Vlaams Architectuurinstituut

Stageplaats

Vlaams Architectuurinstituut
Stagementor: Eva Weyns, eva.weyns@vai.be, 03 242 89 70
Desguinlei 25, 2018 Antwerpen
www.vai.be

 

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) is het voornaamste aanspreekpunt voor informatie over architectuur uit Vlaanderen en Brussel. Het creëert ontmoetingsplekken voor wie architectuur en zijn geheugen maakt, onderzoekt, wil delen of ervaren. Gevestigd in De Singel in Antwerpen, organiseren we tentoonstellingen, lezingen, debatten, publicaties en evenementen, zoals het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen en het Festival van de architectuur.

Architectuurarchieven

Het VAi beheert een belangwekkende collectie architectuurarchieven die voortdurend aangroeit. De collectie van het VAi is een open huis voor iedereen die begaan is met architecturaal cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het publiek vindt er aanknopingspunten voor een vernieuwde relatie tussen erfgoed en hedendaags ontwerp.

Kenniscentrum

Wie begaan is met het cultureel erfgoed van ontwerpdisciplines, van design tot stedenbouw, kan bij het kenniscentrum van het VAi terecht voor expertise over dit erfgoed. Aan de hand van thematische projecten ontwikkelt het VAi zijn expertise over ontwerperfgoed steeds verder. Het verspreidt deze kennis zo breed mogelijk via off- en online kanalen.

 

Stageopdrachten

Voor het VAi kenniscentrum zijn we op zoek naar een stagiair die kan meewerken aan twee projecten: een tentoonstelling in de reeks Unfolding the Archives en een communicatieproject over erfgoedzorg voor ontwerpers en bouwbedrijven.

Tentoonstelling Unfolding the Archives

In de reeks Unfolding the Archives toont het VAi topstukken, verborgen schatten en merkwaardige ontdekkingen uit collecties. In de volgende editie in 2023 belichten we de sculpturale architectuur van Marcel Raymaekers. In zijn werkmethode liet Raymaekers zich leiden door het hergebruik van materialen en gebouwelementen. Als stagiair ondersteun je de projectleider bij de voorbereiding van de tentoonstelling. Taken omvatten het schrijven van teksten voor de website en de tentoonstellingsbrochure, het bijwonen van overlegmomenten en het opvolgen van bruiklenen. Daarnaast onderzoek je tijdens deze stage hoe elementen van de tentoonstelling kunnen vertaald worden naar een educatief pakket voor jongeren over circulair bouwen.

Erfgoedzorg voor ontwerpers en bouwbedrijven

Bij ontwerpers en bouwbedrijven is de zorg voor het eigen archief meestal geen prioriteit en het roept vaak vragen op. Het VAi kenniscentrum biedt hierbij ondersteuning door adviespagina’s op de website en adviesverlening op maat. In samenwerking met beroepsverenigingen, lanceren we in 2023 een communicatiecampagne voor ontwerpers en bouwbedrijven waarin we concrete tips & tricks delen om zelf het analoog en digitaal archief op orde te brengen of te houden. Als stagiair werk je mee aan het schrijven van artikels, het kiezen van beeldmateriaal een het afnemen van interviews.