EHBO - Eerste Hulp Bij Oorlogserfgoed en -geschiedenis

Het EHBO-evenement nodigde mensen uit om met erfgoedobjecten uit de Eerste en/of Tweede Wereldoorlog uit hun familiearchief af te zakken naar het Provinciaal erfgoedcentrum in Ename. Doel van de dag was het identificeren, inventariseren en historisch contextualiseren van de objecten in kwestie, advies verlenen over de bewaring ervan en over verder onderzoek naar hun familiegeschiedenis, alsook het voorbereiden van een tentoonstelling met een selectie van het oorlogserfgoed.  

Oorlogserfgoed uit het familiearchief 

Eerste Hulp Bij Oorlogserfgoed en -geschiedenis vond plaats op zondag 16 november 2014 in het provinciaal erfgoedcentrum in Ename op initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het erfgoedproject richtte zich op het verzamelen, bewaren en tentoonstellen van materieel erfgoed uit de twee wereldoorlogen. Het wou ook het publiek sensibiliseren en informeren over de waarde van dat erfgoed.

Het evenement was hiervoor opgesplitst in twee parcours:

Een erfgoedparcours: depotconsulenten adviseerden bezoekers over de optimale bewaring van hun materieel erfgoed. Medewerkers registreerden de objecten en het verhaal dat eraan vasthing. Op basis van een selectie van het verzamelde erfgoed organiseerde de Provincie Oost-Vlaanderen later de tentoonstelling ‘Collectievissen in oorlogstijd’, die liep tussen oktober 2015 en februari 2016.

Een geschiedenisparcours: historici gaven thematische presentaties over de Wereldoorlogen. Ze stonden de bezoekers ook persoonlijk te woord om context te geven over hun object(en) en om hen op weg te zetten om zelf verder onderzoek te verrichten naar hun familiegeschiedenis.

Organisatie

De EHBO-dag was een initiatief en organisatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het Instituut voor Publieksgeschiedenis vervulde als partner een adviserende, ondersteunende en uitvoerende rol. Het IPG engageerde voor het geschiedenisparcours een vijftiental historici (professoren, doctors, doctorandi) van de Onderzoeksgroep ‘Sociale Geschiedenis na 1750’ van de Vakgroep Geschiedenis van de UGent, alsook enkele experten van het CEGESOMA, het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis en de Koninklijke Militaire School.

Contact

Davy.verbeke@ugent.be