't Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst

Stageplaats

Visit Aalst

Stagementor: Julie De Smedt (Julie.DeSmedt@Aalst.be) en Jasmine Verbeke (Jasmine.Verbeke@aalst.be)
Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst
http://www.tgasthuys.be

’t Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst vertelt het verhaal van Aalst en regio. Deze regio omvat de deelgemeenten van Aalst en het gebied dat overeenkomt met een deel van het vroegere Land van Aalst. Het museum verzamelt, bewaart en vertelt dit verhaal aan de hand van archeologie, kunst, de historie van de stad Aalst en enkele prominente Aalstenaars. Belangrijke thema’s zijn geschiedenis van Aalst en de archeologische collectie, Dirk Martens, priester Daens, Louis Paul Boon en Carnaval.

’t Gasthuys behoort tot het team Musea en erfgoed van de dienst Toerisme en erfgoed van de stad Aalst. Het kernteam van het museum bestaat uit 8 vaste medewerkers en 7 vrijwillige medewerkers. Samen proberen zij het erfgoed van Aalst op een aantrekkelijke, laagdrempelige, belevingsvolle doch wetenschappelijke correcte manier over te brengen aan verschillende doelgroepen.

Stageopdrachten

Tentoonstelling Zorg

In het voorjaar van 2024 werk je mee aan de voorbereiding van een tentoonstelling rond Zorg die in 2024 zal plaatsvinden. Je werkt enerzijds samen met de wetenschappelijke medewerkers en voert onderzoek naar het thema, anderzijds denk je samen met de publieksmedewerkers het tentoonstellingsconcept verder uit en schrijf je mee aan het aanbestedingsdossier voor het aanstellen van een scenograaf.

Het is mogelijk om deze stage te combineren met een masterscriptie rond volgende onderwerpen:

  • Onderzoeksvraag rond het hopverhaal in en rond Aalst (in 16de en 17de eeuw)
  • Onderzoeksvraag rond Aalsterse brouwerijen (in 19de en 20ste eeuw)

Stage Museuminrichting

In het najaar van 2022 werk je mee aan de realisatie van een belevingsvolle inrichting van het Oud-Stadhuis en Landhuis van Aalst. De bedoeling is dat de aanwezige portretten van de verschillende burgemeesters tot leven komen en de bezoeker iets meer vertellen over zichzelf, de site en de bestuurlijke geschiedenis van Aalst. Je werkt enerzijds samen met de wetenschappelijke medewerkers en voert onderzoek naar die periode, anderzijds denk je samen met de publieksmedewerkers het concept verder uit en schrijf je mee aan het aanbestedingsdossier voor het aanstellen van een scenograaf.