Bijzondere Collecties Universiteitsbibliotheek Antwerpen

Stageplaats

Universiteit Antwerpen 

Stagementor: Maartje De Wilde, Conservator Bijzondere Collecties, Maartje.Dewilde@uantwerpen.be
Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
www.uantwerpen.be/nl/projecten/erfgoedbibliotheek

 

De Universiteitsbibliotheek Antwerpen is een wetenschappelijke bibliotheek, maar tegelijk ook een bewaarbibliotheek met een genereuze collectie ‘kostbare werken’ (oude drukken, boeken, handschriften, typoscripten, prenten, ...), die wordt beheerd door de afdeling Bijzondere Collecties. In juni 2011 ontving de Universiteit Antwerpen het kwaliteitslabel van ‘Erkende Erfgoedbibliotheek’ van de Vlaamse Overheid voor haar erfgoedcollecties. Die zijn verspreid over twee bibliotheken: de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek enerzijds en de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap anderzijds.

De collectie van de Universiteitsbibliotheek gaat terug op de in 1852 opgerichte Sint-Ignatius Handelshogeschool en bestaat voornamelijk uit oude drukken (ca. 10.000 titels), moderne preciosa zoals kunstenaarsboeken en bibliofiele uitgaves (ca. 1.000 titels) en het Prentenkabinet, dat focust op de geschiedenis van Antwerpen (ca. 1.500 titels). Het collectieprofiel van de oude drukken heeft als thematische zwaartepunten jezuïetenliteratuur, klassieke en Nederlandse letterkunde, renaissancedrama, fabelliteratuur en rechtsgeschiedenis. Daarnaast beheert de afdeling Bijzondere Collecties ook het Academisch Erfgoed en het Kunstpatrimonium van de Universiteit Antwerpen en wordt er ook nauw samengewerkt met de collega’s van het Universiteitsarchief. Samen bewaren en ontsluiten we het geheugen van deze universiteit en helpen we om onderzoek over de collecties te stimuleren en faciliteren. Tegelijk zetten we ook in op een brede publiekwerking: via tentoonstellingen, rondleidingen en verschillende digitale media. Kortom, onze geïntegreerde erfgoedwerking en onze rijke collecties bieden tal van interessante kruisverbanden en gevarieerde stagemogelijkheden.

Stageopdrachten

Publiekswerking

Er staan enkele valorisatieprojecten op stapel waarvoor we jullie warm hopen te maken en waarvoor jullie hulp een grote meerwaarde kan betekenen. Ben je gebeten door erfgoed en geschiedenis, heb je een vlotte pen, kun je hoofd- en bijzaken onderscheiden en toch op genuanceerde wijze een verhaal brengen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Ervaring met social media is een pluspunt, maar geen vereiste. We zijn op zoek naar studenten die zelfstandig en met de nodige verantwoordelijkheidszin werken, en bereid zijn om na wekelijks overleg met de begeleider(s) hun output bij te sturen en verder af te stemmen op het eindproduct. We verwachten dat jullie actief aan de slag gaan met aangereikte ideeën, creativiteit en eigen inbreng worden erg op prijs gesteld.

 1. Word gastcurator bij de Bijzondere Collecties: je bereidt een tentoonstelling voor (analoog en digitaal), ofwel een ander publieksgericht product (bv. een reeks interviews, een magazine, …) over een samen te bepalen thema of een specifiek genre uit de collectie (bv. (de)kolonialisme, bibliofiele uitgaven, perkamenten boekbanden, humor, mythologie, boekillustraties, …). Ook mogelijk is de toepassing van bepaalde theorieën uit je opleiding of bv. een onderzoeksvraag uit je scriptie, die je toelicht voor een breed publiek aan de hand van door jou gekozen boeken/documenten uit de collectie.
   
 2. Erfgoeddag: je wordt betrokken bij de jaarlijkse activiteit van de afdeling (i.s.m. de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap en het Universiteitsarchief) voor Erfgoeddag (concept, organisatie, communicatie, …). In 2023 werken we rond het thema ‘Dieren’, vanuit verschillende invalshoeken: dieren in boeken, dieren als materiaal om boeken of papier te vervaardigen, …
   
 3. Word vliegende reporter: de afdeling Bijzondere Collecties en het Universiteitsarchief zijn al gestart met het interviewen van personen die een sterke band hebben (gehad) met deze universiteit. Je werkt mee aan deze interviews, zowel aan de voorbereiding, het bijwonen of leiden van de gesprekken, en de nazorg. Je werkt ook mee aan een publieksvriendelijke ontsluiting van sommige gesprekken. Er zijn meerdere invalshoeken mogelijk:
  1. Voor de 20ste verjaardag van UAntwerpen: In 2003 fuseerden het RUCA, UFSIA en UIA tot de Universiteit Antwerpen. In voorbereiding op de 20ste verjaardag van de UAntwerpen wordt er een publicatie voorbereid. We zoeken een student die aanwezig kan zijn bij deze interviews om de teksten uit te typen, maar ook om bv. extra vragen te stellen, of om met de opgedane bagage zelf een aantal andere personen te interviewen. Ter voorbereiding en ondersteuning van de interviews maak je gebruik van bronnen en objecten uit het Universiteitsarchief en uit de collectie Academisch Erfgoed. Idealiter in het eerste semester.
  2. Voor Kunst op de Campus: Kunst zet aan tot kritisch kijken, tot nadenken en tot wegdromen. Kunst leidt tot dialoog en confrontatie, en sluit om die redenen naadloos aan bij de opdracht van een universiteit. Met haar zeer diverse collectie van meer dan duizend werken, verspreid over de verschillende campussen, is kunst hier alomtegenwoordig. Vele medewerkers en studenten hebben een mening over de kunstcollectie, of ze hebben favoriete werken. Voor dit project leg je een lijst aan van te interviewen personen. Het gaat om mensen die vanuit verschillende functies of rollen te maken hebben (gehad) met de kunstcollectie van de universiteit. Je neemt ook zelf interviews af en werkt mee aan de ontsluiting ervan.

Ontsluiting

Hoe kunnen we collecties van de bibliotheek op zo’n manier ontsluiten dat een gebruiker meteen ziet wat voor werken er te vinden zijn? Hoe kunnen we metadata inzetten om de collecties inhoudelijk in de verf te zetten? Ben je iemand die het bos blijft zien door de vele bomen? Werk je nauwgezet en heb je affiniteit met het aanmaken en bewerken van metadata? Dan is dit misschien iets voor jou. We bespreken, samen met de collega’s van onze bibliotheeksoftware, een project rond IIIF – een vorm van metadata die het mogelijk maakt om afbeeldingen onderling en wereldwijd uit te wisselen. In het verleden waren er projecten rond Wikimedia en geotagging. We staan open voor voorstellen van studenten, en denken graag mee na over een concrete uitwerking.

1. Publiekswerking

Er staan enkele valorisatieprojecten op stapel waarvoor we jullie warm hopen te maken en waarvoor jullie hulp een grote meerwaarde kan betekenen. Ben je gebeten door erfgoed en geschiedenis, heb je een vlotte pen, kun je hoofd- en bijzaken onderscheiden en toch op genuanceerde wijze een verhaal brengen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Ervaring met social media is een pluspunt, maar geen vereiste.

 1. Word gastcurator bij de Bijzondere Collecties: je bereidt een tentoonstelling voor (analoog en digitaal) over een samen te bepalen thema of een specifiek genre uit de collectie (bv. (de)kolonialisme, bibliofiele uitgaven, perkamenten boekbanden, humor, mythologie, boekillustraties, …).
 2. Erfgoeddag: je wordt betrokken bij de jaarlijkse activiteit van de afdeling (i.s.m. de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap en het universiteitsarchief) voor Erfgoeddag (concept, organisatie, communicatie, …). In 2022 werken we rond het thema ‘Erfgoeddag maakt school’ en staat het rijke schoolleven en -verleden centraal .
 3. Boekenpraat: in overleg met de conservator stel je een plan op om bijzondere, grappige, mooie, boeiende, vernuftige en in het oog springende boeken uit de collectie te belichten en die op een vernieuwende manier voor te stellen bij een breed publiek. Denk aan interviews, podcasts en digital storytelling. Daarna proberen we de plannen ook effectief uit te voeren.
 4. Word vliegende reporter: de afdeling Bijzondere Collecties en het Universiteitsarchief zijn al gestart met het interviewen van personen die een sterke band hebben (gehad) met deze universiteit. Je werkt mee aan deze interviews, zowel aan de voorbereiding, het bijwonen of leiden van de gesprekken, en de nazorg. Je werkt ook mee aan een publieksvriendelijke ontsluiting van sommige gesprekken. Er zijn meerdere invalshoeken mogelijk:
  • Voor de 20ste verjaardag van UAntwerpen: In 2003 fuseerden het RUCA, UFSIA en UIA tot de Universiteit Antwerpen. In voorbereiding op de 20ste verjaardag van de UAntwerpen interview je personen die nauw betrokken waren bij de eenmaking. Hierbij ligt de focus op de rituelen die de voorgangers typeerden en hoe deze wel of niet werden overgenomen door de Universiteit Antwerpen (vb. met betrekking tot de opening van een academiejaar). Ter voorbereiding en ondersteuning van de interviews maak je gebruik van bronnen en objecten uit het Universiteitsarchief en uit de collectie Academisch Erfgoed.
  • Voor Kunst op de Campus: Kunst zet aan tot kritisch kijken, tot nadenken en tot wegdromen. Kunst leidt tot dialoog en confrontatie, en sluit om die redenen naadloos aan bij de opdracht van een universiteit. Met haar zeer diverse collectie van meer dan duizend werken, verspreid over de verschillende campussen, is kunst hier alomtegenwoordig. Voor dit project leg je een lijst aan van te interviewen personen. Het gaat om mensen die vanuit verschillende functies of rollen te maken hebben (gehad) met de kunstcollectie van de universiteit. Je neemt ook zelf interviews af en werkt mee aan de ontsluiting ervan.

2. Ontsluiting

Hoe kunnen we collecties van de bibliotheek op zo’n manier ontsluiten dat een gebruiker meteen ziet wat voor werken er te vinden zijn? Hoe kunnen we metadata inzetten om de collecties inhoudelijk in de verf te zetten? Ben je iemand die het bos blijft zien door de vele bomen? Werk je nauwgezet en heb je affiniteit met het aanmaken en bewerken van metadata? Dan is dit misschien iets voor jou.

 1. Bijzondere Collecties en Wikimedia: Een aantal jaar geleden werden alle prenten van het Prentenkabinet toegankelijk gemaakt via Wikimedia, wat de online zichtbaarheid van een collectie exponentieel vergroot. Voor dit project willen we andere collecties in de kijker zetten: bv. herkomstmerken in boeken, bv. academisch erfgoed.
 2. Project geotagging: je voegt geografische metadata toe aan de objecten van het Prentenkabinet en ontwerpt een publiekswebsite om deze feature in de verf te zetten.

1. Publiekswerking

Er staan enkele valorisatieprojecten op stapel waarvoor we jullie warm hopen te maken en waarvoor jullie hulp een grote meerwaarde kan betekenen. Ben je gebeten door erfgoed en geschiedenis, heb je een vlotte pen, kun je hoofd- en bijzaken onderscheiden en toch op genuanceerde wijze een verhaal brengen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Ervaring met social media is een pluspunt, maar geen vereiste.

1.     Word gastcurator bij de Bijzondere Collecties: je bereidt een tentoonstelling voor (analoog en digitaal) over een samen te bepalen thema of een specifiek genre uit de collectie (bv. (de)kolonialisme, bibliofiele uitgaven, perkamenten boekbanden, humor, mythologie, boekillustraties, …).

2.     Word gastcurator bij de Bijzondere Collecties en werk mee aan een webtoepassing van een expo rond deugd & ondeugd in de 17de eeuw: in augustus 2019 liep er gedurende drie weken een pop-up expo rond dit thema, aan de hand van een vijftigtal boeken uit de Bijzondere Collecties en uit de collectie van het Ruusbroecgenootschap. Heel graag willen we een digitaal project rond ditzelfde thema uitwerken, waarbij we samen de mogelijkheden verkennen. We lichten de meest sprekende boeken uit, om zo een boeiend thema onder de aandacht te brengen. Het is geen verplichting om binnen die 17de-eeuwse context te blijven, dit kan (zeker digitaal) ook breder worden ingevuld. – Dit project verloopt in nauwe samenwerking met de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, die zich op wandelafstand bevindt.

3.     Erfgoeddag: je wordt betrokken bij de jaarlijkse activiteit van de afdeling (i.s.m. de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap) voor Erfgoeddag (concept, organisatie, communicatie, …). In 2021 werken we rond het thema ‘de nacht’ en organiseren we een tentoonstelling en een nocturne met boeiende sprekers, muzikanten, enzomeer.

4.     Boekenpraat: in overleg met de conservator stel je een plan op om bijzondere, grappige, mooie, boeiende, vernuftige en in het oog springende boeken uit de collectie te belichten en die op een vernieuwende manier voor te stellen bij een breed publiek. Denk aan interviews, podcasts en digital storytelling. Daarna proberen we de plannen ook effectief uit te voeren.

5.     Word vliegende reporter: de afdeling Bijzondere Collecties en het Universiteitsarchief zijn al gestart met het interviewen van personen die een sterke band hebben (gehad) met deze universiteit. Je werkt mee aan deze interviews, zowel aan de voorbereiding, het bijwonen of leiden van de gesprekken, en de nazorg. Je werkt ook mee aan een publieksvriendelijke ontsluiting van sommige gesprekken. Er zijn meerdere invalshoeken mogelijk:

a.     Voor de 20ste verjaardag van UAntwerpen: In 2003 fuseerden het RUCA, UFSIA en UIA tot de Universiteit Antwerpen. In voorbereiding op de 20ste verjaardag van de UAntwerpen interview je personen die nauw betrokken waren bij de eenmaking. Hierbij ligt de focus op de rituelen die de voorgangers typeerden en hoe deze wel of niet werden overgenomen door de Universiteit Antwerpen (vb. met betrekking tot de opening van een academiejaar). Ter voorbereiding en ondersteuning van de interviews maak je gebruik van bronnen en objecten uit het Universiteitsarchief en uit de collectie Academisch Erfgoed.

b.     Voor Kunst op de Campus: Kunst zet aan tot kritisch kijken, tot nadenken en tot wegdromen. Kunst leidt tot dialoog en confrontatie, en sluit om die redenen naadloos aan bij de opdracht van een universiteit. Met haar zeer diverse collectie van meer dan duizend werken, verspreid over de verschillende campussen, is kunst hier alomtegenwoordig. Voor dit project leg je een lijst aan van te interviewen personen. Het gaat om mensen die vanuit verschillende functies of rollen te maken hebben (gehad) met de kunstcollectie van de universiteit. Je neemt ook zelf interviews af en werkt mee aan de ontsluiting ervan.

 

2. Ontsluiting

Hoe kunnen we collecties van de bibliotheek op zo’n manier ontsluiten dat een gebruiker meteen ziet wat voor werken er te vinden zijn? Hoe kunnen we metadata inzetten om de collecties inhoudelijk in de verf te zetten? Ben je iemand die het bos blijft zien door de vele bomen? Werk je nauwgezet en heb je affiniteit met het aanmaken en bewerken van metadata? Dan is dit misschien iets voor jou.

1.     Bijzondere Collecties en Wikimedia: Een aantal jaar geleden werden alle prenten van het Prentenkabinet toegankelijk gemaakt via Wikimedia, wat de online zichtbaarheid van een collectie exponentieel vergroot. Voor dit project willen we andere collecties in de kijker zetten: bv. herkomstmerken in boeken, bv. academisch erfgoed.

2.     Project geotagging: je voegt geografische metadata toe aan de objecten van het Prentenkabinet en ontwerpt een publiekswebsite om deze feature in de verf te zetten.

 

Stage bij afdeling Publiekswerking

Er staan enkele valorisatieprojecten op stapel waarvoor we jullie warm hopen te maken, en waarvoor jullie hulp een grote meerwaarde kan betekenen. Ben je gebeten door (papieren) erfgoed en geschiedenis, heb je een vlotte pen, kun je hoofd- en bijzaken onderscheiden en toch op genuanceerde wijze een verhaal brengen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Ervaring met social media is een pluspunt, maar geen vereiste.

 • Word gastcurator bij de Bijzondere Collecties: je bereidt een tentoonstelling voor (analoog of digitaal) in verband met een thema uit de collectie (bv. kolonialisme, bibliofiele uitgaven, …).
 • Word gastcurator bij de Bijzondere Collecties en werk mee aan een webtoepassing van een expo rond deugd & ondeugd in de 17de eeuw: in augustus 2019 liep er gedurende drie weken een pop-up expo rond dit thema, aan de hand van een vijftigtal boeken uit de Bijzondere Collecties en uit de collectie van het Ruusbroecgenootschap. Heel graag willen we een digitaal project rond ditzelfde thema uitwerken, waarbij we samen de mogelijkheden verkennen. We lichten de meest sprekende boeken uit, om zo een boeiend thema onder de aandacht te brengen. – Dit project verloopt in nauwe samenwerking met de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, die zich op wandelafstand bevindt.
 • Erfgoeddag: je wordt betrokken bij de jaarlijkse activiteit van de afdeling (i.s.m. de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap) voor Erfgoeddag (concept, organisatie, communicatie, …). In 2020 werken we rond het thema ‘de nacht’.
 • Bijzondere Collecties en social media: je werkt een omvattende social media-strategie uit voor de Bijzondere Collecties, met name op het vlak van visuele communicatie (Pinterest, Instagram, Flickr, …).
 • Bijzondere Collecties voor kinderen: je brengt de rijkdom van Bijzondere Collecties naar buiten voor een kinderpubliek, bijvoorbeeld via een voorleesmoment in het kader van onze fabelcollectie.
 • Boekenpraat: in overleg met de conservator stel je een plan op om bijzondere, grappige, mooie, boeiende, vernuftige en in het oog springende boeken uit de collectie te belichten en die op een vernieuwende manier voor te stellen bij een breed publiek. Denk aan interviews en digital storytelling. Daarna proberen we de plannen ook effectief uit te voeren.

Stage bij de afdeling Ontsluiting

Hoe kunnen we collecties van de bibliotheek op zo’n manier ontsluiten dat een gebruiker meteen ziet wat voor werken er te vinden zijn? Hoe kunnen we metadata inzetten om de collecties inhoudelijk in de verf te zetten? Ben je iemand die het bos blijft zien door de vele bomen? En werk je graag mee aan de opbouw van een gebruiksvriendelijke webpagina? Dan is dit misschien iets voor jou.

 • Collectiebeschrijvingen: je duikt in de collectie en leert de kneepjes van het digitale bibliotheeksysteem. De Universiteitsbibliotheek bestaat uit verschillende deelcollecties, die reeds beschreven zijn. Tijdens je stage hertaal je de bestaande beschrijvingen in functie van een (nog te creëren) publiekswebsite. Samen met een klein team maak je een webpagina en voorzie je die van de benodigde teksten, illustraties en links.
 • Project geotagging: je voegt geografische metadata toe aan de objecten van het Prentenkabinet en ontwerpt een publiekswebsite om deze feature in de verf te zetten.

Stage bij de afdeling Digitalisering & Onderzoek

Wil je zelf ook echt inhoudelijk onderzoek naar de collectie, of wil je een plan opstellen dat onze werking – op lange termijn – ten goede komt; bekijk dan zeker deze voorstellen. Het staat je vrij om op basis van onze website ook andere voorstellen te formuleren.

 • Kaarten en plannen: je stelt een plan van aanpak op voor de digitalisering van de kaarten- en plannencollectie. Je onderzoekt copyright, metadata en mogelijkheden voor publiekswerking.
 • Eigendomskenmerken: je onderzoekt de herkomstgeschiedenis van de collectie en stelt een databank van veelvoorkomende eigendomskenmerken op. Je onderzoekt de digitale collectie en integreert deze data in het digitaal platform.

Meerdere stageopdrachten mogelijk

Ontsluiting

 1. Project geotagging: je voegt geografische metadata toe aan de objecten van het Prentenkabinet en ontwerpt een publiekswebsite om deze feature in de verf te zetten.
 2. Wiegendrukken: je maakt een grondige studie van onze drie oudste boeken, gedrukt voor 1500. Je onderzoekt druktechniek, inhoud en gebruikerssporen.
 3. Vroegmoderne kranten: inventaris en studie van onze collectie Receuil des gazettes (1640-1655)

Digitalisering

Kaarten en plannen: je stelt een plan van aanpak op voor de digitalisering van de kaarten- en plannencollectie. Je onderzoekt copyright, metadata en mogelijkheden voor publiekswerking.

Onderzoek

Eigendomskenmerken: je onderzoekt de herkomstgeschiedenis van de collectie en stelt een databank van veelvoorkomende eigendomskenmerken op. Je onderzoekt de digitale collectie en integreert deze data in het digitaal platform.

Publiekswerking

 1. Word gastcurator bij de Bijzondere Collecties: je bereidt een tentoonstelling voor (analoog of digitaal) in verband met een thema uit de collectie (bv. kolonialisme).
 2. Bijzondere Collecties voor kinderen: je brengt de rijkdom van Bijzondere Collecties naar buiten voor een kinderpubliek, bijvoorbeeld via een voorleesmoment in het kader van onze fabelcollectie.

Ontsluiting

 1. Project geotagging: je voegt geografische metadata toe aan de objecten van het Prentenkabinet en ontwerpt een publiekswebsite om deze feature in de verf te zetten.
 2. Wiegendrukken: je maakt een grondige studie van onze drie oudste boeken, gedrukt voor 1500. Je onderzoekt druktechniek, inhoud en gebruikerssporen.
 3. Databank objectgegevens: je ontwerpt een databank waarin de informatie in verband met de fysieke kenmerken, schadekenmerken en herkomstmerken van onze collectie (en onze partners) aan het publiek getoond worden.

Digitalisering

 1. Word Wikimedian in residence van de Bijzondere Collecties: je integreert data (digitaliseringen en metadata) van de Bijzondere Collecties in de Wikimediadatabank en onderzoekt de verschillende valorisatiemogelijkheden via Wikipedia.
 2. Kaarten en plannen: je stelt een plan van aanpak op voor de digitalisering van de kaarten- en plannencollectie. Je onderzoekt copyright, metadata en mogelijkheden voor publiekswerking.

Onderzoek

 1. De ‘Belgica’: je duikt in het archief van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap en bijt je vast in het dossier van de ‘Belgica’, het onderzoeksschip waarmee Adrien de Gerlache op 16 augustus 1897 vanuit Antwerpen naar Antarctica vertrok voor een poolexpeditie.
 2. Antonius Anselmo: je onderzoekt het handschrift Rechten ende costuijmen der stadt van Antwerpen en zijn band met het gedrukte werk van Antonius Anselmo (1589-1668), advocaat te Antwerpen
 3. Eigendomskenmerken: je onderzoekt de herkomstgeschiedenis van de collectie en stelt een databank van veelvoorkomende eigendomskenmerken op. Je onderzoekt de digitale collectie en integreert deze data in het digitaal platform.

Publiekswerking

 1. Word gastcurator bij de Bijzondere Collecties: je bereidt een tentoonstelling voor (analoog of digitaal) in verband met een thema uit de collectie (bv. schoolboeken, fabelboeken, …).
 2. Erfgoeddag: je wordt betrokken bij de jaarlijkse activiteit van de afdeling (i.s.m. de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap) voor Erfgoeddag (concept, organisatie, communicatie, …). De editie van 2018 staat in het teken van ‘’Kies voor erfgoed’.
 3. Bijzondere Collecties en social media: je werkt een omvattende social media-strategie uit voor de Bijzondere Collecties, met name op het vlak van visuele communicatie (Pinterest, Instagram, Flickr, …).
 4. Bijzondere Collecties voor kinderen: je brengt de rijkdom van Bijzondere Collecties naar buiten voor een kinderpubliek, bijvoorbeeld via een voorleesmoment in het kader van onze fabelcollectie.
 5. Gebruikersonderzoek: je stelt een enquête op in verband met profiel, tevredenheid, verwachtingen, … van onze gebruikers. Je koppelt deze resultaten aan de beschikbare gebruiksstatistieken en schrijft een rapport.

Diverse stageopdrachten

(twee stagiaires per semester, eventueel 3)

Ontsluiting

 • Project geotagging: je voegt geografische metadata toe aan de objecten van het Prentenkabinet en ontwerpt een publiekswebsite om deze feature in de verf te zetten.
 • Collectiebeschrijvingen: je beschrijft de onderdelen van de collectie in het bibliotheeksysteem (inclusief enkele slecht ontsloten deelcollecties) en integreert deze collectiebeschrijvingen in de publiekswebsite van de afdeling.

Digitalisering

 • Word Wikimedian in residence van de Bijzondere Collecties: je integreert data (digitaliseringen en metadata) van de Bijzondere Collecties in de Wikimediadatabank en onderzoekt de verschillende valorisatiemogelijkheden via Wikipedia.
 • Kaarten en plannen: je stelt een plan van aanpak op voor de digitalisering van de kaarten- en plannencollectie. Je onderzoekt copyright, metadata en mogelijkheden voor publiekswerking.

Onderzoek

 • De ‘Belgica’: je duikt in het archief van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap en bijt je vast in het dossier van de ‘Belgica’, het onderzoeksschip waarmee Adrien de Gerlache op 16 augustus 1897 vanuit Antwerpen naar Antarctica vertrok voor een poolexpeditie.
 • Antonius Anselmo: je onderzoekt het handschrift Rechten ende costuijmen der stadt van Antwerpen en zijn band met het gedrukte werk van Antonius Anselmo (1589-1668), advocaat te Antwerpen
 • Eigendomskenmerken: je onderzoekt de herkomstgeschiedenis van de collectie en stelt een databank van veelvoorkomende eigendomskenmerken op. Je onderzoekt de digitale collectie en integreert deze data in het digitaal platform.

Publiekswerking

 • Word gastcurator bij de Bijzondere Collecties: je bereidt een tentoonstelling voor (analoog of digitaal) in verband met een thema uit de collectie (bv. schoolboeken, fabelboeken, …).
 • Erfgoeddag: je wordt betrokken bij de jaarlijkse activiteit van de afdeling (i.s.m. de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap) voor Erfgoeddag (concept, organisatie, communicatie, …). De editie van 2017 staat in het teken van ‘Zorg’.
 • Bijzondere Collecties en social media: je werkt een omvattende social media-strategie uit voor de Bijzondere Collecties, met name op het vlak van visuele communicatie (Pinterest, Instagram, Flickr, …).
 • Bijzondere Collecties voor kinderen: je brengt de rijkdom van Bijzondere Collecties naar buiten voor een kinderpubliek, bijvoorbeeld via een voorleesmoment in het kader van onze fabelcollectie.
 • Gebruikersonderzoek: je stelt een enquête op in verband met profiel, tevredenheid, verwachtingen, … van onze gebruikers. Je koppelt deze resultaten aan de beschikbare gebruiksstatistieken en schrijft een rapport.