Chabri gingen we op de koffie. www.circuscentrum.be/livingcircustreasures

Je vertaalt deze digital stories naar Wikipedia pagina’s om zo de historische gegevens naar een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten. Je geeft een diepere inkijk op de rijke familiegeschiedenissen van de respectievelijke circussen en circusartiesten via onderling gelinkte pagina’s. Zo maak je onderliggende verwantschappen zichtbaar en kunnen figuren uitgelicht worden die van historisch belang zijn geweest in de ontwikkeling van de circuspraktijk. Wie op zoek is naar een historische circusfiguur, komt terecht op een duidelijke pagina waarbij verwezen wordt naar de relevante bronnen.

Concreet

 • Je maakt wikipedia pagina’s aan voor de respectievelijke Living Treasures
 • Je diept aan de hand van referentiewerken en stambomen de verdere familiegeschiedenis uit, zodat ook de vorige generaties artiesten ook in beeld komen.
 • Je overlegt met Huis van Alijn over eventuele samenwerking en het beschikbaar stellen van beeldmateriaal.

Eventueel voorbereiding van een nieuwe Living Circus Treasures interview

 • Praktische organisatie van interview met een Living Human Treasure
 • Voorbereidend onderzoek voor interview
 • Lectuur en documentatie verzamelen voor  de interviewer
 • Beeldmateriaal traceren en opvragen.

Aanvullende taken

 • Vergaderingen bijwonen met erfgoedpartners, CEMPER, Huis van Alijn
 • Vergaderingen over circusonderzoek bijwonen en verslag maken
 • Teamvergaderingen bijwonen en verslag maken
 • Eventueel helpen bij de praktische voorbereidingen voor eerste CARP seminarie (14/01/2020) rond circuskostuums : https://www.circuscentrum.be/2019/08/22/eerste-carp-seminarie-zoekt-pape...
 • Eventueel helpen bij de registratie van het bibliotheekmateriaal ter voorbereiding van digitalisering door VIAA (afhankelijk van de stageperiode)

Living Circus Treasures

Sommige mensen bezitten zodanig veel expertise en ervaring rond een bepaald ambacht dat men ze als ‘living human treasure’ kan omschrijven. Het vastleggen en delen van hun kennis en verhalen is de ideale manier om het immaterieel cultureel erfgoed levend te houden. Op circusvlak spreken we graag van ‘Living Circus Treasures’: waardevolle circusfiguren die een schat aan informatie met zich meedragen.

Circuscentrum legt de getuigenissen van deze Living Circus Treasures op regelmatige basis vast via digital storytelling. Zo gingen we al langs bij Magic Circus, Circus Ronaldo, Circus Rose-Marie Malter, Wiener Circus en Circus Pauwels. Ook bij de laatste telgen van Circus Jhony en Circus De Jonghe, en Harry Malter gingen we op de koffie. Hun verhalen zijn straf, emotioneel en soms onwaarschijnlijk, maar dragen stuk voor stuk een diepe liefde voor hun vak uit. www.circuscentrum.be/livingcircustreasures

Takenpakket

 • Voorbereiding van een Living Circus Treasures interview:
  • Praktische organisatie van interview met een Living Human Treasure
  • Voorbereidend archiefwerk voor interview
  • Lectuur en documentatie verzamelen voor  de interviewer
  • Beeldmateriaal traceren en opvragen.
 • Eventuele output in communicatie Circuscentrum:
  • (voorbereiding voor) artikel in CircusMagazine
  • (voorbereiding voor) item op website, nieuwsbrief

Aanvullende taken:

 • In het kader van de papieren publicatie Cirq’onstances, 10 jaar circusdecreet in Vlaanderen werd een beknopte tijdlijn gemaakt. Doorheen de hele tijdlijn komen de verschillende actoren van het circusveld aan bod in verschillende categorieën, zoals geschiedenis, vorming, traditioneel circus, hedendaags circus, het Circusdecreet (aanloopfase van het decreet), politiek/beleid/wettelijk (dierenrechten). Deze tijdlijn moet verder uitgewerkt worden en online geplaatst worden.
 • Vergaderingen bijwonen met erfgoedpartners ter voorbereiding van een tentoonstelling in 2020
 • Teamvergaderingen bijwonen en verslag maken
 • Eventueel helpen bij de registratie van het bibliotheekmateriaal ter voorbereiding van digitalisering door VIAA (afhankelijk van de stageperiode)

Living Circus Treasures

Sommige mensen bezitten zodanig veel expertise en ervaring rond een bepaald ambacht dat men ze als ‘living human treasure’ kan omschrijven. Het vastleggen en delen van hun kennis en verhalen is de ideale manier om het immaterieel cultureel erfgoed levend te houden. Op circusvlak spreken we graag van ‘Living Circus Treasures’: waardevolle circusfiguren die een schat aan informatie met zich meedragen.

Circuscentrum legt de getuigenissen van deze Living Circus Treasures op regelmatige basis vast via digital storytelling. Zo gingen we al langs bij Magic Circus, Circus Ronaldo, Circus Rose-Marie Malter, Wiener Circus en Circus Pauwels. Ook bij de laatste telgen van Circus Jhony en Circus De Jonghe, en Harry Malter gingen we op de koffie. Hun verhalen zijn straf, emotioneel en soms onwaarschijnlijk, maar dragen stuk voor stuk een diepe liefde voor hun vak uit. www.circuscentrum.be/livingcircustreasures

Takenpakket

 • Voorbereiding van een Living Circus Treasures interview:
  • Praktische organisatie van interview met een Living Human Treasure
  • Voorbereidend archiefwerk voor interview
  • Lectuur en documentatie verzamelen voor  de interviewer
  • Beeldmateriaal traceren en opvragen.
 • Eventuele output in communicatie Circuscentrum:
  • (voorbereiding voor) artikel in CircusMagazine
  • (voorbereiding voor) item op website, nieuwsbrief

Aanvullende taken:

 • In het kader van de papieren publicatie Cirq’onstances, 10 jaar circusdecreet in Vlaanderen werd een beknopte tijdlijn gemaakt. Doorheen de hele tijdlijn komen de verschillende actoren van het circusveld aan bod in verschillende categorieën, zoals geschiedenis, vorming, traditioneel circus, hedendaags circus, het Circusdecreet (aanloopfase van het decreet), politiek/beleid/wettelijk (dierenrechten). Deze tijdlijn moet verder uitgewerkt worden en online geplaatst worden.
 • Vergaderingen bijwonen met erfgoedpartners ter voorbereiding van een tentoonstelling in 2020
 • Teamvergaderingen bijwonen en verslag maken
 • Eventueel helpen bij de registratie van het bibliotheekmateriaal ter voorbereiding van digitalisering door VIAA (afhankelijk van de stageperiode)

In 2018 bestaat het Circusdecreet 10 jaar. Naar aanleiding van deze verjaardag bereidt Circuscentrum een publicatie voor waarin onder meer gepeild wordt naar de impact van dit decreet op de sector. De verschillende actoren van het circusveld zullen hierin aan bod komen (artiesten, andere professionelen, de opleidingen, het vrijetijdsnetwerk, erfgoedspelers, …). Via een tijdlijn willen we het publiek een algemeen historische schets meegeven van het ontstaan van het traditionele circus en de totstandkoming van het Circusdecreet.

Concreet:

 • Je maakt de geschiedenis van het traditionele circus (gerekend vanaf Philip Astley, 1768) tot en met de situatie van vandaag, aanschouwelijk op een tijdlijn.
  • Grote ijkpunten vanaf 1768 tot de jaren 1970 met de opkomst van de nouveau cirque
  • Vanaf de jaren 1970 wordt de schets meer en meer gedetailleerd
  • Zo wordt ook de voorgeschiedenis van het Circusdecreet en de totstandkoming van het decreet toegelicht.
 • Doorheen de hele tijdlijn komen de verschillende actoren van het circusveld aan bod in verschillende categorieën, zoals geschiedenis, vorming, traditioneel circus, hedendaags circus, het Circusdecreet (aanloopfase van het decreet), politiek/beleid/wettelijk (dierenrechten), …
 • Je woont de redactie/teamvergaderingen bij i.v.m. de publicatie
 • Je denkt mee na over de relevantie en het bevattelijk weergeven/verwoorden van gebeurtenissen, evoluties, categorieën en definities, zowel met betrekking tot de tijdlijn als de bijhorende publicatie.

Aanvullende taken:

 • Living Circus Treasures:
  • Contacteren en organiseren van interview met een Living Human Treasure
  • Voorbereidend archiefwerk voor interview
  • Lectuur en documentatie verzamelen voorde interviewer
  • Beeldmateriaal traceren en opvragen.
 • Digital storytelling
 • Eventuele output in communicatie Circuscentrum:
  • (voorbereiding voor) artikel in CircusMagazine
  • (voorbereiding voor) item op website, nieuwsbrief