Projecten

Het IPG heeft eigen projecten en is partner in de projecten van anderen. De 'dienstverlening' van het IPG en haar medewerkers bestaat uit:

  • Wetenschappelijk advies aan non-profit organisaties
  • Projecten met als doel kennisdeling en methodologische training
  • Projecten en activiteiten om de inhoudelijke expertise aan de vakgroep Geschiedenis van de UGent te vertalen naar een breed publiek
  • Allerlei partnerschappen, engagementen en geschiedenis in opdracht op voorwaarde van inhoudelijke of methodologische expertise

Expertise

inhoudelijk: sociale geschiedenis na 1870, ecologische geschiedenis, conflictgeschiedenis, geschiedenis van de collaboratie, oorlogsgeschiedenis (WOI+WOII), (de)kolonisatie, wetenschapsgeschiedenis, gendergeschiedenis,  stadsgeschiedenis van Gent en Antwerpen, cultureel erfgoed

methodologisch: vakdidactiek, herinneringseducatie, digitale geschiedenis en methodes, participatieve methodes, mondelinge geschiedenis, veldwerk,

 

 

Projecten