Bakkerijmuseum

Stageplaats

Bakkerijmuseum

Stagementor: Ina Ruckebusch: ina@bakkerijmuseum.be
Albert I-Laan 2, 8630 Veurne
https://www.bakkerijmuseum.be

In het Bakkerijmuseum ontdek je het bakambacht van vroeger, vandaag én morgen. De collectie telt intussen zo’n 24.000 stukken, van driekoningenboon tot bakkersauto. Daarnaast is er een ruime bibliotheekcollectie met oude receptenboeken, vaktijdschriften en meer. Via workshops, demonstraties en  andere publieksactiviteiten houdt het museum het ambacht levend. Het Bakkerijmuseum is gelegen op de site van de Zuidgasthuishoeve, een historisch hoevedomein dat dateert van de 17de eeuw. In 2023 wordt het museum grondig hertekend en heringericht. Er komt een nieuw onthaal- en workshoppaviljoen en ook het domein wordt getransformeerd tot groene ontmoetingsplaats. De scenografie van het museum wordt geactualiseerd.

 

Stageopdrachten

In het kader van onze vernieuwingen hebben we 2 stageplaatsen beschikbaar voor masterstudenten in het tweede semester van het academiejaar 2022-2023.

1. Projectmedewerker museumtuin: historische fruit- en graansoorten

Met het project 'Museumtuin 2.0' wordt het 1,8 ha grote domein van het Bakkerijmuseum getransformeerd tot een belevingsvolle ontmoetingsplaats met aandacht voor natuur, ecologie en korte keten. Er wordt onder andere een samen- en pluktuin gerealiseerd, een graanakker, een speelzone met speelnatuur voor kinderen, een poel, …  De historische hoevegebouwen worden zo opnieuw omgeven door natuur. Het museum wil voluit inzetten op korte keten en het bewustzijn hierrond vergroten bij de bezoekers. De tuin krijgt dus ook een educatieve functie, waarbij bezoekers meer te weten komen over verschillende graan- en fruitsoorten, groenten, planten, veldbloemen, … Via infoborden en de erfgoedapp worden bezoekers geïnformeerd over de historiek van het domein en over de granen, fruit, noten en andere gewassen die in de brood- en banketbakkerij eeuwenlang worden gebruikt. In het kader van je stage bereidt je het nieuwe bezoekersparcours mee voor en denk je na over educatieve activiteiten in de museumtuin. Het takenpakket bestaat onder andere uit:

 • Historisch onderzoek naar de site Zuidgasthuishoeve 
 • Historisch onderzoek naar graangewassen, fruitbomen/struiken in de noordelijke Westhoek
 • Historisch onderzoek naar fruit- en notenrassen verwerkt in gebak
 • Het schrijven van publieksteksten en het verwerken van de informatie in het bezoekersparcours (infoborden en erfgoedapp)
 • Mee nadenken over educatieve activiteiten in de toekomstige museumtuin 

Wie zoeken we?

 • Je kan zelfstandig en gestructureerd werken
 • Je bent proactief ingesteld en gaat uitdagingen niet uit de weg
 • Je hebt een vlotte pen
 • Je bent leergierig en flexibel
 • Je hebt interesse in natuur, geschiedenis, ecologie en het bakambacht
 • Je legt vlot contacten en kunt goed in team werken

Meer informatie of vragen?

Neem contact op met Nele Behaeghel: nele@bakkerijmuseum.be

2. Projectmedewerker broodcultuur in Vlaanderen en België

Samen met een werkgroep zet het Bakkerijmuseum een participatief traject op om de broodcultuur te laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed. Om het brede publiek te betrekken bij het traject zetten het museum en de werkgroep in 2023 verschillende acties op poten, o.a. een interviewproject. Tijdens je stage volg je dit project van dichtbij mee op. Taken zijn onder meer:

 • Interviews afnemen bij bakkers & broodconsumenten over o.a. broodtradities vandaag en het ambacht 
 • Interviews verwerken, themaverhalen schrijven en publiceren op de projectwebsite 'broodcultuur'
 • Polls lanceren op sociale media-kanalen  
 • Historisch onderzoek voeren naar broodcultuur in Vlaanderen 

Wie zoeken we?

 • Je kan zelfstandig en gestructureerd werken
 • Je bent proactief ingesteld en gaat uitdagingen niet uit de weg
 • Je legt vlot contacten en kunt goed in team werken
 • Interviews afnemen schrikt je niet af
 • Je hebt een vlotte pen
 • Je bent leergierig en flexibel
 • Je hebt interesse in het bakambacht en broodcultuur

Meer informatie of vragen?

Neem contact op met Ina Ruckebusch: ina@bakkerijmuseum.be