Gespecialiseerde masteropleidingen

Overal in de Westerse wereld starten gespecialiseerde opleidingen in publieksgeschiedenis.

Overweeg jij zelf om een gespecialiseerde opleiding publieksgeschedenis te gaan volgen? Lees dan zeker eens ‘The Public History Navigator’, een gids opgesteld door de National Council on Public History om je te helpen bij het kiezen van een opleiding die bij je past (http://ncph.org/wp-content/uploads/The-Public-History-Navigator-2015-Web.pdf). 

Drie alumni van de UGent waagden al de sprong naar het buitenland! Lees wat Lena Maes (Universiteit van Amsterdam, NL), Emma Verschraegen (Universiteit Maastricht, NL) en Tamar Cachet (University of Western Ontario, CA) over hun opleiding te vertellen hebben en ontdek of het ook iets voor jou zou zijn.

België

ManaMa Cultuurmanagement – Universiteit Antwerpen
ManaMa Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer - Vrije Universiteit Brussel

Europa

Master Kunst, Cultuur en Erfgoed – Maastricht University, Nederland
Master Publieksgeschiedenis – Universiteit van Amsterdam, Nederland
Master Publieksgeschiedenis - Freie Universität Berlin, Duitsland
Master Publieksgeschiedenis - Universität zu Köln, Duitsland
Master Histoire (parcours Histoire Publique) - Université Paris-Est Créteil, Frankrijk
Master in Public History – University of York, Groot-Brittannië
Master in Public History - University of London (Royal Holloway College) Groot-Brittannië
Master in History (pathway in Public History and Heritage) - Manchester Metropolitan University, Groot-Brittannië
Master in Public History and Cultural Heritage – Trinity College Dublin, Ierland

Buiten Europa

Master in Public History - University of Western Ontario, Canada
Master in Public History – Carleton University, Canada
Master of Museum and Heritage Studies - University of Sydney, Australië

Verenigde Staten

België

ManaMa Cultuurmanagement – Universiteit Antwerpen

www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/master-cultuurmanagement/profiel/
Eenjarige opleiding
Nederlandstalig

Binnen deze opleiding ligt het accent op het verwerven van de nodige concepten, inzichten en vaardigheden uit de functionele management-domeinen die voor de cultuursector van betekenis zijn. De opleiding omvat een onderzoeksstage van drie maanden in het tweede semester die gekoppeld is aan de masterproef (18 studiepunten).

 

ManaMa Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer - Vrije Universiteit Brussel

www.vub.ac.be/archivistiek/
Eenjarige opleiding
Nederlandstalig

Interuniversitaire opleiding met een administratieve zetel aan de VUB. Het is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Brussel, Leuven, Gent en Antwerpen. Ze is de enige opleiding in Vlaanderen die archivarissen-documentbeheerders vormt op universitair niveau. De opleiding bestaat uit vier componenten: stamvakken, keuzevakken, een stage (minimum 300 uur) en een verhandeling. De verplichte vakken worden in Brussel gedoceerd, de keuzevakken kunnen ook aan de andere deelnemende universiteiten worden gevolgd.

Europa

Master Kunst, Cultuur en Erfgoed – Maastricht University, Nederland

www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-kunst-cultuur-en-erfgoed
Eenjarige opleiding
Engels- of Nederlandstalig

Dit programma leidt studenten op tot beleidsmakers, kunstmanagers, curators en conservators. De studie is internationaal georiënteerd met ongeveer 70% buitenlandse studenten. Bovendien kunnen de studenten ook kiezen voor een stage (10 studiepunten) in Nederland of in het buitenland.

 

Master Publieksgeschiedenis – Universiteit van Amsterdam, Nederland

gsh.uva.nl/nl/content/masters/publieksgeschiedenis-geschiedenis/publieksgeschiedenis.html
Eenjarige opleiding (12 maanden)
Nederlandstalig

Binnen de masteropleiding Geschiedenis biedt het aparte mastertraject Publieksgeschiedenis aan een beperkt aantal studenten een opleiding aan waarin theoretische vakken worden gecombineerd met een uitgebreide stage. De opleiding omvat een aantal kernvakken en keuzevakken (30 studiepunten), een stage (12 studiepunten) en een masterscriptie aansluitend bij de stage (18 studiepunten).

 

Master Histoire (parcours Histoire Publique) - Université Paris-Est Créteil, Frankrijk

www.u-pec.fr/pratiques/universite/formation/master-histoire-parcours-histoire-publique-644604.kjsp
Tweejarige opleiding
Franstalig

Binnen deze tweejarige opleiding volgen de studenten tijdens het eerste jaar de reguliere master Geschiedenis om in het tweede jaar verder te gaan met het gespecialiseerde parcours Publieksgeschiedenis. Tijdens dit parcours volgen de studenten theoretische vakken en praktische vakken begeleid door publiekshistorici uit het veld. Van februari tot juni lopen de studenten stage en schrijven ze een gerelateerde scriptie (30 studiepunten).

 

Master Publieksgeschiedenis - Freie Universität Berlin, Duitsland

www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/fmi/studium/masterstudium/public_history/index.html
Tweejarige opleiding
Duitstalig

Binnen deze opleiding worden theoretische reflecties over publieksgeschiedenis gecombineerd met praktische projecten en een stage van acht weken. De nadruk ligt op de verspreiding van moderne geschiedenis en in het bijzonder de hedendaagse geschiedenis van de twintigste eeuw. De masterscriptie kan academische of project gerelateerde inhoud omvatten.

 

Master Publieksgeschiedenis - Universität zu Köln, Duitsland

http://histinst.phil-fak.uni-koeln.de/1072.html?&L=0
Tweejarige opleiding
Duitstalig

Dit masterprogramma werd opgericht in 2015 en focust op publieksgeschiedenis. Het doel is om de studenten kennis en vaardigheden bij te brengen in het vertalen van geschiedenis naar een breed publiek via diverse media. De UGent heeft een erasmusovereenkomst gesloten met deze universiteit.

 

Master in Public History – University of York, Groot-Brittannië

www.york.ac.uk/history/postgraduate/taught-ma/ma-public-history/
Eenjarige opleiding (12 maanden)
Engelstalig

Deze opleiding combineert theoretische vakken met een stage (120 uur) en een klassieke masterscriptie. Studenten worden voorbereid op hun masterscriptie door twee verplichte ‘research training’ vakken.

 

Master in Public History - University of London (Royal Holloway College), Groot-Brittannië

www.royalholloway.ac.uk/history/coursefinder/mapublichistory.aspx
Eenjarige opleiding
Engelstalig

Deze opleiding biedt vijf kernvakken en een projectgerichte scriptie waarbij de student kan samenwerken met een partnerinstelling om een publiekshistorisch project te realiseren. De meeste vakken worden gegeven in samenwerking met partnerinstellingen en de nadruk ligt bijgevolg op gastcolleges van publiekshistorici uit het veld.

 

Master in History (pathway in Public History and Heritage) - Manchester Metropolitan University, Groot-Brittannië

http://www2.mmu.ac.uk/study/postgraduate/taught/2016/13378/
Eenjarige opleiding
Engelstalig

Binnen deze masteropleiding geschiedenis kunnen studenten kiezen voor het traject Public History and Heritage. Dit traject omvat theoretische vakken over publieksgeschiedenis en een masterscriptie gerelateerd aan een stage.

 

Master in Public History and Cultural Heritage – Trinity College Dublin, Ierland

www.tcd.ie/history/postgraduate/taught/public-history/
Brochure: https://www.tcd.ie/history/assets/pdf/pg/Public%20History%20&%20Cultural%20Heritage.pdf
Eenjarige opleiding
Engelstalig

Binnen deze opleiding volgen studenten theoretische vakken, workshops met publiekshistorici uit het veld en een stage van drie maanden. Ten slotte schrijven de studenten een masterscriptie of ontwikkelen ze een publiekshistorisch project.

Buiten Europa

Master in Public History - University of Western Ontario, Canada

history.uwo.ca/public_history/
Eenjarige opleiding (12 maanden)
Engelstalig

Deze intensieve opleiding van twaalf maand combineert praktijkervaring met theorie en historisch onderzoek op masterniveau. Daarom worden zowel theoretische en praktische vakken aangeboden en lopen de studenten een stage van drie maanden in de zomer. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met partners uit de lokale gemeenschap om reële projecten te realiseren doorheen de opleiding. Een belangrijk component van de opleiding focust op Digital History waarvoor de universiteit een goed uitgerust Digital Lab ter beschikking heeft.

Master in Public History – Carleton University, Canada

carleton.ca/history/graduate/ma-in-public-history-program/
Tweejarige opleiding
Engelstalig

Deze opleiding biedt zowel traditionele academische vakken aan met een focus op theoretische geschiedenis, historiografie en historisch onderzoek als gespecialiseerde vakken omtrent publieksgeschiedenis. In de zomermaanden tussen het eerste en het tweede jaar lopen de studenten een betaalde stage. De studenten schrijven ten slotte een klassieke masterscriptie over een publiekshistorisch onderwerp. Studenten hebben de optie om de specialisatie in Digital Humanities te volgen en moeten zich hiervoor apart kandidaat stellen.

 

Master of Museum and Heritage Studies - University of Sydney, Australië

sydney.edu.au/courses/master-of-museum-and-heritage-studies
Eenjarige opleiding
Engelstalig

Deze opleiding focust op theoretische en praktische kennis in museologie en erfgoedbeheer. Studenten hebben de optie stage te lopen als onderdeel van de opleiding.

 

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten kwam de “public history movement” reeds in de jaren 1970 op en resulteerde algauw in de oprichting van een groot aantal masteropleidingen aan verschillende Amerikaanse universiteiten. De Amerikaanse vereniging voor publieksgeschiedenis, The National Council on Public History (NCPH), heeft op zijn website een handige gids (http://ncph.org/program-guide/ ) ter beschikking gesteld waar je alle opleidingen in de Verenigde Staten (en in andere landen) kan opzoeken.

Overweeg je om een gespecialiseerde opleiding publieksgeschedenis te gaan volgen? Lees dan zeker eens ‘The Public History Navigator’, een gids opgesteld door NCPH om je te helpen bij het kiezen van een opleiding die bij je past (http://ncph.org/wp-content/uploads/The-Public-History-Navigator-2015-Web.pdf).