Bruggemuseum

Stageplaats

Logo Magis Kaartenhuis Brugge

Stagementor: Aleid Hemeryck, Aleid.Hemeryck@brugge.be
Dijver 12, 8000 Brugge
www.museabrugge.bewww.kaartenhuisbrugge.be

Het Bruggemuseum is een verzamelnaam voor 12 historische toplocaties, stuk voor stuk indrukwekkende gebouwen en collecties. Deze museale ankerplaatsen in de stad zijn het Gruuthusemuseum, het Archeologiemuseum, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het Belfort, het Stadhuis, het Brugse Vrije, het Volkskundemuseum, het Gezellemuseum, de Gentpoort en twee molens. Telkens wordt een stuk van de geschiedenis van Brugge verteld vanuit verschillende thematische invalshoeken. Eind 2017 zal het vernieuwde Gruuthusemuseum hierin een centrale rol spelen. Tegelijk is de participatieve werking en de betrokkenheid van het publiek een belangrijke pijler. Een uitgebreid netwerk van erfgoedpartners draagt hieraan bij. Het project MAGIS Brugge maakt deel uit van de werking van het Bruggemuseum.

MAGIS Brugge

Het project vertrekt van de beroemde kaart van Brugge van Marcus Gerards, een driedimensionaal stadsplan dat in 1562 werd gemaakt. Deze kaart is van bijzonder groot historisch belang voor de kennis van het middeleeuwse en 16de-eeuwse Brugge en voor de kennis van het hedendaagse stadsweefsel in de historische binnenstad. In het project MAGIS Brugge werd het statische beeld van de kaart omgebogen tot een dynamisch werk-, onderzoeks- en publieksinstrument. Door op de kaart te klikken, kan allerhande informatie uit de achterliggende databank worden opgeroepen. Zo wordt de geschiedenis van middeleeuws en 16de-eeuws Brugge gevisualiseerd op de oude kaart, klaar om te gebruiken voor onderzoekers, erfgoedpartners, leerkrachten, toeristen, Bruggelingen en al wie geïnteresseerd is.
www.kaartenhuisbrugge.be/magis

Stageopdrachten

Wat

 • Literatuuronderzoek en onderzoek op historische kaarten naar een welbepaald thema in de geschiedenis van middeleeuws Brugge. In samenspraak wordt gezocht naar een thema dat past in de geschiedenis van middeleeuws Brugge, inspeelt op de actualiteit en een groot publiek kan aanspreken.
 • Publicatie van je werk en dit thema op www.kaartenhuisbrugge.be/magis
 • Communicatie van de publiekswebsite en app van MAGIS Brugge: teksten schrijven op maat van het publiek, mee vormgeven aan ideeën om de website en app te communiceren naar een groot publiek
 • Meewerken aan het project MAGIS Brugge op verschillende vlakken:
  • Meedenken aan inhoudelijke input voor MAGIS Brugge die aansluit bij de brede interesse van het publiek
  • Vertaling naar een groter publiek van een wetenschappelijk project
  • Meedenken in het integreren van MAGIS Brugge in een museale context
  • Deelname in de redactie van de Kaart en Huis website
  • Samenwerking met Dienst Ruimtelijke Ordening – Monumentenzorg en erfgoedzaken, Stadsarchief Brugge, Raakvlak (Intergemeentelijke Dienst Archeologie Brugge en Ommeland), Erfgoedcel Brugge en Bruggemuseum

Voor wie

Deze stage is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Brugge en dit rijke verhaal graag willen delen met een groot publiek. Je weet van aanpakken, je kan zelfstandig wetenschappelijk onderzoek doen en je kan creatief omspringen met de vertaling van een wetenschappelijk project naar verschillende doelpublieken. Je bent communicatief en sociaal en je bent een teamspeler. We verwachten iemand die zich verdiept in het hele project en enthousiast is over hoe de (ruimtelijke) geschiedenis van een stad naar een breed publiek wordt vertaald.

Wanneer

De loop van deze stage kan in overleg afgesproken worden en afgestemd worden op je studieprogramma. Naargelang de lengte van de stage die vanuit de school verwacht wordt, kunnen in onderling overleg concrete afspraken gemaakt worden.