Mijn verloren land - Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn familie?

Dit publieksgeschiedenisproject was erop gericht de bestaande kennis met betrekking tot het schrijven van een familiegeschiedenis te bundelen en aan te bieden op een interactieve en multimediale website. Het publieksplatform kreeg een grondige inhoudelijke en vormelijke update in 2021. 

www.familiegeschiedenis.be

 

Familiegeschiedenis.be

Op de website wordt gewerkt met drie kennisniveaus:

1. een (interactieve) basishandleiding voor het schrijven van een familiegeschiedenis voor een breed publiek
2. een specialistenniveau waarin de brug gemaakt wordt tussen familiegeschiedenis, lokale en sociale geschiedenis
3. een internationaal niveau met informatie en zoekstrategieën voor zowel buitenlandse onderzoekers op zoek naar informatie over Belgische voorouders als voor binnenlandse nakomelingen van migranten die op zoek gaan naar informatie over hun voorouders in het buitenland.

De website bestaat uit:

  • Een stap voor stap handleiding
  • Bronnen belicht
  • Dossiers
  • Verhalenbank
  • Tools en hulp

Sinds oktober 2012 werd de website beheerd door Familiekunde Vlaanderen. In 2019 kwam de website in handen van Histories vzw (fusie van Heemkunde Vlaanderen, LECA en de gesubsidieerde werking van Familiekunde Vlaanderen). De inhoudelijke uitbouw van de website in de vorm van bronnen, dossiers en tools staat onder leiding van een kernredactie, in samenwerking met de vakgroep Geschiedenis van de UGent en het Instituut voor Publieksgeschiedenis.

De website wordt actief ingezet voor het keuzevak Historische Praktijk – Familiegeschiedenis in de eerste bachelor Geschiedenis van de UGent (Gita Deneckere en Davy Verbeke)

Organisatie

‘Mijn verloren land’ was een gezamenlijk project van het IPG, Familiekunde Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen. Het startte in het najaar 2011 en liep tot eind 2012. Het werd gefinancierd als cultureel erfgoedproject van de Vlaamse Gemeenschap. Promotor van het project was Christophe Verbruggen. Nele Provoost was als wetenschappelijk medewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en praktische uitvoering.
Looptijd: oktober 2011 - december 2012

In 2020-21 werkte het IPG met Histories vzw aan een vormelijke en inhoudelijke update van de website. Nieuwe bronnen, verhalen, handleidingen, tips en databanken werden toegevoegd. Coördinator van deze vernieuwing van het platform was dr. Thijs Dekeukeleire, in samenwerking met Histories-medewerker Jan Geypen en IPG-medewerker Davy Verbeke.
Looptijd: oktober 2020 - mei 2021

Contact

Christophe.Verbruggen@UGent.be
Davy.verbeke@UGent.be
www.familiegeschiedenis.be