Going English? Wie betaalt de rekening?

Gepubliceerd op 27-02-2017, laatst bijgewerkt op 02-10-2021.
Taal
Trefwoorden (blogbericht, project)
Feb 27
11:15

Een nieuw debat over taal van het hoger onderwijs.

De UGent kent een tumultueuze taalgeschiedenis: Latijn, Frans en Nederlands werden achtereenvolgens met vuur en actie bepleit en bestreden. August Vermeylen, de eerste rector van de vernederlandste universiteit in 1930 besefte heel goed wat de emancipatorische kracht is van hoger onderwijs in eigen taal.

Vandaag adviseert de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) een uitbreiding van het Engelstalig opleidingsaanbod. Dat is belangrijk voor de internationale aantrekkingskracht van de opleidingen en nuttig voor de taalkennis van de studenten, zo luidt het bij beleidsmakers. Maar wat zijn de effecten van de versoepeling van de taalwetgeving op de onderwijspraktijk en de instroom van studenten? Welke pedagogische en maatschappelijke prijs betalen we voor onderwijs in een vreemde taal? Wie kan sluipende verengelsing nog een halt toe roepen? 

Aan de vooravond van het jubileum van de UGent en met de blik op de toekomst organiseert het IPG op 7 maart een fundamenteel debat over de taal van het hoger onderwijs.

19u30 Pleidooi Ad Verbrugge, cultuurfilosoof Vrije Universiteit Amsterdam, oprichter en voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland.

20u00: Debat met

 • Moderator Jan Hautekiet

  • Ann Buysse, onderwijsdirecteur faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

  • Koen De Bosschere, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen, voorzitter van de opleidingscommissie Computerwetenschappen

  • Luc Taerwe, voorzitter Chinaplatform, Expertgroep Internationalisering

  • Zoë Van Damme, studentenvertegenwoordiger Gentse Studentenraad & lid Sociale Raad UGent

  • Hendrik Vos, onderwijsdirecteur faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

21u30: Gelegenheid tot napraten bij een glas

Praktisch

Dinsdag 7 maart 2017 om 19u30, auditorium E, Blandijnberg 2, Gent.
Gratis inkom, gelieve aan te melden via https://webapps.ugent.be/eventManager/events/goingenglish.
Evenement ook te vinden op facebook.

Going English? is een organisatie van UGentMemorie (Instituut voor Publieksgeschiedenis) en het August Vermeylenfonds afdeling UGent.