Geloven in Gent

Gentse religieuze 'lieux de mémoire'. Dat is het onderwerp van het boek ‘Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden’. Een publiekshistorische publicatie van het IPG dat de religieuze geschiedenis van Gent vanuit het stedelijke landschap benadert.

Religieuze 'lieux de mémoire'

In het stedelijke landschap van Gent bevinden zich sporen van wat het geloof in de stad tot stand heeft gebracht. Gebouwen als trofeeën, relicten als symbolen, plekken als littekens. Allemaal zijn het ‘plaatsen van het religieuze verleden’ geworden. De lectuur van deze plekken is echter vervaagd, onder invloed van de secularisering van de samenleving. Sommige plaatsen zijn ondertussen ingrijpend veranderd, verdwenen of liggen bedolven onder het stedelijk sediment.

In dit boek gingen verschillende auteurs op zoek naar die sporen van wat geloof in de stad Gent tot stand heeft gebracht. Publieke plaatsen van herinnering. Daar waar verleden en heden elkaar aanraken, waar men geschiedenis voelt. Drieëndertig bekende en minder bekende sites van het Geloven 
in Gent werden opgedolven, omkleed met nieuwe fotografie en voorzien van historische essays. Het gaat om kerken en abdijen, maar ook om krantenredacties, gildehuizen, heilige grotten, kastelen, wijken, ziekenhuizen, hotels en markante privéwoningen. Een gevarieerde ‘atlas’ dus, met een panoramisch zicht op het verleden van de stad. Zo zijn er bijvoorbeeld bijdrages over Het Pand, het Sint-Pietersplein, de Bijloke en de grot in Oostakker-Lourdes.

Organisatie

Geloven in Gent is een boekinitiatief van em. prof.
 dr. Marcel Storme (faculteit Rechten) en werd gerealiseerd door een redactiecollectief van de Vakgroep Geschiedenis en het Instituut voor Publieksgeschiedenis: Ruben Mantels, Prof. Anne-Laure Van Bruaene, Prof. Christophe Verbruggen en Prof. Gita Deneckere. De fotografie was in handen van Benn Deceuninck. Opmerkelijk is dat het hele project gefinancierd werd via schenkingen uit de kring van professor emeritus en eredecaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid Marcel Storme.
Looptijd: 2014-2015

Het boek is hier te verkrijgen.

Contact

Ruben.Mantels@UGent.be