Onderzoekslijnen

Het IPG analyseert ‘historische praktijken’ in verschillende publieke domeinen waarin geschiedenis en/of historici functioneren in het heden en het verleden.

1. Geschiedenis als legitimatie

 • geschiedenis in (politieke) opdracht (cf. onderzoekscommissies, grote publieke initiatieven enz.
 • geschiedenis als politiek en sociale actiemiddel (‘People’s History – ‘actuele volkscultuur’ – backyardhistory …)
 • geschiedenis als (politiek) bewustzijn
 • gebruik/misbruik van geschiedenis
 • geschiedenis in de publieke ruimte (herdenkingen / monumenten / lieux de mémoire
 • geschiedenis / historici in een politiek-juridische context (rechtszaken (oorlogsmisdaden, negationisme, rechtzoekenden …); transities na dictaturen (‘waarheidscommissies enz.’)

 

2. Geschiedenis as ‘format’

 • Musea:
  geschiedenis / historici in (historische) musea, tentoonstellingen en themaparken
 • Film en televisie:
  historische documentaires (radio en televisie), historische speelfilms, historici als mediafiguren (‘televisiedeskundigen’), golven in de historische belangstelling enz.
 • Literatuur:
  historicus/romancier, historische verbeelding, verhaal in de geschiedenis/geschiedenis in verhalen, geschiedenis in het theater
 • Kunst:
  geschiedenis als inspiratie / de kunstenaar als medium van het verleden / artistiek-historische verbeelding / geschiedenis als erfgoed(zorg)
 • Erfgoed:
  geschiedenis als (im)materieële getuige van het verleden
 • Geschreven media:
  geschiedbeoefening in kranten en tijdschriften / historici in de journalistiek
 • Computer en internet:
  virtuele historische realiteiten / historische spellen / historische cybercommunities

 

3. History als sociale praktijk

 • geschiedenis als vrijetijdsbeoefening
 • heem- en familiekunde
 • toegepaste volkskunde
 • verzamelen
 • re-enactment
 • bouwen en hosten van historische websites
 • historisch toerisme
 • bezoeken van historische tentoonstellingen
 • ...

 

4. Geschiedenis als instructie

 • geschiedenis in het onderwijs
 • geschiedenis van het geschiedenisonderwijs
 • theorieën over het onderwijskundig/opvoedkundig belang van geschiedenis
 • vakdidactische methoden en media
 • leerboeken en leermiddelenanalyse

 

5. Methoden en vaardigheden die toepasbaar zijn in een of meerdere van de vermelde 'historische praktijken'

 • beeldanalyse, vertooganalyse, visualiseringstechnieken
 • heuristiek van publieksgerichte historische bronnen en media
 • mondelinge geschiedenis
 • schrijfstijlen
 • wet- en regelgeving over privacy, toegankelijkheid, bruikleen, auteursrecht, copyright
 • budgettering van historische projecten
 • analyse van historische belangstelling