Van Dolle Mina tot #metoo: 50 jaar feministisch geheugen

Gepubliceerd op 10-04-2019, laatst bijgewerkt op 02-10-2021.
Taal
May 25
11:30
May 25
16:00

 

Het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis en zijn partners, waaronder IPG, roepen warm op om deel te nemen aan het erfgoedproject Van Dolle Mina tot #metoo: 50 jaar feministisch geheugen.

We keren terug naar 1970, toen een nieuwe lichting feministische organisaties de straat op ging. Speels en energiek luidden de Pluralistische Actiegroepen, Dolle Mina's en Marie Mineurs het begin in van een 'tweede feministische golf' in België.

De jaren en decennia erna zagen nieuwe initiatieven het licht: praatgroepen, vrouwenhuizen en -cafés, vluchthuizen, abortuscomités, tijdschriften en radio-uitzendingen, enz. Er ontstonden organisaties van lesbiennes en van vrouwen met een migratieachtergrond. Nieuwe groepen vervoegden het debat, zoals de queer- en transbeweging, en organisaties die werken rond kruispunten van ongelijkheid.

Deze geschiedenis – die ook vandaag wordt gemaakt - willen we helpen bewaren.

Ons doel: erfgoed veiligstellen

Tegen 2020 willen we een overzicht maken van het erfgoed van organisaties en initiatieven uit deze emancipatiebeweging, van 1970 tot vandaag. Zo'n overzicht is een belangrijke eerste stap in de zorg voor erfgoed.

Dat erfgoed ligt mogelijk bij jou of bij je organisatie, in de vorm van verslagen van vergaderingen, foto's van betogingen, brieven, tijdschriften (lokale blaadjes en pamfletten kunnen erg zeldzaam zijn), geluidsopnames of filmpjes ... Ook digitaal materiaal hoort erbij.

Wat kunnen jullie doen?

  • Heb je materiaal liggen? Gebruik deze fiche om ons een korte beschrijving te sturen. Mailen of bellen kan ook. Wil je (op termijn) materiaal toevertrouwen aan een erfgoedcentrum, dan kan je steeds advies vragen.
  • Ken je mensen met schatten op zolder? Vertel hen over dit project en breng ons in contact.
  • Ook als je organisatie al voor 1970 ontstond maar weinig bekend is, horen we graag van je.
  • Kom op 25 mei mee nadenken over het erfgoed en het geheugen van de feministische beweging.

Uitwisselingsdag 25 mei 2019

We nodigen jullie alvast uit voor een boeiende uitwisseling op zaterdag 25 mei in Brussel in het Amazonegebouw. Je kan er helpen om de beweging gedetailleerd in kaart te brengen. We geven tips over de bewaring van erfgoed, we gaan op zoek naar verhalen ...

Benieuwd? Volg het evenement op Facebook of mail naar erfgoedoproep@amazone.be. We kijken uit naar je aanwezigheid.

Privacy

De informatie die je instuurt wordt niet openbaar gemaakt. We nemen mogelijk wel contact op om te horen of we je erfgoedbeschrijving (deels) mogen opnemen in Archiefbank (een databank van private archieven die wordt ondersteund door de Vlaamse overheid). Bij een 'ja' kan je nog verder bepalen wat je aanmeldt en in hoeverre dat publiek mag zijn. Bij de fiche zit ook een privacyverklaring.

Contact en info

Via het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis:
erfgoedoproep@amazone.be
Telefoon: +32 (0)2 229 38 31
Facebook: Ontmoetingsdag
Middaglijnstraat 10 – 1210 Brussel
www.avg-carhif.be

Of via het Instituut voor Publieksgeschiedenis
Tamar.Cachet@UGent.be
Telefoon: +32 (0)9 331 02 78

Werken mee aan dit project

Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis
- erfgoedoproep@amazone.be
RoSa vzw
- ciska.hoet@rosavzw.be
Amsab-ISG
- paule.Verbruggen@amsab.be
Fonds Suzan Daniel
- info@fondssuzandaniel.be
Archiefbank Vlaanderen vzw
- michel.vermote@archiefbank.be
Instituut voor Publieksgeschiedenis
- tamar.cachet@ugent.be