Archief Gent

Stageplaats

Foto buitenkant Archief Gent

Stagementor: Guy Dupont, guy.dupont@gent.stad
Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge (Gent)
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/cultuur/archief-gent

 

Archief Gent huist sinds 2005 in de Zwarte Doos in Gentbrugge (Dulle Grietlaan 12). Het  bewaart de documenten van de stedelijke administratie en zijn voorgangers. De stad Gent richtte reeds in 1817 een stedelijke archiefdienst in. Naast een bestuurlijk-administratieve taak, met name de opvolging van de administraties van de verschillende diensten, heeft het Stadsarchief ook een cultuurhistorische taak. In de Zwarte Doos worden archieven van representatieve personen, families, verenigingen en bedrijven opgenomen die samen met het archief van de stad het geheugen van de stad en de regio documenteren. Het Stadsarchief beschikt daarnaast over museale verzamelingen en (erfgoed)bibliotheken. Sinds 2016 zijn de archiefdiensten van de stad en het OCMW samengesmolten tot één dienst.

De centrale taken van de archiefdienst van de Stad Gent zijn het bewaren, ontsluiten en valoriseren van archieven. In de Zwarte Doos beschikt de archiefdienst over geklimatiseerde depots en de gepaste uitrusting om waardevolle archieven te herbergen. Momenteel wordt in de depots van het Stadsarchief ongeveer 23 kilometer archief bewaard. Voor de ontsluiting van de archieven wordt een digitaal archiefbeheersysteem “Dulle Griet” gebruikt. Momenteel wordt de overgang naar een nieuw informatie- en archiefbeheersysteem voorbereid (in combinatie met een e-depot), dit gebeurt in nauwe samenspraak met andere Vlaamse actoren, zoals de provincie Oost-Vlaanderen en diverse steden en gemeenten. Belangrijke valorisatieprojecten waarbij het Archief Gent betrokken was, waren ondermeer de herdenking van de Hollandse Tijd in Gent (1815-2015) (zie: https://stad.gent/gent-kleurt-oranje  ) en de herdenking van de Eerste Wereldoorlog (2014-2018).

Het Gentse stedelijke archief kan een beroep doen op een actieve vriendenkring (nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar) en een gedreven groep van 30 vrijwilligers en bijna 300 online-vrijwilligers. Het Archief Gent biedt tevens voortdurend kansen aan diverse groepen mensen bij haar werking (activeringsstages in samenwerking met de VDAB, artikel 60-tewerkstelling in samenwerking met OCMW Gent, begeleid werken in samenwerking met diverse onderwijs- en zorginstellingen, etc.).

Stageopdrachten

Het stedelijk landschap

Waarom ziet de stad eruit zoals ze er uit ziet? Hoe kunnen we de ontwikkeling van het huidige straat- en stadsbeeld reconstrueren aan de hand van onze collecties? Hoe kunnen we Gentenaars en andere gebruikers beter toeleiden tot onze tot de verbeelding sprekende collecties en hun kennis en begrip van de stad versterken? Archief Gent focust momenteel op het stedelijk landschap via twee projecten:

1. Archief Gent bouwt mee aan Gent Gemapt, een nieuw Geotemporeel presentatieplatform voor het delen, presenteren en gebruik van digitale erfgoedcollecties in functie van participatieve erfgoedwerking. In dit erfgoedproject worden archief- en erfgoedcollecties die fysiek verspreid zijn over verschillende bewaarinstellingen, op een digitale stadskaart geplaatst om ze opnieuw te verbinden met elkaar, met de stad en met de Gentenaar. Uitgangspunt is dat alle soorten data en erfgoed te georefereren zijn en dat georeferentie voor de gebruiker een aantrekkelijke ontsluitingsvorm zijn. In de huidige projectfase zetten we Gent Gemapt op voor de buurt van De Krook en exploreren we in onze collecties de aanwezigheid van deze buurt en vier specifieke thema’s: het uitgaansleven op de Kuiperskaai, de Dierentuin van Gent, cinema’s en het Wintercircus. Je zoekt mee naar collectiestukken die verband houden met deze thema’s, zoekt naar connecties met collectiestukken van andere archiefinstellingen, maakt ze klaar voor digitale presentatie en denkt samen met ons na over hoe we de thema’s via digital storytelling op de kaart kunnen zetten.

Deze opdracht wordt mee begeleid door het Ghent Center for Digital Humanities en het Instituut voor Publieksgeschiedenis. De timing van de stage gebeurt in onderling overleg maar kan pas van start gaan in november.

2. Gentse stadsgezichten. Archief Gent bezit een aantal fotoreeksen van stadsgezichten uit de 19de eeuw. Die worden momenteel gedigitaliseerd en ontsloten met het oog op een boek dat Archief Gent samen met het STAM wil uitgeven. Je wordt ingeschakeld in dit ontsluitingsproces.

Bioscoopaffiches

Archief Gent is de gezamenlijke archiefdienst van Stad Gent en OCMW Gent. De collecties omvatten, naast het papieren en digitale archief van de eigen diensten, ook privéarchieven en beeldcollecties. De collectie filmaffiches, afkomstig uit het archief van de stedelijke politie, is waarschijnlijk de belangrijkste van België. De naar schatting 8000 bioscoopaffiches zijn een schatkamer van de filmcultuur van de jaren 1930 tot de jaren 1960.

Deze collectie wordt nu, met de hulp van een team vrijwilligers en experts, geïnventariseerd, beschreven, gedigitaliseerd en zuurvrij verpakt. De scans en de metadata zijn via de Beeldbank Gent online te bekijken en te downloaden. Met de UGent (Communicatiewetenschappen) en de KULeuven lopen samenwerkingsprojecten om de affiches te ontsluiten op websites over filmcultuur tijdens de Tweede Wereldoorlog in België en tijdens de jaren 1950 in Gent en om ze te koppelen aan informatie over de productie en vertoningen van de films. In de zomer van 2020 komt er een tentoonstelling van de Gentse bioscoopaffiches in Bibliotheek De Krook en mogelijk ook een boekpublicatie.

In het kader van deze projecten biedt Archief Gent stageplaatsen aan studenten Communicatiewetenschappen of Publieksgeschiedenis aan. Inhoud van de stage: meewerken aan de inhoudelijke en praktische voorbereiding van de tentoonstelling en het publieksboek, de kwaliteitscontrole van de metadata en de scans, de coördinatie van de digitalisering en het ordenen en beschrijven van de originele affiches. De combinatie met eigen onderzoek op de collectie is zeker mogelijk

Jouw attitude

zelfstandig werken, wel met regelmatige terugkoppeling met stagebegeleider en in samenwerking met vrijwilligers, interesse in en zorgzame omgang met kwetsbaar papieren erfgoed

Sinds oktober 2013 loopt in het Stadsarchief Gent het door Vlaanderen gesubsidieerde project “Tekstaffiches: spiegel van het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog”. Dit project heeft de ambitie om de collecties tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog te lokaliseren, te inventariseren, duurzaam te bewaren en digitaal te ontsluiten naar een zo ruim mogelijke gebruikersgroep. Niet alleen de Gentse tekstaffiches worden hierbij geviseerd, maar een representatief staal van alle Vlaamse tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog. Ondertussen werden reeds tekstaffiches van verschillende Vlaamse erfgoedinstellingen gedigitaliseerd.

De publiekswerking van dit project richt zich op een ruim publiek. Ook andere deel van de collectie van het Stadsarchief en collecties van andere erfgoedinstellingen worden hierbij ingezet. Een tentoonstelling in het STAM is één van de resultaten. Zie: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170703_02954721

Vanaf de aanvang stond het uitbouwen van een vrijwilligersnetwerk centraal. Sinds april 2016 werkt het Archief gent voor dit project met een online-crowdsourcingstool. Op de projectpagina op de Vele Handen-website helpen bijna 300 online-vrijwilligers mee bij het beter beschrijven van de tekstaffiches.

De  stagiair mag de volgende jobinhoud verwachten:

 • je corrigeert als expert de door online-vrijwilligers ingevoerde beschrijvingen van tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog op het online-crowdsourcingsplatform https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/picvh_gnt_tagging  
 • je onderhoudt de contacten met de (online)vrijwilligers en geïnteresseerden via de projectpagina op Vele Handen en de facebook-pagina van het project: https://www.facebook.com/WOI-Met-de-rug-tegen-de-muur-752460254806593/  
 • je helpt bij het beschrijven van foto’s uit het zogenaamde Kriegsalbum van Gent uit 1916
 • je helpt bij het verder ontwikkelen van een erfgoedapp Gent en de Eerste Wereldoorlog.
 • je organiseert een vrijwilligersactiviteit/teamactiviteit voor de (online)vrijwilligers
 • je denkt mee over de verdere uitbouw van een Archief Gent-community en de mogelijkheden om de resultaten naar een groter publiek te verspreiden

Tekstaffiches WOI

Sinds oktober 2013 loopt in het Stadsarchief Gent het door Vlaanderen gesubsidieerde project “Tekstaffiches: spiegel van het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog”. Dit project heeft de ambitie om de collecties tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog te lokaliseren, te inventariseren, duurzaam te bewaren en digitaal te ontsluiten naar een zo ruim mogelijke gebruikersgroep. Niet alleen de Gentse tekstaffiches worden hierbij geviseerd, maar een representatief staal van alle Vlaamse tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog. Ondertussen werden reeds tekstaffiches van verschillende Vlaamse erfgoedinstellingen gedigitaliseerd.

De publiekswerking van dit project richt zich op een ruim publiek. Ook andere deel van de collectie van het Stadsarchief en collecties van andere erfgoedinstellingen worden hierbij ingezet. Een tentoonstelling in het STAM is één van de resultaten. Zie: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170703_02954721

Vanaf de aanvang stond het uitbouwen van een vrijwilligersnetwerk centraal. Sinds april 2016 werkt het Archief gent voor dit project met een online-crowdsourcingstool. Op de projectpagina op de Vele Handen-website helpen bijna 300 online-vrijwilligers mee bij het beter beschrijven van de tekstaffiches.

De  stagiair mag de volgende jobinhoud verwachten:

 • je corrigeert als expert de door online-vrijwilligers ingevoerde beschrijvingen van tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog op het online-crowdsourcingsplatform https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/picvh_gnt_tagging  
 • je onderhoudt de contacten met de (online)vrijwilligers en geïnteresseerden via de projectpagina op Vele Handen en de facebook-pagina van het project: https://www.facebook.com/WOI-Met-de-rug-tegen-de-muur-752460254806593/  
 • je helpt bij het beschrijven van foto’s uit het zogenaamde Kriegsalbum van Gent uit 1916
 • je helpt bij het verder ontwikkelen van een erfgoedapp Gent en de Eerste Wereldoorlog.
 • je organiseert een vrijwilligersactiviteit/teamactiviteit voor de (online)vrijwilligers
 • je denkt mee over de verdere uitbouw van een Archief Gent-community en de mogelijkheden om de resultaten naar een groter publiek te verspreiden

Sinds oktober 2013 loopt in het Stadsarchief Gent het door Vlaanderen gesubsidieerde project “Tekstaffiches: spiegel van het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog”. Dit project heeft de ambitie om de collecties tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog te lokaliseren, te inventariseren, duurzaam te bewaren en digitaal te ontsluiten naar een zo ruim mogelijke gebruikersgroep. Niet alleen de Gentse tekstaffiches worden hierbij geviseerd, maar een representatief staal van alle Vlaamse tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog. Ondertussen werden reeds tekstaffiches van verschillende Vlaamse erfgoedinstellingen gedigitaliseerd. Een projectmedewerker coördineert het project, een stuurgroep van “peers” begeleidt de werking.

De publiekswerking van dit project richt zich op een ruim publiek. Vanaf de aanvang stond het uitbouwen van een vrijwilligersnetwerk centraal. Sinds april 2016 werkt het Stadsarchief gent voor dit project met een online-crowdsourcingstool. Op de projectpagina op de Vele Handen-website helpen ongeveer 150 online-vrijwilligers mee bij het beter beschrijven van de tekstaffiches. De  stagiair mag de volgende jobinhoud verwachten:

 • je corrigeert als expert de door online-vrijwilligers ingevoerde beschrijvingen van tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog op het online-crowdsourcingsplatform https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/picvh_gnt_tagging  
 • je onderhoudt de contacten met de (online)vrijwilligers en geïnteresseerden via de projectpagina op Vele Handen en de facebook-pagina van het project: https://www.facebook.com/WOI-Met-de-rug-tegen-de-muur-752460254806593/  
 • je schrijft een nieuwsbericht over de vooruitgang van het Vele Handen-project rond de tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog voor de Vele Handen-nieuwsbrief
 • je werkt een vrijwilligersactiviteit/teamactiviteit uit voor de (online)vrijwilligers en bent betrokken bij de organisatie van deze activiteit
 • je denkt mee over de verdere uitbouw van het project en de mogelijkheden om de resultaten naar een groter publiek te verspreiden

Sinds oktober 2013 loopt in het Stadsarchief Gent het door Vlaanderen gesubsidieerde project “Tekstaffiches: spiegel van het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog”. Dit project heeft de ambitie om de collecties tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog te lokaliseren, te inventariseren, duurzaam te bewaren en digitaal te ontsluiten naar een zo ruim mogelijke gebruikersgroep. Niet alleen de Gentse tekstaffiches worden hierbij geviseerd, maar een representatief staal van alle Vlaamse tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog. Ondertussen werden reeds tekstaffiches van verschillende Vlaamse erfgoedinstellingen gedigitaliseerd. Een projectmedewerker coördineert het project, een stuurgroep van “peers” begeleidt de werking.

De publiekswerking van dit project richt zich op een ruim publiek. Vanaf de aanvang stond het uitbouwen van een vrijwilligersnetwerk centraal. Sinds april 2016 werkt het Stadsarchief gent voor dit project met een online-crowdsourcingstool. Op de projectpagina op de Vele Handen-website helpen ongeveer 150 online-vrijwilligers mee bij het beter beschrijven van de tekstaffiches. De  stagiair mag de volgende jobinhoud verwachten:

 • je corrigeert als expert de door online-vrijwilligers ingevoerde beschrijvingen van tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog op het online-crowdsourcingsplatform https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/picvh_gnt_tagging  
 • je onderhoudt de contacten met de (online)vrijwilligers en geïnteresseerden via de projectpagina op Vele Handen en de facebook-pagina van het project: https://www.facebook.com/WOI-Met-de-rug-tegen-de-muur-752460254806593/  
 • je schrijft een nieuwsbericht over de vooruitgang van het Vele Handen-project rond de tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog voor de Vele Handen-nieuwsbrief
 • je werkt een vrijwilligersactiviteit/teamactiviteit uit voor de (online)vrijwilligers en bent betrokken bij de organisatie van deze activiteit
 • je denkt mee over de verdere uitbouw van het project en de mogelijkheden om de resultaten naar een groter publiek te verspreiden

Sinds oktober 2013 loopt in het Stadsarchief Gent het door Vlaanderen gesubsidieerde project “Tekstaffiches: spiegel van het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog”. Dit project heeft de ambitie om de collecties tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog te lokaliseren, te inventariseren, duurzaam te bewaren en digitaal te ontsluiten naar een zo ruim mogelijke gebruikersgroep. Niet alleen de Gentse tekstaffiches worden hierbij geviseerd, maar een representatief staal van alle Vlaamse tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog. Ondertussen werden reeds tekstaffiches van verschillende bewaarinstellingen gedigitaliseerd: Aalst, Provinciaal Archief West-Vlaanderen, In Flanders Fields Museum (Ieper), Vilvoorde, Lier, Diest, Wingene, Dendermonde, Halle, Buizingen, Evergem, Wetteren, Ronse, Leuven, het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling (Sint-Amandsberg) en natuurlijk ook de twee collecties tekstaffiches in het Stadsarchief Gent. In de komende maanden worden zeker ook de affiches van Moregem, Gingelom en Hasselt behandeld. Twee projectmedewerkers coördineren het project, een stuurgroep van “peers” begeleidt de werking.

De publiekswerking van dit project richt zich op een ruim publiek. Vanaf de aanvang stond het uitbouwen van een vrijwilligersnetwerk centraal. Daarnaast wil het project het volledige erfgoedveld sensibiliseren rond de kwetsbaarheid van de tekstaffiches, en hen wijzen op de unieke waarde van deze bron. Tevens is het steeds het doel om een ruim historisch/cultureel geïnteresseerd publiek te bereiken, een educatief luik uit te werken en materiaal aan te leveren voor het onderzoeksveld.

Specifiek voor de uitwerking van een educatief luik zou het Stadsarchief Gent graag een beroep doen op een stagair of klein team van stagairs (2-3). Deze stagair(s) ontwikkelt/en een educatief pakket rond de gedigitaliseerde tekstaffiches. Verschillende pistes dienen hierbij afgetoetst te worden: