Archief van de Belgische Senaat

Stageplaats

 Logo Belgische Senaat

Stagementor: Hermione L’Amiral, hl@senate.be
Belgische Senaat, Paleis der Natie, 1009 Brussel
www.senate.be

 

Werken in het archief van de Senaat is een unieke ervaring. Honderd tachtig jaar wetgeving geeft een prachtige reflectie van de evoluerende maatschappij rond de muren van het Parlement. Die reflectie komt tot leven in de documenten van het Senaatsarchief.

In omvang niet zo groot, kan de waarde van het archief van de Senaat niet onderschat worden. Onze tweeduizend en meer biografische dossiers over alle senatoren zijn het meest bekend. Maar bovendien worden hier de authentieke wetgevingsstukken bewaard: interpellaties die het vuur aan de schenen van menig regeringslid leggen, audiovisueel archief met onsterfelijke beelden uit het halfrond, studiedossiers over baanbrekende wetgeving rond abortus en euthanasie…,  over thema’s die actueel blijven zoals de georganiseerde criminaliteit, nucleaire veiligheid, Rwanda…

Vandaag is de Senaat in reorganisatie: een dubbel zo boeiende tijd voor historici. Midden in die storm van de laatste Staatshervorming, wil het archief van de Belgische Senaat meer dan ooit naar buiten komen met haar documentair erfgoed. Om te begrijpen wat er nu gebeurt, moeten we kunnen graven in ons collectief verleden. Waarom kom je niet gewoon zelf de temperatuur ter plekke opnemen en tegelijk werken in het unieke kader van het voormalige Paleis van de Raad van Brabant?

De stages verlopen altijd in de moedertaal van de stagiair. Met onze volledig tweetalige archiefdienst krijg je op deze stageplaats wel de gelegenheid om je talenkennis aan te scherpen op een informele manier (zónder test aan het einde!) – als je dat wil.

Stageopdrachten

Digital storytelling in een hecht team

De voorbije jaren maakten we samen met de studenten via het IPG een filmpje over Alexander Braun, senator en verdediger van verzetslieden in de Eerste Wereldoorlog en zijn we beginnen broeden op een nieuw historisch luik voor de website van de Senaat. Ondertussen hebben we ons eigen beleidsplan voor publiekswerking, waarbij de focus blijft liggen op "verhalen" over individuele senatoren.

2018 wordt een bijzonder jaar met de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. In de Senaat hangt een wandtapijt met daarop Koning Albert en zijn echtgenote Koningin Elisabeth tijdens hun Blijde Intrede in Brussel. We gaan de verhalen achter de personages op dit tapijt digitaal tot leven wekken.

Ben je zelf ook nieuwsgierig naar de grote en kleine rollen die ze hebben gespeeld tijdens de Grote Oorlog? Kan je je vinden in een methodiek die uitgaat van respect voor het individu waarnaar research wordt gedaan, met een open geest voor diens belevingswereld?

Wij zoeken stagiairs die helpen met research en met eigenzinnige ideeën. Je wordt betrokken bij het hele wordingsproces van ons “digitale verhalentapijt”. Je neemt deel aan onze projectvergaderingen, je waakt actief mee over het goede verloop van het project en gaat natuurlijk samen met onze documentalisten op zoek naar onontgonnen bronnen, naar die ene foto die ons beeldverhaal nóg beter maakt, maar die laatste anekdote die een biografie glans geeft.

Goede passieve tweetaligheid (lezen) is een must voor bronnenonderzoek in deze materie. Schrijven in één taal is voldoende. Waaraan kun je je verwachten als je komt werken in de Senaat? Je komt terecht in een kleine hechte ploeg. Vanaf je eerste stagedag word je betrokken bij het ontwikkelingstraject. Je maakt van dichtbij en al doende kennis met het echte archiefwerk. Je kan je kwaliteiten als historicus-in-spe botvieren. Meedenken en mee creëren is de norm.

Digital storytelling in een hecht team

De voorbije jaren maakten we samen met de studenten via het IPG een filmpje over Alexander Braun, senator en verdediger van verzetslieden in de Eerste Wereldoorlog en zijn we beginnen broeden op een nieuw historisch luik voor de website van de Senaat. Ondertussen hebben we ons eigen beleidsplan voor publiekswerking, waarbij de focus blijft liggen op "verhalen" over individuele senatoren.

2018 wordt een bijzonder jaar met de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. In de Senaat hangt een wandtapijt met daarop Koning Albert en zijn echtgenote Koningin Elisabeth tijdens hun Blijde Intrede in Brussel. We gaan de verhalen achter de personages op dit tapijt digitaal tot leven wekken.

Wil je mee een verhaalstructuur uitwerken voor de personages op het doek? Ben je zelf ook nieuwsgierig naar de grote en kleine rollen die ze hebben gespeeld tijdens de Grote Oorlog? Wij zoeken stagiairs die helpen met research en met eigenzinnige ideeën. Zie je het zitten om op basis van bronnen van de Senaat en daarbuiten, een personage in al zijn aspecten te reconstrueren en diens verhaal te situeren binnen een specifieke tijdsperiode? Kan je je vinden in een methodiek die uitgaat van respect voor het individu waarnaar research wordt gedaan, met een open geest voor diens belevingswereld?

Goede passieve tweetaligheid (lezen) is een must voor bronnenonderzoek in deze materie. Schrijven in één taal is voldoende. Waaraan kun je je verwachten als je komt werken in de Senaat? Je komt terecht in een kleine hechte ploeg. Vanaf je eerste stagedag word je betrokken bij het ontwikkelingstraject. Je maakt van dichtbij en al doende kennis met het echte archiefwerk. Je kan zelfstandig je historisch onderzoek voeren en je kwaliteiten als historicus botvieren. Meedenken en mee creëren is de norm.

Maximum 2 studenten per semester.

Digital storytelling in een hecht team

Vorig jaar maakten we samen met een student uit het IPG een filmpje over Alexander Braun, senator en verdediger van verzetslieden in de Eerste Wereldoorlog. Naarmate het onderzoek vorderde ontdekte het hele team – op basis van het onderzoekswerk van onze stagiair – de verborgen aspecten van het leven van deze illustere senator. Het filmpje gaat in première op 5 oktober van dit jaar in het halfrond van de Senaat. Daarna zal het herwerkt worden voor publicatie op onze website.

Ook dit jaar blijven we focussen op de "verhalen" van de individuele senatoren. We zijn aan het broeden op een nieuw historisch luik voor de website van de Senaat, voor een zo breed mogelijk publiek.

Wil je mee voedsel leveren voor ons nieuw website-concept? Wij zoeken stagiairs die helpen met research en met eigenzinnige ideeën. Zie je het zitten om op basis van bronnen van de Senaat en daarbuiten, een persoon in al zijn aspecten te reconstrueren en diens verhaal te situeren binnen een specifieke tijdsperiode? Kan je je vinden in een methodiek die uitgaat van respect voor het individu waarnaar research wordt gedaan, met een open geest voor diens belevingswereld?

Goede passieve tweetaligheid (lezen) is een must voor bronnenonderzoek in deze materie. Schrijven in één taal is voldoende. Waaraan kun je je verwachten als je komt werken in de Senaat? Je komt terecht in een kleine hechte ploeg. Vanaf je eerste stagedag word je betrokken bij het ontwikkelingstraject. Je maakt van dichtbij en al doende kennis met het echte archiefwerk. Je kan zelfstandig je historisch onderzoek voeren en je kwaliteiten als historicus botvieren. Meedenken en mee creëren is de norm.

Digital Storytelling in de Senaat…

Om het stukje Belgische geschiedenis van de Senaat boeiend te brengen, en liefst aan een zo breed mogelijk publiek, gaan we focussen op de “verhalen” van de individuele senatoren. Bij diverse gelegenheden willen we telkens andere (bijna) vergeten individuen voor het voetlicht van ons gemeenschapsgeheugen brengen.

Er zijn plannen om in de lente 2016 hulde te brengen aan de senatoren die tijdens de Eerste Wereldoorlog een rol gespeeld hebben in het verhaal van de Weerstand (hetzij door als advocaat weerstanders te verdedigen tijdens hun proces, hetzij door zelf actief of passief de Weerstand te steunen). Hun verhaal moet nog geschreven worden. Dat wil zeggen: op basis van bronnen van de Senaat en van daarbuiten, een persoon(lijkheid) reconstrueren en situeren tegen de achtergrond van de samenleving waarin hij leefde en handelde. Dat alles met respect voor de persoon waarnaar research wordt gedaan met een open geest voor diens belevingswereld.

Wij zoeken stagiairs die ons kunnen helpen die research kunnen doen voor die verhalen. Goede tweetaligheid is een must voor bronnenonderzoek in deze materie.

Waaraan kun je je verwachten als je komt werken in de Senaat?

Je komt terecht in een kleine hechte ploeg. Je maakt van dichtbij en al doende kennis met het echte archiefwerk. Je kan zelfstandig je historisch onderzoek voeren en je kwaliteiten als historicus botvieren. Meedenken en mee creëren is de norm.