Universiteitsarchief Antwerpen

Stageplaats

Universiteit Antwerpen 

Stagementor: Heleen Wils, heleen.wils@uantwerpen.be
Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
www.uantwerpen.be/nl/bibliotheek-universiteit-antwerpen/archief

 

Het Universiteitsarchief is een afzonderlijke dienst binnen de Universiteitsbibliotheek met de uitgesproken ambitie om een professionele archiefwerking uit te bouwen aan de Universiteit Antwerpen. Een archiefwerking die de universitaire faculteiten en diensten ondersteunt bij hun informatie- en archiefbeheer. Een archiefwerking die er voor zorgt dat de archieven – analoog en digitaal – op een deskundige wijze worden beheerd, geselecteerd, gearchiveerd en ter beschikking gesteld. Een archiefwerking die er voor zorgt dat het archivalische erfgoed van de universiteit op lange termijn bewaard en toegankelijk blijft.​

Het Universiteitsarchief bewaart de historische archieven van de Universiteit Antwerpen en haar voorgangers (Handelshogescholen, RUCA, UFSIA, UIA, Koloniale Hogeschool,…). Ze beoogt ook historisch waardevolle archieven van organisaties en personen die een band hebben met de universiteit te verwerven en te bewaren. De eerste prioriteit gaat uit naar archieven van universitaire diensten en faculteiten, inclusief onderzoekgroepen, universitaire centra en instituten maar evengoed richten we ons op zogenaamde ‘hoogleraarsarchieven’ van emeriti of archieven van verenigingen die deel uitmaken of -maakten van de universitaire gemeenschap zoals bijvoorbeeld studentenverenigingen. We hebben bijzondere aandacht voor de lange termijn archivering van onderzoeksgegevens en bijhorende dossiers.

We werken nauw samen met de afdeling Bijzondere Collecties die het Academisch Erfgoed en het Kunstpatrimonium beheert. Samen bewaren en ontsluiten we het geheugen van onze universiteit en trachten we de geschiedenis van onze universiteit te documenteren en het onderzoek er naar te stimuleren en faciliteren.

In juli 2021 ontving het Universiteitsarchief het kwaliteitslabel ‘Erkend Cultureel Archief’ van de Vlaamse Overheid. Als Erkend Cultureel Archief werken we eraan om in te zetten op de vijf basistaken in cultureel-erfgoedwerking. Dit zijn herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden (ontsluiten voor een breed publiek) en participeren.

Stageopdrachten

1. Erfgoeddag

Jaarlijks doet het Universiteitsarchief (in samenwerking met de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap en de Bijzondere Collecties) mee aan Erfgoeddag. Deze editie – die focust op het thema ‘Thuis’ – krijgt extra glans omdat de Universiteit Antwerpen in het academiejaar 2023-2024 twintig jaar bestaat. In dat kader organiseert het Universiteitsarchief een expo over de geschiedenis van studentenhuisvesting aan de universiteit.

Je werkt mee aan de voorbereiding van het evenement (onderzoek, organisatie, communicatie,…). Maak je liever een ander publieksproduct (zoals een podcast, interview of blogartikel) dat de expo versterkt of onder de aandacht brengt? Ook dat is – mits genoeg eigen inbreng en een goeie portie zelfstandigheid – mogelijk!

De stage is voorzien voor het eerste semester van het academiejaar, maar kan doorlopen tot het tweede semester. De expo zal plaatsvinden in maart 2024.   

 

2. Word webredacteur

Heb je een vlotte pen en is webredactie jouw ding? Dan is deze stage iets voor jou!

In samenwerking met het emeritiforum van de Universiteit Antwerpen bereidt het Universiteitsarchief een blog voor met portretten van emeriti. Hierop brengen we verhalen over hun academische engagement, deelname aan baanbrekende onderzoeken en hun band met de Universiteit Antwerpen ­- en haar voorgangers.   

We zoeken een student die dit publieksproject mee wil vormgeven. Dat houdt in dat je redactiewerk doet, blogartikels in de aandacht brengt via sociale media en meeschrijft aan enkele emeritiportretten.

 

1. Word vliegende reporter

De afdeling Bijzondere Collecties en het Universiteitsarchief zijn al gestart met het interviewen van personen die een sterke band hebben (gehad) met deze universiteit. Je werkt mee aan deze interviews, zowel aan de voorbereiding, het bijwonen of leiden van de gesprekken, en de nazorg. Je werkt ook mee aan een publieksvriendelijke ontsluiting van sommige gesprekken.

De stage bij het Universiteitsarchief focust op de 20ste verjaardag van UAntwerpen. In 2003 fuseerden het RUCA, UFSIA en UIA tot de Universiteit Antwerpen. In voorbereiding op de 20ste verjaardag van de UAntwerpen bereidt het Emeriti Forum van de Universiteit Antwerpen (EFUA) een publicatie voor gebaseerd op interviews met een aantal sleutelfiguren uit de geschiedenis van de universiteit. Hiervoor werken ze samen met journalist Guy Tegenbos.

We zoeken een student die deze interviews mee voorbereidt, opvolgt en eventueel zelf een aantal personen interviewt. Je werkt daarnaast mee aan het archiveren en ontsluiten van de interviews. Op basis van deze getuigenissen geef je vorm aan een podcast of een soortgelijk publieksproduct. Ter voorbereiding en ondersteuning van de interviews maak je gebruik van de bronnen en objecten uit het Universiteitsarchief en uit de collectie Academisch Erfgoed. De stage is voorzien voor het eerste semester maar is ook mogelijk in het tweede semester.

2. Ga als gastcurator aan de slag bij het Universiteitsarchief

Je maakt een (digitale) expo of een ander publieksproduct (zoals een podcast, audioverhaal, blog,…) over een samen te bepalen thema uit de collectie (bv. maatschappelijk bewogen proffen, de universiteit en/in de stad, vervrouwelijking aan de universiteit, rituelen zoals het inschrijvingsproces van studenten of de opening van het academiejaar,…). Ga hiervoor op zoek naar een goeie mix van bronnen en objecten uit het Universiteitsarchief en uit de collectie Academisch Erfgoed.

Archief in de kijker (eerste semester)

Hoe kunnen we onze archiefcollecties meer zichtbaar maken? Deze vraag staat centraal in je stage. 

Een van de vijf basistaken in de cultureel-erfgoedwerking is presenteren en toeleiden (ontsluiten voor een breed publiek).

Je helpt het UArchief bij het digitaal presenteren van enkele archieven via verschillende kanalen: de website, Twitter, Facebook en Instagram.

Erfgoeddag (tweede semester)

In 2022 is het thema van Erfgoeddag ‘Erfgoeddag maakt school!’. 

Erfgoeddag vindt niet enkel plaats op zondag 24 april, maar ook in de week van 25-27 april. Het aanbod in het weekend richt zich op iedereen, het aanbod in de week focust op scholen. 

Je werkt mee aan de voorbereiding (concept workshops/tentoonstelling, organisatie, communicatie…) van het evenement.

20 jaar UA

Word vliegende reporter: de afdeling Bijzondere Collecties en het Universiteitsarchief zijn al gestart met het interviewen van personen die een sterke band hebben (gehad) met de Universiteit Antwerpen. Je werkt mee aan deze interviews, zowel aan de voorbereiding, het bijwonen of leiden van de gesprekken, en de nazorg. Je werkt ook mee aan een publieksvriendelijke ontsluiting van sommige gesprekken. 

De stage bij het Universiteitsarchief focust op de 20ste verjaardag van UAntwerpen. In 2003 fuseerden het RUCA, UFSIA en UIA tot de Universiteit Antwerpen. In voorbereiding op de 20ste verjaardag van de UAntwerpen interview je personen die nauw betrokken waren bij de eenmaking. Hierbij ligt de focus op de rituelen die de voorgangers typeerden en hoe deze wel of niet werden overgenomen door de Universiteit Antwerpen (bijvoorbeeld met betrekking tot de opening van een academiejaar). Ter voorbereiding en ondersteuning van de interviews maak je gebruik van bronnen en objecten uit het Universiteitsarchief en uit de collectie Academisch Erfgoed.

Publiekswerking

Tijdens de stage werk je een educatief pakket uit voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Dit pakket vertelt aan de hand van archiefbronnen het verhaal van studenten aan de universiteit in de 19de, 20ste en 21ste eeuw.