Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel

Stageplaats

AMVB

Stagementoren:
Mike Carremans (Publiekswerking): mike.carremans@amvb.be, 02/209 06 04
Florian Daemen (Collectiebeheer: florian.daemen@amvb.be, 02/209 06 02
Arduinkaai 28, 1000 Brussel
www.amvb.be

 

Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) is een verzamelpunt en kenniscentrum betreffende de Nederlandstalige aanwezigheid in de hoofdstad. Het verzekert de verwerving, het beheer, het onderzoek en de valorisatie van archieven en collecties van Nederlandstalige erfgoedgemeenschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Stageopdrachten

Project Mondelinge Geschiedenis over onderwijs

Profiel:

Je bent student geschiedenis en je hebt een voorliefde voor publieksgeschiedenis en een uitgesproken interesse in de geschiedenis van het onderwijs en meer specifiek het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Functieomschrijving:

In november 2021  lanceerde het AMVB de tentoonstelling “Van kabas tot rugzak. Tweehonderd jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel”. In het kader van dit project verzamelt het AMVB getuigenissen van mensen die schoolgelopen of lesgegeven hebben in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en van hen die het Nederlandstalig onderwijsbeleid in Brussel mee hebben vormgegeven.

Gedurende je stageperiode van 120 u. verzamel en verwerk je deze getuigenissen. Je neemt contact op met mensen die zich hiervoor reeds hebben aangemeld en schrijft een oproep uit naar nieuwe getuigenissen die je communiceert via de gebruikelijke kanalen van het AMVB.

Aanbod:

Een onbetaalde stage van 120 u. (15 dagen van 8u. of 20 dagen van 6u.). Een job waarbij je bureauwerk afwisselt met veldwerk in heel Brussel en in contact komt met een zeer gevarieerd publiek.

Verkiezingen 2024

Profiel

Je bent student geschiedenis met een voorliefde voor publieksgeschiedenis, en bent geïnteresseerd in de politieke geschiedenis van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Functieomschrijving:

In 2024 trekken we weer massaal naar de stembus van Europees tot lokaal niveau. Omdat het een jaar is waarin we massaal met verkiezingspropaganda geconfronteerd zullen worden, en deze specifieke vorm van communicatie de laatste decennia danig veranderd is, wil het AMVB een project wijden aan de geschiedenis van verkiezingen in Brussel met nadruk om Nederlandstalige politici en lijsten.

Hiervoor zoekt het AMVB een stagiair die zich binnen de collecties van het AMVB wil verdiepen in deze materie en samen met de medewerker publiekswerking en de archivarissen in kaart brengt welke relevante zaken het AMVB hieromtrent bezit en waar er zich hiaten bevinden.

Samen met je collega’s maak je een eerste afbakening over de inhoudelijke kant van het project, voer je prospectie binnen andere collecties en denk je mee na over een mogelijk concept en partnerships.

Aanbod:

Een onbetaalde stage van 120 u. (15 dagen van 8u. of 20 dagen van 6u.). Een variërende job waarbij je onderzoek afwisselt met archief- en veldwerk in heel Brussel en Vlaanderen en Wallonië.

Rondleiding AMVB

Profiel:

Je bent student geschiedenis, hebt een voorliefde voor publieksgeschiedenis en je bent creatief en gemotiveerd om in een klein team aan de slag te gaan.

Functieomschrijving

Gedurende je stageperiode van 120 u. werk je nauw samen met de medewerker publiekswerking en de archivarissen aan de totstandkoming van een nieuw rondleidingsprogramma voor verschillende doelgroepen in het AMVB.

Het uitgangspunt van deze stage is dat je vanuit de archieven en collecties van het AMVB enerzijds haar dagelijkse werking uit de doeken doet (verwerving, verwerking, digitalisering, valorisatie,…) en anderzijds het verhaal vertelt van de Nederlandstalige aanwezigheid in Brussel doorheen de tijd (ca. de afgelopen tweehonderd jaar).

Hiervoor denk je voor volgende groepen een format uit:

 • Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en erfgoedliefhebbers.
 • Scholengroepen uit zowel het lager- als het secundair onderwijs.

Daarnaast denk je samen met je collega’s na over een nieuw concept voor de presentatie van de vaste collectie.

Aanbod

Een onbetaalde stage van 120 u. (15 dagen van 8u. of 20 dagen van 6u.) met een divers takenpakket: je werkt een rondleiding uit die a.d.h.v. collectiestukken zowel de dagelijkse werking als de geschiedenis van de Nederlandstalige aanwezigheid in Brussel vertelt. In het verlengde hiervan werk je een educatief pakket uit voor jongeren (7-12j. en 13-18j.) en denk je na over de presentatie van de vaste collectie.

Stage 1. Onderwijs in Brussel

 • Voorbereidend historisch onderzoek over het onderwijs in Brussel in de collectie van AMVB en eventueel andere instellingen 
 • Verder in kaart brengen van relevant bronnenmateriaal voor de studie van de geschiedenis van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 
 • Raadplegen van het geïdentificeerd bronnenmateriaal en verzamelen van gegevens door archiefconsultaties binnen en buiten het AMVB 
 • In kaart brengen van actuele figuren in het kader van het project “Brusselse pioniers” 
 • Consultatie van bestaande biografische fiches in Adlib en aanvullen van relevante biografische gegevens volgens de geldende standaarden 
 • Opsporen van de ontbrekende figuren aan de hand van bronnenonderzoek 
 • Schrijven van bijdragen voor het tijdschrift Arduin of de nieuwsbrief 
 • Valorisatie van en communicatie over het onderzoek en aanverwante activiteiten via social media 

Stage 2. Crowdsourcing project 

 • In het kader van het project rond de geschiedenis van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, opzetten van een tijdelijke erfgoedbank in AMVB 
 • Afnemen van interviews van Brusselaars die een object schenken aan de erfgoedbank 
 • Verwerken van de afgenomen interviews (opslaan audiobestanden, metadateren, ontsluiten via vooraf opgestelde fiches, transcriberen) 
 • Registreren en digitaliseren van realia die in het kader van de erfgoedbank worden overgedragen aan AMVB 
 • De workflow zal gebeuren volgens een specifiek draaiboek en in nauw overleg met de coördinator tentoonstellingen 
 • Ondersteunen van educatieve projecten naar aanleiding van het onderwijsproject 
 • Schrijven van bijdragen voor het tijdschrift Arduin of de nieuwsbrief 
 • Ontsluiten en valoriseren van de verzamelde informatie via social media 
 • Meewerken aan door het AMVB georganiseerde publieksevenementen zoals nocturnes, Erfgoeddag, workshops, rondleidingen… in samenwerking met het AMVB-team 
 • Periode en voorkeur te bepalen in overleg

Stage 1. Onderwijs in Brussel

 • Voorbereidend historisch onderzoek over het Onderwijs in Brussel.
 • In kaart brengen van de belangrijkste figuren actief in het onderwijsveld in de 19de en 20ste eeuw
 • Consultatie van de bestaande biografische fiches in AdLib
 • Aanvulling van relevante biografische gegevens volgens de geldige standaarden
 • Opsporen van de ontbrekende figuren aan de hand van bronnenonderzoek
 • Redactie van een artikel voor het tijdschrift Arduin
 • Valorisatie via social media

Stage 2. Geluidsarchief

 • Uitbouwen van het AMVB-geluidsarchief. Periode en voorkeur te bepalen in overleg - - Voorbereidend onderzoek op basis van methodiek aangeleerd in het vak ‘Mondelinge Geschiedenis’
 • Vragenlijst opstellen, afname van het interview, uitschrijven van het gesprek
 • Onsluiten en valoriseren van de verzamelde informatie via social media
 • Redactie van een artikel voor het tijdschrift Arduin of publicatie van het interview voor de digitale leeszaal (www.amvb. be).

Daarnaast werk je ook mee aan:

 • technische ondersteuning van vrijwilligers bij het opnemen van de interviews en het bewerken van de geluidsfragmenten
 • workshops, rondleidingen of andere publieksmomenten (Nocturnes, NT2-Museumweken, Erfgoeddag, Conversatietafels

Profiel van de stagiaires

We zijn op zoek naar een student die:

 • een open blik heeft om archief te leren kennen en in een bredere context te plaatsen
 • nauwkeurig en consequent gegevens kan verwerken
 • historisch onderzoek kan doen en interviews kan afnemen
 • zich wil verdiepen in de boeiende methodiek van mondelinge geschiedenis
 • gemakkelijk contacten kan leggen
 • een vlotte pen heeft
 • zelfstandig en in team aan de slag kan gaan

Wat biedt AMVB aan?

 • Opdracht aangepast aan je interesses en belangstelling. Er is ruimte om in overleg de periode en de inhoud van de taken aan te passen aan de eisen van de opleiding
 • Begeleiding en ondersteuning in het ontwikkelen je professionele vaardigheden
 • Kennismaking met Brusselse cultuur- en erfgoednetwerk
 • Stageperiode vastgelegd in onderling overleg (120 uur vanaf midden oktober), afhankelijk van je persoonlijke studieplanning
 • Leuke werkplek, gelegen in het centrum van Brussel, op 10 minuten loopafstand van het station Brussel Noord

Stage 1. Onderwijs in Brussel

 • Voorbereidend historisch onderzoek over het Onderwijs in Brussel.
 • In kaart brengen van de belangrijkste figuren actief in het onderwijsveld in de 19de en 20ste eeuw
 • Consultatie van de bestaande biografische fiches in AdLib
 • Aanvulling van relevante biografische gegevens volgens de geldige standaarden
 • Opsporen van de ontbrekende figuren aan de hand van bronnenonderzoek
 • Redactie van een artikel voor het tijdschrift Arduin
 • Valorisatie via social media

Stage 2. Geluidsarchief

 • Uitbouwen van het AMVB-geluidsarchief. Periode en voorkeur te bepalen in overleg - - Voorbereidend onderzoek op basis van methodiek aangeleerd in het vak ‘Mondelinge Geschiedenis’
 • Vragenlijst opstellen, afname van het interview, uitschrijven van het gesprek
 • Onsluiten en valoriseren van de verzamelde informatie via social media
 • Redactie van een artikel voor het tijdschrift Arduin of publicatie van het interview voor de digitale leeszaal (www.amvb. be).

Daarnaast werk je ook mee aan:

 • technische ondersteuning van vrijwilligers bij het opnemen van de interviews en het bewerken van de geluidsfragmenten
 • workshops, rondleidingen of andere publieksmomenten (Nocturnes, NT2-Museumweken, Erfgoeddag, Conversatietafels

Profiel van de stagiaires

We zijn op zoek naar een student die:

 • een open blik heeft om archief te leren kennen en in een bredere context te plaatsen
 • nauwkeurig en consequent gegevens kan verwerken
 • historisch onderzoek kan doen en interviews kan afnemen
 • zich wil verdiepen in de boeiende methodiek van mondelinge geschiedenis
 • gemakkelijk contacten kan leggen
 • een vlotte pen heeft
 • zelfstandig en in team aan de slag kan gaan

Wat biedt AMVB aan?

 • Opdracht aangepast aan je interesses en belangstelling. Er is ruimte om in overleg de periode en de inhoud van de taken aan te passen aan de eisen van de opleiding
 • Begeleiding en ondersteuning in het ontwikkelen je professionele vaardigheden
 • Kennismaking met Brusselse cultuur- en erfgoednetwerk
 • Stageperiode vastgelegd in onderling overleg (120 uur vanaf midden oktober), afhankelijk van je persoonlijke studieplanning
 • Leuke werkplek, gelegen in het centrum van Brussel, op 10 minuten loopafstand van het station Brussel Noord

Inloopstage

 • Je werkt mee aan de organisatie en het uitwerken van een publieksactiviteit op Nieuwjaarsreceptie op 26 januari 2019 en Erfgoeddag op 28 april 2019.
 • Je geeft workshops “erfgoed en archief” aan mensen die Nederlands leren.
 • Je werkt je in het bestaand educatief materiaal en geeft rondleidingen aan scholen afhankelijk van de vraag.
 • Je werkt ook mee aan rondleidingen of andere publieksmomenten in het kader van de tentoonstelling VELOMUSEUM.brussels afhankelijk van de vraag.
 • Je schrijft korte berichten voor de sociale media.
 • Je werkt mee aan het ontsluiten van één interview.

We zijn op zoek naar een stagiaire die:

 • een open blik heeft om archief te leren kennen en in een bredere context te plaatsen
 • nauwkeurig en consequent gegevens kan verwerken
 • historisch onderzoek kan doen en interviews kan afnemen
 • zich wil verdiepen in de boeiende methodiek van mondelinge geschiedenis
 • gemakkelijk contacten kan leggen
 • een vlotte pen heeft
 • zelfstandig en in team aan de slag kan gaan

Wat bieden wij aan stagiaires?

 • Kennismaking met Brusselse kunst en erfgoednetwerk
 • Wij willen als klein maar enthousiast team het lerend werkplekleren stimuleren door de student te begeleiden en ondersteunen in het ontwikkelen van zijn vaardigheden
 • Onze organisatie is gevestigd op 10 minuten loopafstand van het station Brussel Noord
 • De stageperiode kan onderling worden vastgelegd en kan beginnen lopen vanaf midden oktober 2019 afhankelijk van de gekozen opdracht.
 • De hierboven beschreven opdrachten zijn een voorstel. Er is altijd ruimte om in overleg de periode en de inhoud van de taken aan de eisen van de opleiding aan te passen.

Interviewproject

Samen met de stafleden en onze vrijwilligers kiezen we een periode en domein waar je je in verdiept. Dit kan het verhaal van welzijn, podium- en amateurkunsten, sociaal-cultureel werk, jeugdverenigingen of sport… zijn. De periode kan de jaren 50-60 of de jaren 80 zijn. Je interviewt twee personen en ontsluit deze gesprekken.

Daarnaast:

 • bied je technische ondersteuning aan andere vrijwilligers bij het opnemen van de interviews en bewerken van de geluidsfragmenten voor de website.
 • Je schrijft korte berichten over het interview voor de website en sociale media.
 • Je werkt ook mee aan lezingen, rondleidingen of andere publieksmomenten in het kader van de tentoonstelling VELOMUSEUM.brussels. www.velomuseum.brussels
 • Je begeleidt ook de conversatietafels op de derde donderdag van de maand.
 • De ervaringen van je traject schrijf je neer in een artikel voor het tijdschrift.
 • Wij staan ook open om de opdracht te verruimen door er in overleg een scriptieopdracht aan te koppelen.

We zijn op zoek naar een stagiaire die:

 • een open blik heeft om archief te leren kennen en in een bredere context te plaatsen
 • nauwkeurig en consequent gegevens kan verwerken
 • historisch onderzoek kan doen en interviews kan afnemen
 • zich wil verdiepen in de boeiende methodiek van mondelinge geschiedenis
 • gemakkelijk contacten kan leggen
 • een vlotte pen heeft
 • zelfstandig en in team aan de slag kan gaan

Wat bieden wij aan stagiaires?

 • Kennismaking met Brusselse kunst en erfgoednetwerk
 • Wij willen als klein maar enthousiast team het lerend werkplekleren stimuleren door de student te begeleiden en ondersteunen in het ontwikkelen van zijn vaardigheden
 • Onze organisatie is gevestigd op 10 minuten loopafstand van het station Brussel Noord
 • De stageperiode kan onderling worden vastgelegd en kan beginnen lopen vanaf midden oktober 2019 afhankelijk van de gekozen opdracht.
 • De hierboven beschreven opdrachten zijn een voorstel. Er is altijd ruimte om in overleg de periode en de inhoud van de taken aan de eisen van de opleiding aan te passen.

Ben je benieuwd naar de beleving en verhalen achter de Brusselse cultuurhuizen en gezelschappen zoals Bronks, KVS, toneelgroepen, jeugdverenigingen, sportgroepen, gemeenschapscentra…? Dan is dit een leuke en boeiende stageopdracht. (Her)ontdek en beleef het verhaal van het brede Nederlandstalige culturele veld door de pionieren ervan te gaan interviewen. Dit Brussels Nederlandstalig verenigingsleven is juist door zijn grote verscheidenheid zeer boeiend. Klik hier om snel even ons archievenoverzicht te lezen.

Opdracht

 • Je werkt mee aan de organisatie en het uitwerken van een publieksactiviteit voor Erfgoeddag op 22 april 2018.
 • Je werkt je in het bestaand educatief materiaal en geeft rondleidingen aan scholen.
 • Je schrijft korte berichten voor de sociale media.
 • Je werkt mee aan het ontsluiten van één interview.

We zijn op zoek naar een stagiaire die:

 • een open blik heeft om archief te leren kennen en in een bredere context te plaatsen
 • nauwkeurig en consequent gegevens kan verwerken
 • historisch onderzoek kan doen en interviews kan afnemen
 • zich wil verdiepen in de boeiende methodiek van mondelinge geschiedenis
 • gemakkelijk contacten kan leggen
 • een vlotte pen heeft
 • zelfstandig en in team aan de slag kan gaan

Wat bieden wij?

 • Kennismaking met Brusselse kunst en erfgoednetwerk
 • Wij willen als klein maar enthousiast team het lerend werkplekleren stimuleren door de student te begeleiden en ondersteunen in het ontwikkelen van zijn vaardigheden
 • Onze organisatie is gevestigd op 10 minuten loopafstand van het station Brussel Noord.

Ben je benieuwd naar de beleving en verhalen achter de Brusselse cultuurhuizen en gezelschappen zoals Bronks, KVS, toneelgroepen, jeugdverenigingen, sportgroepen, gemeenschapscentra…? Dan is dit een leuke en boeiende stageopdracht. (Her)ontdek en beleef het verhaal van het brede Nederlandstalige culturele veld door de pionieren ervan te gaan interviewen. Dit Brussels Nederlandstalig verenigingsleven is juist door zijn grote verscheidenheid zeer boeiend. Klik hier om snel even ons archievenoverzicht te lezen.

Opdracht:
Samen met de stafleden en onze vrijwilligers kiezen we een periode en domein waar je je in verdiept. Dit kan het verhaal van welzijn, podium- en amateurkunsten, sociaal-cultureel werk, jeugdverenigingen of sport… zijn. De periode kan de jaren 50-60 of de jaren 80 zijn. Je interviewt twee personen en ontsluit deze gesprekken.

Daarnaast bied je technische ondersteuning aan andere vrijwilligers bij het opnemen van de interviews en bewerken van de geluidsfragmenten voor de website.

Je werkt mee aan de website: uittesten, tekstjes schrijven, filmpjes en interviews monteren.

Je werkt ook mee aan lezingen, rondleidingen of andere publieksmomenten in het kader van de tentoonstelling Bruggen bouwen. Brusselse rederijkerij van vroeger en nu.

De ervaringen van je traject schrijf je neer in een artikel voor het tijdschrift.

Jouw stage kent twee luiken:

1. Mondelinge geschiedenis

Ben je benieuwd naar de beleving en verhalen achter de Brusselse cultuurhuizen en gezelschappen zoals Bronks, KVS, toneelgroepen, jeugdverenigingen, sportgroepen, gemeenschapscentra…? Dan is dit een leuke en boeiende stageopdracht. (Her)ontdek en beleef het verhaal van het brede Nederlandstalige culturele veld door de pionieren ervan te gaan interviewen. Dit Brussels Nederlandstalig verenigingsleven is juist door zijn grote verscheidenheid zeer boeiend. Samen met ons en onze vrijwilligers kiezen we een periode en domein waar je je in verdiept. Dit kan het verhaal van welzijn, podium- en amateurkunsten, sociaal-cultureel werk, jeugdverenigingen, sport…in de periode van de jaren 50-60 of vanaf de jaren 80 zijn. Je interviewt twee personen en ontsluit deze gesprekken.

Het eindprodukt is het maken van een publieksgericht produkt. Je bewerkt de interviews door er een podcast van te maken. Je leert ook aan de vrijwilligers hoe zij een podcast kunnen maken. De ervaringen van je traject schrijf je neer in een artikel voor het tijdschrift.

Wij staan ook open om de opdracht te verruimen door er een scriptieopdracht aan te koppelen.

2. Organisatie van de studiedag Archieven, uit de boot of op de kar? Participatieve revolutie of evolutie?

We zijn op zoek naar een stagiaire die

 • een open blik heeft om archief te leren kennen en in een bredere context te plaatsen
 • nauwkeurig en consequent gegevens kan verwerken
 • historisch onderzoek kan doen en interviews kan afnemen
 • vertrouwd is met de methodiek van mondelinge geschiedenis
 • gemakkelijk contacten kan leggen
 • een vlotte pen heeft
 • zelfstandig en in team aan de slag kan gaan

Wat bieden wij aan stagiaires?

 • Kennismaking met Brusselse kunst en erfgoednetwerk
 • Wij willen als klein maar enthousiast team het lerend werkplekleren stimuleren door de student te begeleiden en ondersteunen in het ontwikkelen van zijn vaardigheden
 • Onze organisatie is gevestigd op 10 minuten loopafstand van het station Brussel Noord
 • De stageperiode kan onderling worden vastgelegd en kan beginnen lopen vanaf midden oktober 2016 afhankelijk van de gekozen opdracht. Er is ruimte om in overleg de periode aan de eisen van de opleiding aan te passen.

Zin om de grenzen tussen erfgoed, archief en samenleving door een interdisciplinaire aanpak te verkennen? Ga deze uitdaging dan aan en stap samen met een ondersteunend team in dit boeiend en leerrijk stagetraject van het AMVB. 

Zin om de grenzen tussen erfgoed, archief en samenleving door een interdisciplinaire aanpak te verkennen? Ga deze uitdaging dan aan en stap samen met een ondersteunend team in dit boeiend en leerrijk stagetraject van het AMVB. 

Jouw stage/handelingsonderzoek zijn de volgende taken:

Ben je benieuwd naar de beleving en verhalen achter de Brusselse cultuurhuizen en gezelschappen zoals Bronks, KVS, toneelgroepen, jeugdverenigingen, sportgroepen, gemeenschapscentra…? Dan is dit een leuke en boeiende stageopdracht. (Her)ontdek en beleef het verhaal van het brede Nederlandstalige culturele veld door de pionieren ervan te gaan interviewen. Dit Brussels Nederlandstalig verenigingsleven is juist door zijn grote verscheidenheid zeer boeiend. Samen met ons en onze vrijwilligers kiezen we een periode en domein waar je je in verdiept. Dit kan het verhaal van welzijn, podium- en amateurkunsten, sociaal-cultureel werk, jeugdverenigingen, sport…in de periode van de jaren 50-60 of vanaf de jaren 80 zijn. Je interviewt twee personen en ontsluit deze gesprekken.

Het eindprodukt is het maken van een publieksgericht produkt. Je bewerkt de interviews door er een podcast van te maken. Je leert ook aan de vrijwilligers hoe zij een podcast kunnen maken. De ervaringen van je traject schrijf je neer in een artikel voor het tijdschrift.

Wij staan ook open om de opdracht te verruimen door er een scriptieopdracht aan te koppelen.

We zijn op zoek naar een stagiaire die

 • een open blik heeft om archief te leren kennen en in een bredere context te plaatsen
 • nauwkeurig en consequent gegevens kan verwerken
 • historisch onderzoek kan doen en interviews kan afnemen
 • vertrouwd is met de methodiek van mondelinge geschiedenis
 • gemakkelijk contacten kan leggen
 • een vlotte pen heeft
 • zelfstandig en in team aan de slag kan gaan

Wat bieden wij aan stagiaires?

 • Kennismaking met Brusselse kunst en erfgoednetwerk
 • Wij willen als klein maar enthousiast team het lerend werkplekleren stimuleren door de student te begeleiden en ondersteunen in het ontwikkelen van zijn vaardigheden
 • Onze organisatie is gevestigd op 10 minuten loopafstand van het station Brussel Noord
 • De stageperiode kan onderling worden vastgelegd en kan beginnen lopen vanaf midden oktober 2016 afhankelijk van de gekozen opdracht. Er is ruimte om in overleg de periode aan de eisen van de opleiding aan te passen.