Gekleurd Verleden. Familie in oorlog

De tentoonstelling ‘Gekleurd verleden. Familie in oorlog’ in de Gentse Sint-Pietersabdij zoomde in op de meest traumatische gebeurtenis van de twintigste eeuw: de Tweede Wereldoorlog. Mensen die de oorlog meemaakten, vertellen in het najaar van 1944 over hun belevenissen. Het zijn gekleurde vertellingen die het grote verhaal van de oorlog – de belangrijke gebeurtenissen, de structuren, de cijfers - een menselijk gelaat geven.

Een persoonlijke benadering

‘Gekleurd verleden. Familie in oorlog’ was een tentoonstelling die plaatsvond in de Gentse Sint-Pietersabdij van 26 november 2010 tot 25 april 2011 waarin de complexe geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog werd benaderd als mensenwerk. Hoe reageren gewone mensen in een ongewone tijd? Na de Duitse inval in België gaat de bevolking al gauw terug over tot de orde van de dag. De meeste Belgen proberen de bezettingstijd zo goed mogelijk te overleven. Ze staan niet achter de nieuwe machthebbers en hun maatregelen, maar passen zich aan de nieuwe omstandigheden aan: ze ondergaan de oorlog. Een minderheid echter neemt bewust stelling en steunt de bezetter of gaat er actief tegen in verzet. Tijdens en ook na de oorlog zullen ze de gevolgen van dat engagement dragen. Nog anderen, vooral joden, worden slachtoffer van de alles verslindende rassenhaat van het naziregime.

‘Gekleurd verleden. Familie in oorlog’ legde de nadruk op dit veelkleurige verleden. Het uitgangspunt ervan was: oorlog dwingt tot keuzes. Die keuzes konden ook na 65 jaar de bezoeker moeilijk onverschillig laten.

Bij de tentoonstelling verscheen ook een boek van de hand van Bruno De Wever, Martine Van Asch en Rudi Van Doorslaer. De publicatie laat getuigenissen uit verschillende lagen van de bevolking aan het woord en confronteert ze met de analyse van historici. Sinds mei 2012 is het werk helaas uitverkocht.

Organisatie

Dit project werd tot stand gebracht door het Instituut voor Publieksgeschiedenis in samenwerking met het Studie- en Documentatiecentrum voor Oorlog en hedendaagse Maatschappij (CegeSoma) en de Sint-Pietersabdij.
Looptijd: 2010-2011

Contact

Fien.Danniau@UGent.be