Vakgroep Archeologie UGent

Stageplaats

Logo Universiteit Gent

Stagementor: Davy Herremans, davy.herremans@ugent.be
Rijtstraat 4, 8581 Avelgem
https://www.ugent.be/lw/archeologie/nl

 

Archeologische Opgraving in Kerkhove

Waterwegen en Zeekanaal NV bouwt in Kerkhove een nieuwe stuw langs de Boven-Schelde. Een grootschalig archeologisch onderzoek gaat de werken vooraf: om en bij de 8500 m² – dus net iets meer dan de oppervlakte van een voetbalveld – worden onderzocht tot op een diepte van vier tot acht meter onder het maaiveld. Voor de uitvoering van het archeologisch onderzoek werkt de Universiteit Gent samen met GATE-archaeology. Het terreinwerk neemt bijna twee jaar in beslag. De bouw van de stuw is gepland voor 2017.

In de prehistorie bevond zich langs de Schelde een natuurlijke hoogte die vermoedelijk werd bewoond vanaf het mesolithicum (ca. 8700-5300/4500 v. Chr.). Kort daarna viel deze stroomrug geleidelijk aan ten prooi aan het water: eerst door de vorming van een groot moeras waarin veen is ontstaan, en later door overstromingen van de Schelde, wat leidde tot de afzetting van dikke kleiige sliblagen. We weten van onderzoek op de hoger gelegen kouter, dat Kerkhove ook belangrijk was in de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Wat er zich toen afspeelde lager langs de Schelde is een groot vraagstuk. Het actuele onderzoek biedt een unieke kijk op de Scheldeoever voor, tijdens en na de prehistorie. Informatie over zowel mens als landschap wordt verzameld en dit voor een tijdspanne van minstens 10.000 jaar. Dit laat toe om na te gaan hoe de mens zich in de loop der eeuwen heeft aangepast aan een sterk veranderende omgeving.

Project met oog voor het publiek

Met steun van de Universiteit Gent, Europa (TEN-T) en Waterwegen en Zeekanaal NV richt het archeologisch project zich tot het brede publiek via talrijke initiatieven en een educatief programma. De voorlopige resultaten van de opgraving worden bovendien wekelijks gepost op een blog, en geïnteresseerden kunnen het onderzoek ook op de voet volgen via Twitter en Facebook. Meer info vind je op http://archeologie-kerkhove.be/.

Stageopdrachten

Stagestudenten krijgen de unieke kans om kennis te maken met de alledaagse realiteit op één van de meest grootschalige archeologische opgraving ooit in Vlaanderen. Hierbij leert de student(e) in de praktijk omgaan met archeologie als historische bron, en om wetenschappelijke archeologische/historische informatie te vertalen naar het brede publiek. De student(e) komt terecht in een multidisciplinair team. Een gezonde interesse voor archeologie en prehistorie is vereist.

Concrete opdrachten kunnen bestaan uit:

-redactiewerk allerlei (website, blog, facebook, persartikels,…)
-uitwerken van educatieve en museale producten
-organiseren van gidsbeurten en workshops voor scholen en groepen
-netwerken en onderhouden van contacten met diverse partners en stakeholders