Iedereen UGent! Veldwerk in beeld

Gepubliceerd op 04-10-2017, laatst bijgewerkt op 02-10-2021.
Taal
Trefwoorden (blogbericht, project)
Oct 4
08:15

De veldwerkers van de vakgroepen Conflict- en Ontwikkelingsstudies, Afrikaanse talen en culturen en Geschiedenis presenteren in woord en beeld hoe zij onderzoek doen in de rommelige realiteit van alledag, buiten de muren van de veilige kantoorruimte en weg van de traditionele databanken. Aan de hand van foto’s, filmpjes, en documentaires leggen ze uit hoe ze hun veldwerk aanpakken, en met welke uitdagingen ze te maken krijgen wanneer ze zich onderdompelen in de leefwereld van hun onderzoeksparticipanten.

Praktisch: 8 oktober (Iedereen UGent!), Blandijnberg 2 - Lokaal 100.072, 13-17u.

Programma

Wat is een archief? In haar onderzoek naar conflicten over grond en gemeenschap in de Andes verkent Hanne Cottyn ‘het veld’ als een archief en leidt de speurtocht naar archivarissen en hun documentatie haar tot ver buiten de muren van de overheidsarchieven.

Maarten Hendriks doet etnografisch onderzoek naar ‘gangs’ en ‘antigangs’ in Goma, de provinciale hoofdstad van Noord-Kivu in Oost-Congo. Tijdens zijn veldwerk heeft hij samen met de (anti)gangs een soort van fictie-kortfilm “street life” gemaakt

Tessa Boeykens onderzoekt hoe inheemse gemeenschappen in Guatemala omgaan met historisch onrecht. Via participatieve video brengt zij samen met de inwoners het verleden in beeld, maar ook hun huidige strijd tegen de Xalalá waterdam. Ze doet ook onderzoek naar de omgang met ‘verdwenen’ personen die na tientallen jaren worden herbegraven.

Hilde Gunnink onderzoekt het Fwe, een onbeschreven Bantoetaal uit Zambia en Namibië. Ze werkt samen met moedertaalsprekers om klanken, woordenschat en grammaticale regels van deze taal te ontdekken. Kruip ook eens in de rol van "informant" voor je eigen taal of dialect en ervaar wat er allemaal bij taalkundig veldwerk komt kijken.

Eva Willems onderzoekt hoe de herinnering aan de Peruaanse burgeroorlog tussen het Lichtend Pad en het leger verder leeft in dorpsgemeenschappen in de Andes. Door middel van etnografisch veldwerk brengt ze lokale herinneringspraktijken en ideeën omtrent de omgang met het gewelddadige verleden in kaart, maar ook in beeld.

Lukas Pairon onderzoekt de mogelijke rol van muziek in sociaal werk in Kinshasa, Congo. Daar werkte hij met voormalige leden van gangs en met straatkinderen - de zogenaamde ‘heksenkinderen’ van Kinshasa -, die muzikant werden en geloven dat dat hen heeft geholpen om iets constructiefs in hun leven op te bouwen.

Jeroen Cuvelier onderzoekt de politieke, economische en socio-culturele gevolgen van gedwongen verhuizingen en hervestigingen in het kader van grootschalige mijnbouw-operaties in de Congolese Lualabaprovincie. Hij toont hoe hij zijn veldwerk concreet aanpakt, met welke uitdagingen hij te maken krijgt & hoe hij daarmee omgaat.