Digitale tijdlijnen

In de geschiedenisles doorkruisen chronologische, thematisch-inhoudelijke en ruimtelijke dimensies elkaar continu. Voor studenten en leerlingen is het niet altijd gemakkelijk om het overzicht te bewaren en hun historisch referentiekader op te bouwen. Het traditionele didactische instrument ter zake, de tijdlijn, heeft in zijn analoge vorm praktische (formaat) en didactische (interactiviteit) beperkingen. Het IPG en de vakgroep Geschiedenis van de UGent onderzocht de mogelijkheden van digitale interactieve tijdlijnen voor onderwijs.

www.tijdlijn.ugent.be

Doelstellingen

Doelstelling van dit onderwijsinnovatieproject was een (adaptatie van een) bestaande digitale (open source) applicatie te implementeren dat studenten en lesgevers toeliet om flexibel informatie chronologisch, maar ook thematisch en ruimtelijk te ordenen. Als testcase kozen we voor de cursus ‘Moderne en Hedendaagse Geschiedenis’ uit de eerste bachelor Geschiedenis van de UGent, die ongeveer 300 studenten telt, veel studenten uit andere opleidingen aantrekt en waar de chronologische hoofdlijn regelmatig wordt doorbroken. De tijdlijn had een tweeledig doel:

(1) Een leerinstrument

Uitgangspunt van het project was dat het visualiseren van ‘items’ op een tijdlijn helpt om leerstof te verwerken en bevatten. Het omzetten van lineaire tekst uit een handboek naar ‘items’ op een tijdlijn impliceert immers een intensief selectie- en interpretatieproces. Het opbouwen van de tijdlijn is in deze belangrijker dan het eindresultaat. Er werd dus niet gestreefd naar één ‘ideale’ tijdlijn. Er werd bekeken op welke manier studenten het best kunnen worden begeleid in het opzetten en opmaken van hun tijdlijn.

(2) Ontsluiten van de onderwijscollectie

In tweede instantie werd onderzocht hoe een tijdlijn de ondersteunende visuele onderwijscollectie (afbeeldingen, kaarten, beeld- en geluidsfragmenten, documenten) kan integreren en ontsluiten.

Beschikbaar voor iedereen

www.tijdlijn.ugent.be biedt een gratis online toepassing om zelf een tijdlijn te maken. De toepassing is in de eerste plaats ontwikkeld als leerinstrument. Het laat de gebruiker toe zelf chronologische, thematisch-inhoudelijke en ruimtelijke dimensies van de geschiedenis te visualiseren en een historisch referentiekader te construeren. (zie Waarom een digitale tijdlijn?)

De tijdlijntoepassing is ontworpen als leerinstrument voor bachelorstudenten. Testcasus was de cursus ‘Moderne en Hedendaagse Geschiedenis’ uit de eerste bachelor Geschiedenis van de UGent (2012-2013) dat het uitbouwen van een referentiekader als expliciete doelstelling heeft. De toepassing staat vrij ter beschikking voor andere cursussen en individuele gebruikers. Behalve als studie-instrument, kan de tijdlijn in principe ook voor andere doeleinden gebruikt worden: om geschiedenis te presenteren in de klas of het auditorium, of om onderzoeksdata te verwerken en visualiseren.

Organisatie

Dit project rond digitale tijdlijnen was een Onderwijsinnovatieproject van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent. Het werd gepromoot door professor Bruno De Wever en praktijkassistent Tom De Paepe. Fien Danniau stond als wetenschappelijk medewerker in voor de praktische en inhoudelijke uitwerking. 
Looptijd: 2012-2013

Contact

Fien.Danniau@UGent.be
www.tijdlijn.ugent.be