Belvue museum

Stageplaats

Logo Belvue

Stagementor: An Lavens, Lavens.a@Kbs-frb.be
Brederodestraat 21, 1000 Brussel
www.belvue.be

Het BELvue museum, gelegen in hartje Brussel op de Kunstberg, vernieuwt zijn vaste tentoonstelling. Tien jaar na zijn oprichting ruilde het BELvue, dat als Belgisch “centrum voor democratie en geschiedenis” ondertussen een behoorlijke bekendheid geniet, in 2016 zijn klassieke chronologische presentatie – van 1830 tot heden – voor een thematische die uitgaat van de actualiteit.

Kapstok van de herinrichting zijn zeven maatschappelijke thema’s en uitdagingen die tot vandaag, en soms zelfs meer dan ooit, belangrijk zijn: democratie, welvaart, solidariteit, pluralisme, migratie, taal, Europa. Per thema kan de bezoeker eerst kennismaken met de huidige stand van zaken, en daarna met de historische achtergrond en ontwikkeling van het thema. En dit  op een veelzijdige manier: voor het publiek is er heel wat te lezen en te kijken, maar ook te luisteren en te voelen.

Hoe zijn België en de Belgen gekomen tot waar ze momenteel staan? In BELvue is geschiedenis geen doel op zich, maar in de eerste plaats een middel om het België en de actualiteit van nu beter te begrijpen.

Stageopdrachten

Educatieve stage koloniale geschiedenis

Het BELvue werkt al sinds jaren rond de Belgische koloniale geschiedenis en ontwikkelt hiervoor educatieve pakketten, workshops, vormingen voor leerkrachten… Deze zomer ontstond het idee om voor leerkrachten een template te ontwikkelen waarmee ze met de aanwezigheid van de koloniale geschiedenis in de buurt van de school aan de slag kunnen gaan. Het idee is om leerkrachten te helpen zelf deze lokale aanwezigheid te identificeren (straatnamen, standbeelden, herdenkingsplaten…), er opzoekingen over te doen, en een lespakket mee voor te bereiden. In dit lespakket krijgen de leerlingen eerst een les over de Belgische koloniale geschiedenis aan de hand van een tijdslijn die ontwikkeld werd door het BELvue en krijgen ze vervolgens 3 tot 5 standbeelden, straatnamen of herdenkingsplakkaten die zich in de gemeente van de school bevinden. De leerlingen doen opzoekingen over de personen of gebeurtenissen waar deze naar verwijzen via opzoekingen (internet, bibliotheken, materiaal in de klas…) en plaatsen die op de tijdslijn. De leerkracht kan vervolgens kiezen om een debat in de klas te organiseren, of de leerlingen een creatieve oefening te laten doen. Een wandeling naar de standbeelden, straten, pleinen kan de les afsluiten waarbij de leerlingen in groep elk 1 persoon of gebeurtenis toelichten.

De student zal gevraagd worden deze template te gaan ontwikkelen, zodat de leerkracht een goede handleiding heeft en materiaal om mee te werken. Naast de template zal de student ook gevraagd worden om 1 voorbeeld uit te werken, van een stad of gemeente naar keuze.

 

Stage 1 Educatieve bronnen en tools voor leerkrachten

Context burgerschapseducatie

Het BELvue is niet alleen een museum over België en zijn geschiedenis, maar ook een Centrum voor Democratie dat jaarlijks bijna 15.000 leerlingen ontvangt voor workshops rond burgerschapseducatie. Het BELvue wil hiermee bijdragen tot de verbetering van het vertrouwen in de democratische waarden, door een historisch bewustzijn te ontwikkelen en door kritische bespiegelingen te stimuleren over de grote belangen en de inzet van de democratie.

Het volledige gratis aanbod dat doorheen de jaren ontwikkeld werd behandelt onderwerpen zoals de waarden en de werking van een democratie, de werking van justitie, financiële educatie en mediakritiek. De ontwikkeling van het aanbod doorheen de jaren gebeurde door gedetacheerde leerkrachten en werd begeleid door een pedagogisch comité met een breed pallet van personen uit het educatieve veld, om zo goed mogelijk aan de educatieve noden te beantwoorden.

Het BELvue heeft de aantallen workshops stelselmatig moeten uitbreiden, om zo goed mogelijk aan de vraag van de leerkrachten te kunnen beantwoorden. In 2017 werden 460 workshops gegeven waarbij bijna 50% van de leerlingen secundair onderwijs uit TSO of BSO richtingen kwamen. Naast de workshops worden ook vormingen aan leerkrachten en leerkrachten in opleiding gegeven zodat deze in de klas aan de slag kunnen met burgerschapsvorming. Ieder schooljaar wordt er ook verder gewerkt aan de ontwikkeling van educatieve tools, die leerkrachten kunnen gebruiken als voorbereiding of naverwerking van het volgen van een workshop, maar ook meer en meer als een les op zich.

Om de leerkrachten zo goed mogelijk te ondersteunen in hun lessen rond burgerschaps­educatie, wil het BELvue haar aanbod rond online educatieve bronnen en tools verder uitbreiden en schrijft hiervoor een stageproject uit voor masterstudenten.

Stageproject

Onder begeleiding zal de student gevraagd worden de noodzakelijke opzoekingen voor het project te doen en de mogelijkheden en voorstellen neer te schrijven in een overzichtelijk rapport. Tweetaligheid (Nederlands en Frans) is noodzakelijk voor deze stage, want het BELvue ligt in Brussel en werkt zowel naar Nederlandstalige als Franstalige scholen toe.

Overzicht planning

Fase 1: Onderzoek

 • Internet: opzoeken van relevante documenten, teksten, presentaties, reeds bestaande lessen, serious games… rond de verschillende aspecten van burgerschapseducatie die in het BELvue aan bod komen (werking van de democratie, democratische waarden, financiële educatie, werking van justitie, mediawijsheid…)
 • Offline: idem

Fase 2: Verwerken van alle verkregen informatie in een rapport

Fase 3: Uitwerken van het aanbod (enkel indien Fase 2 goed werd afgerond)

 • contacteren van de instellingen/verenigingen/personen van de geselecteerde bronnen met aanvraag om de documenten op website BELvue te mogen plaatsen
 • korte beschrijvingen opstellen per bron zodat de leerkracht snel een zicht heeft op de inhoud en de manier waarop de bron bruikbaar is
 • overzicht maken van het soort bronnen dat ontbreekt
 • het bedenken van de structuur, de functionaliteiten en de inhoud van een nieuwe educatieve rubriek op de website ism de communicatieverantwoordelijke en de webbouwers.
 • plaatsen van bronnen of de linken van de bronnen op website BELvue

 

Stage 2: Publiekswerking: Vlaamse senioren de weg wijzen naar het BELvue

Context

Het BELvue richt zich al jaren vooral naar kinderen/jongeren, families en de educatieve sector. Voor kinderen en jongeren werden verschillende parcours uitgewerkt, die integraal deel uitmaken van de tentoonstelling en individueel of in familieverband kunnen gebruikt worden. Voor de educatieve sector beschikt het BELvue over een zeer uitgebreid aanbod van workshops en tools rond burgerschapseducatie, autonome parcours  en workshops voor het BELvue museum en pedagogische dossiers. Tenslotte heeft het BELvue al sinds enkele jaren een jongerenbende, MultiBEL, die activiteiten organiseert voor jongeren in het BELvue, een kindercommissie die tools bedenk voor kinderen en worden er tal van activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren. Deze gerichte aanpak heeft er toe geleid dat ongeveer de helft van het publiek van het BELvue jongere is dan 25 jaar, een succes dus!

Maar we merken dat de Vlaamse senioren daarentegen het BELvue bijna niet meer bezoeken… Terwijl het BELvue zeker voor hen ook heel interessant kan zijn: het BELvue is immers geen kindermuseum, gemaakt op maat van kinderen, maar een museum voor het brede publiek, met tools die de inhoud voor de kinderen toegankelijk maakt. We wensen daarom na te gaan op welke manier we de Vlaamse senioren hun weg terug naar het BELvue kunnen doen vinden.

Stageproject

Om dit te onderzoeken schrijft het BELvue museum een stageproject uit voor masterstudenten. Onder begeleiding zal de student gevraagd worden de noodzakelijke opzoekingen voor het project te doen, focusgroepen te organiseren, instellingen en bedrijven te contacteren, prijzen op te vragen, de mogelijkheden en voorstellen neer te schrijven in een overzichtelijk rapport. Een goede kennis van het Frans is nodig voor deze stage, want het BELvue ligt in Brussel en werkt met zowel Nederlandstalige als Franstalige bedrijven en leveranciers.

Overzicht planning

Fase 1: Onderzoek van de doelgroep adhv focusgroepen met Vlaamse senioren

 • Wat verlangen senioren van een museumbezoek en wat zijn hun behoeften?
 • Welke praktische zaken en dienstverleningen zijn belangrijk voor hen (voor de voorbereiding van het bezoek, de reservatie, de verplaatsing, het bezoek zelf, restaurant, shop…)?
 • Hoe is hun houding tov een bezoek aan Brussel, is er bijvoorbeeld nog een onveiligheidsgevoel?
 • Welke programmatie spreekt hen aan in een museum?
 • Hoe en langs welk kanaal wordt het best gecommuniceerd met hen (beeldtaal, taalgebruik, medium)?

Fase 2: Verwerken van alle verkregen informatie in een rapport

Fase 3: Uitwerken van een communicatie en aanbod naar Vlaamse senioren toe (enkel indien Fase 2 goed werd afgerond)

 • Geschikte media vinden om naar de senioren te communiceren: offertes aanvragen voor advertentieruimtes, publireportages, folders…
 • Overzicht maken van de verschillende mogelijkheden met vermelding medium, bereik, periodiciteit, afmetingen, prijzen…
 • Voorleggen aan verantwoordelijke communicatie
 • Indien overgegaan wordt tot aankoop advertentieruimte of andere mediaruimte: briefing opmaken voor de grafiste en opvolging van de voorstellen

Stageopdracht 1
Educatieve spelletjes voor de website van BELvue

jongeren en kinderen maken een belangrijk deel uit van het publiek van het BELvue museum. Voor dit publiek wensen we ons educatief aanbod uit te breiden naar de website van het BELvue. Hiervoor hebben we een zicht nodig op welke spelen er reeds bestaan en want de mogelijkheden zijn voor de website van het BELvue

Om dit te onderzoeken schrijft het BELvue museum een stageproject uit voor studenten. Onder begeleiding zal de student gevraagd worden de noodzakelijke opzoekingen voor het project te doen, instellingen en bedrijven te contacteren, prijzen op te vragen, de mogelijkheden en voorstellen neer te schrijven in een overzichtelijk rapport. Drietaligheid is bijgevolg noodzakelijk voor deze stage.

Enkel wanneer de opzoekingen voor de contactgegevens goed en voldoende bevonden worden, wordt overgegaan tot de mailing. Het grootste deel van de stage omhelst daarom opzoekwerk.

Overzicht planning

 • gelijkaardige projecten op zoeken en bespreken
 • een analyse te maken van de verschillende bestaande projecten
 • mogelijkheden analyseren voor het BELvue
 • prijzen aan vragen voor ontwikkeling
 • mogelijke partners te selecteren en contacteren
 • resultaten opzoekingen, analyse en prijzen in een overzichtelijk rapport weergeven

Stageopdracht 2
Doelgroepencommunicatie: groepsbezoeken aan het BELvue Museum

Groepen maken een belangrijk deel uit van het publiek van het BELvue museum. Dit segment van het BELvue publiek zal opnieuw aangesproken worden naar aanleiding van de nieuwe permanente tentoosntelling, waardoor een doelgerichte en doeltreffende communicatie nodig is. Hierbij wordt gedacht aan een mailing aan verenigingen, reisbureaus die dagtrips organiseren, autocarbedrijven,….

Om deze communicatie te organiseren schrijft het BELvue museum een stageproject uit voor studenten. Onder begeleiding zal de student gevraagd worden de noodzakelijke opzoekingen voor het project te doen, de mailing te organiseren, de respons op te volgen en bij non-respons de mailing telefonisch op te volgen. Tweetaligheid is bijgevolg noodzakelijk voor deze stage. Voor de verwerking van de gegevens is een kennis van Excell nodig.

Enkel wanneer de opzoekingen voor de contactgegevens goed en voldoende bevonden worden, wordt overgegaan tot de mailing. Het grootste deel van de stage omhelst daarom opzoekwerk.

 • Timing
  • Opzoeken contactgegevens: 3 weken
  • Organiseren mailing: 1 week
  • Opvolgen en noteren respons: 1 week
  • Telefonisch opvolgen mailing: 1 week

Na tien jaar zal het BELvue museum zijn permanente tentoonstelling volledig vernieuwen. Deze werken zullen starten in de herfst van 2015. Dit betekent dat het voor velen de laatste kans is om de huidige opstelling te bezoeken! De stage in het BELvue bestaat uit het opstellen van een marketing en promotieplan om de bezoekers te bereiken die hun weg naar het Belvue nog niet gevonden hebben, en dit misschien nog willen doen voor het te laat is…”. Onder marketing en promotieplan verstaan we het bepalen van specifieke doelgroepen, het vinden van de juiste communicatiekanalen en de timingen om die te gebruiken en het uitschrijven van de boodschappen.