Feestlokaal Vooruit: 100/30 jaar (im)materieel erfgoed

In 2013 vierde Kunstencentrum Vooruit zijn dertigste verjaardag en de honderdste verjaardag van het imposante gebouw waarin het is gehuisvest. Dat was de aanleiding voor het erfgoedproject ‘Feestlokaal Vooruit: 100/30 jaar (im)materieel erfgoed’.

Het Feestlokaal van Vooruit, gebouwd door de architect Ferdinand Dierkens, opende in 1913 zijn deuren als socialistisch feestpaleis. Vele decennia fungeerde het als cultureel bastion van de socialistische beweging in Gent. In 1982 werd het omgevormd tot een onafhankelijk socio-cultureel centrum. In de jaren 1990 groeide het uit tot een internationaal befaamd kunstencentrum.

 

Doelstellingen

In de eerste plaats beoogde dit project het verzamelen en ontsluiten van het materieel erfgoed in verband met het Feestlokaal van Vooruit. Naast het gebouw zelf maakten onder meer ook archiefstukken, affiches, foto’s, plannen, films en allerlei ander visueel materiaal uit het verleden van het Feestlokaal deel uit van het materieel erfgoed dat het project wilde valoriseren.

Een tweede doelstelling van het project betrof het opsporen, vastleggen, bewaren en ontsluiten van getuigenissen over de 100/30-jarige geschiedenis van het Feestlokaal van Vooruit. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de methode van de mondelinge geschiedenis.

De ontsluiting en publieksvalorisatie van het erfgoed in verband met het Feestlokaal van Vooruit gebeurde via diverse kanalen.
1. Een eerste kanaal was een grote tentoonstelling over de geschiedenis van het Feestlokaal van Vooruit, die van 1 mei tot 1 december 2013 in het STAM te zien was. ‘100 jaar Vooruit’ was een tentoonstelling over het Vooruitgebouw als plaats van ontmoeting, cultuur en engagement. Zij werd gerealiseerd door het STAM, Universiteit Gent, Amsab-ISG, Kunstencentrum Vooruit en de Provincie Oost-Vlaanderen.
2. Een rijk geïllustreerd publieksboek over de geschiedenis van het Feestlokaal van Vooruit begeleidde de tentoonstelling. Het verscheen bij Uitgeverij Hannibal.
3. Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Vooruit lagen nog tal van andere initiatieven op stapel, zoals een tv-documentaire, stadswandelingen, kinderkampen, workshops enzovoort.

Organisatie

Het project was een gezamenlijk initiatief van het Instituut voor Publiekgeschiedenis, de vakgroepen Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen, Architectuur en Stedenbouw en Electronica en Informatiesystemen van de UGent, het Kunstencentrum Vooruit, het STAM, het Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie en het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. Promotor van het project was Bruno De Wever. Liesbet Nys was als voltijds wetenschappelijk medewerker aangesteld voor de realisatie van het project.
Looptijd: 2008-2013

Contact

Fien.Danniau@UGent.be