ADVN - Archief voor nationale bewegingen

Stageplaats

Logo Archief voor Nationale Bewegingen 

Stagementor: Sophie Gyselinck, sophie.gyselinck@advn.be 
Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen
advn.be

 

Het ADVN | archief voor nationale bewegingen werkt rond het erfgoed van de Vlaamse beweging en andere nationale bewegingen in Europa. De kernopdracht van het ADVN is het verzamelen, bewaren, onderzoeken en toegankelijk maken van dit erfgoed.

Het ADVN besteedt aandacht aan een dynamische publiekswerking en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. De erfgoedcollectie, de leeszaal, de website, de tentoonstellingen en publicaties zijn toegankelijk voor iedereen.

Stageopdrachten

Tekst en beeldredactie Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (NEVB)

De afgelopen twintig jaar is de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (NEVB) uitgegroeid tot een onmisbaar werkinstrument voor historici, letterkundigen en eigenlijk iedereen die zich wel eens met de geschiedenis van de Vlaamse beweging bezighoudt. Deze geüpdatete versie van de eerste editie uit 1973-1975 vertelt in duizenden lemma’s en een zeventigtal essays (de zogenaamde ‘overzichtsartikelen’) de even complexe als intrigerende verhalen van talloze figuren en organisaties die samen de ontwikkeling van deze nationale beweging representeren, vanaf negentiende eeuw tot aan het eind van de twintigste eeuw.

Het ADVN | archief voor nationale bewegingen heeft het plan opgevat om die rijkdom aan geschiedkundige verhalen als het ware te “vertalen” naar de 21ste eeuw. Niet alleen zijn er heel wat lemma’s die na twintig jaar een update verdienen, er zijn inmiddels ook tal van nieuwe thema’s, personen en groeperingen die in de encyclopedie opgenomen dienen te worden. Komt daar nog eens bij dat een papieren encyclopedie, hoe fraai ook om de boekenkast mee te stofferen, vandaag alternatieve media naast zich duldt. Onze ambitie is daarom om de Nieuwe Encyclopedie om te turnen tot een digitaal work in progress, een dynamisch online-instrument dat steeds open blijft voor aanvulling, verandering en nieuwe perspectieven. Van eigentijdse politiek en (post)kolonialisme tot (sociale) media en genderstudies: de meest diverse onderwerpen en invalshoeken worden op dit ogenblik in de digitale Encyclopedie geïntegreerd. Bovendien worden de overzichtsartikelen en sommige lemma’s ook in het Engels aangeboden, waardoor deze Encyclopedie hét standaardwerk moet worden voor zowel nationale als internationale onderzoekers, journalisten, studenten, leerkrachten en anderen die iets willen bijleren over de vele facetten van de Vlaamse beweging.

Deze digitale Encyclopedie is kortom een bijzonder ambitieus project dat een breed gedragen samenwerking vereist. Niet alleen werken tal van professionele onderzoekers mee aan de Encyclopedie, ook studenten kunnen een belangrijke rol spelen in de totstandkoming van het project: door teksten na te lezen, door zelf mee te schrijven of door beelden te zoeken.

Stage als tekstredacteur: werk mee aan een encyclopedie

Inzet

Werk mee aan de digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging. Schrijf zelf een of meerdere lemma’s, doe ervaring op met tekstredactie en ga creatief aan de slag met je onderzoeksresultaten.

Output

De meerwaarde van een stage als encyclopediemedewerker is onder meer dat je werk concrete resultaten oplevert die mooi staan op je cv:

 • Je werkt mee aan een of meerdere artikels in een vooraanstaande wetenschappelijke encyclopedie;
 • Je wordt vermeld in het overzicht van betrokkenen bij het project;
 • Je krijgt de kans om met je skills als historicus bij te dragen aan de communicatie rond de Encyclopedie: presenteer je werk aan het toekomstige lezerspubliek in de vorm van een Facebookpost

>Meer informatie?

Als projectmedewerker ben je niet alleen van grote waarde voor de ontwikkeling van de Encyclopedie, je doet zelf ook heel wat interessante en belangrijke ervaringen op die later nog van pas komen. Het is zeker het vermelden waard dat een zelfgeschreven lemma mooi staat op je cv als beginnend onderzoeker, maar ook voor wie niet specifiek academische ambities heeft, is dit een mooie kans: je oefent je erin om een complex verhaal op een gebalde en vlotte manier te vertellen en je traint je kritische blik bij het nalezen van teksten en je verrijkt je met inzichten uit de Digital Humanities.

Stage als beeldredacteur: illustreer een encyclopedie

Opdracht

In 2023 verschijnt de derde en digitale editie van de Encyclopedie van de Vlaamse beweging (DEVB). Deze digitale encyclopedie wil wetenschappelijke kennis over de Vlaamse beweging in de vorm van duizenden vlot leesbare en aantrekkelijk gepresenteerde lemma’s toegankelijk maken voor een breed publiek. Cruciaal daarbij is dan ook de zoektocht naar sprekende illustraties. De DEVB-redactie doet hiervoor graag een beroep op je vaardigheden als historicus-in-wording. Deze stage heeft bovendien een directe, publieksgerichte component: je creëert op geregelde basis een Facebook- en Instagrampost, waarin je aan de hand van een beeld dat je gevonden hebt een verhaal vertelt.

Concreet

Voor ieder lemma zoeken we minstens 1 afbeelding aan de hand van catalogi van archiefinstellingen zoals Amsab-ISG, Cegesoma, Liberas, Letterenhuis en ADVN. Iedere afbeelding moet worden voorzien van een bijschrift, waarin kort de context wordt geschetst van wat te zien is, alsook de maker van het beeld en de betreffende archiefinstelling worden vermeld. Als er zich treffende beelden aandienen, presenteer je die alvast aan het toekomstig lezerspubliek in de vorm van een even bondige Facebook-post, bij wijze van voorproefje. 

Als beeldredacteur ben je niet alleen van grote waarde voor de ontwikkeling van de Encyclopedie, je doet zelf ook heel wat interessante en belangrijke ervaringen op die later nog van pas komen. Een vermelding op de website staat mooi op je cv als beginnend historicus. Bovendien oefen je je erin om een complex verhaal in één beeld te vatten en je traint je kritische blik in het omgaan met historische beelden.

Projectmedewerker Erfgoeddag 2023

Naar jaarlijkse gewoonte nemen we als instelling deel aan de Erfgoeddag. We gaan thematisch aan de slag met de collectie en werken één of meerdere publieksactiviteiten uit. Iedere editie is anders en krijgt zijn eigen accenten. In 2023 zal er gewerkt worden onder het motto ‘Beestig!’. Hoe ga jij met deze insteek aan de slag? Welke betekenis wil je hieraan geven en met welke invalshoek zou je het publiek kunnen verrassen? Als toemaatje zetten we net zoals vorig jaar opnieuw in op onderwijs. We trekken naar scholen en bezorgen verschillende klassen een uur cultuur. Laat de erfgoedklasbak dus in jou naar boven komen!

Stage-activiteit:

Denk mee na over hoe de Erfgoeddag met het thema ‘Beestig!’ kan worden ingevuld en welke collectie-onderdelen van het ADVN hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen.

Wil je meewerken aan de ontwikkeling van een of meerdere publieksgerichte activiteit(en) zoals een mini-expo, een artikel, een film, een podcast of een workshop voor middelbaar onderwijs. Laat je horen en denk mee na over een haalbaar en origineel concept.

Je vertaalt en promoot je activiteit ook naar onze communicatie-kanalen: een tekst voor de  ADVN-Mededelingen, een item voor de ADVN-Nieuwsbrief, een aankondiging voor de website alsook voor sociale media.

Deelname aan dagelijkse en occasionele activiteiten zoals vergaderingen, rondleidingen, voordrachten of boekvoorstellingen kunnen eveneens tot je takenpakket behoren.

Vaardigheden stagiair

Je bent creatief en durft buiten de grenzen te denken. Je hebt een vlotte pen, bent communicatief en sociaalvaardig. Je bent planmatig, weet van aanpakken en kan probleemoplossend denken. Je bent thuis in het gebruik van digitale instrumenten en technieken. Je hebt affiniteit met de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Je beschikt over een gezonde dosis historische kritiek.

Wat mag je van ons verwachten

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.

Stageperiode

mogelijk in het najaar van 2022 en het voorjaar 2023

 

Interesse? Neem contact op met: Sophie Gyselinck (sophie.gyselinck@advn.be)

1. Vtb100: een ‘in de steigers’-blik op toeristisch erfgoed

Naar aanleiding van het eeuwfeest van de Vlaamse Toeristenbond (VTB) in 2022 graaft het ADVN in de veelzijdige geschiedenis van deze unieke vereniging en van toerisme in Vlaanderen. Het onderzoek mondt uiteindelijk uit in een tentoonstelling van woensdag 22 juni tot en met vrijdag 2 september in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Ter voorbereiding van de tentoonstelling en de daaraan gekoppelde publicatie is daarom het onderzoeksplatform www.vtb100.be gelanceerd. Het is een ‘in de steigers’-blik en wil daarmee een dialoog openen met een breed publiek over het gevoerde onderzoek voor de tentoonstelling. Deze stage biedt jou de kans om bij te dragen tot de verdere uitbouw van de tentoonstelling en publieksgerichte activiteiten, en geeft je de kans om ervaring in de erfgoedsector op te doen. 

Stage-activiteit

In deze stage help je mee aan de verdere uitbouw van het onderzoeksplatform: je duikt in het uitgebreide VTB-archief en kiest enkele onderwerpen op basis van geschreven en audiovisueel archiefmateriaal. Digitaliseer de stukken en presenteer het gevoerde onderzoek aan een breed publiek via verschillende sociale media kanalen, en via enkele geschreven bijdragen op het onderzoeksplatform. De bijdragen en gekozen onderwerpen kunnen uiteindelijk ook deel uitmaken van de tentoonstelling volgende zomer. 

Deelname aan dagelijkse en occasionele activiteiten zoals vergaderingen, rondleidingen, voordrachten of boekvoorstellingen kunnen eveneens tot je takenpakket behoren. 

Vaardigheden stagiair

Schrikt het doorzoeken van een omvangrijke (beeld)collectie op zoek naar verrassende foto’s of onderwerpen met historische zeggingskracht je niet af? Heb je een creatief brein en wil je je originele ideeën combineren met je kritisch denkvermogen als historicus? Heb je talent voor vlot communiceren en ben je sociaalvaardig? Werk je graag in team en kan je probleemoplossend denken en knopen doorhakken? Dan leren wij je deze vaardigheden te vertalen naar de praktijk.

Pluspunten (maar geen 'must')

Je hebt ervaring met communicatie via sociale media en interesse in de geschiedenis van de Vlaamse beweging en toerisme.

Wat mag je van ons verwachten?

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding bij het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa's praktijkervaring

 

2. De digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging: promotie via sociale media 

In een tijd waarin nationalistische bewegingen een toenemende invloed uitoefenen op het maatschappelijke leven werkt het ADVN | archief voor nationale bewegingen aan een groot en vernieuwend instrument: de digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging. In duizenden grotere en kleinere artikelen, geschreven door experten uit uiteenlopende disciplines, reconstrueert dit online-naslagwerk het verhaal van het nationalisme in Vlaanderen: van zijn historische wortels in de 19de-eeuw tot figuren en thema’s die vandaag het publieke debat kleuren. Noem het een poging om dat debat van de nodige historische duiding en kritisch-wetenschappelijke nuance te voorzien, om diepgravende academische inzichten naar een breed publiek te vertalen. Voor enthousiaste en leergierige historici-in-opleiding is een dergelijk ambitieus project dan ook een unieke kans, met legio creatieve mogelijkheden én gelegenheid tot eigen inbreng.   

Stage-activiteit

Tijdens je stage in het ADVN krijg je de kans om mee te draaien in de redactie van de encyclopedie. Jouw taak? Beeld en communicatie. Je gaat aan de slag met de schat aan audiovisueel materiaal die het ADVN herbergt. Op basis van de beelden maak je een selectie van verschillende encyclopedie-artikelen die via sociale media gepromoot kunnen worden, aangevuld met korte begeleidende teksten en eventueel voorzien van relevante hashtags. Je maakt deze berichten klaar voor publicatie op onder meer Facebook, Twitter en Instagram. Het doel is om minimaal één bericht per week voor te bereiden, idealiter twee berichten per week.

Taken stagiair

Je brengt de bovenstaande werkmethode in de praktijk in overleg met ADVN-medewerkers die expertise hebben in (sociale media) communicatie, de collectie en de geschiedenis van nationale bewegingen. Zij zullen je begeleiden en adviseren, maar de realisatie komt grotendeels op jouw schouders terecht. Je levert dan ook van A tot Z een bijdrage in het product.

Vaardigheden stagiair

Schrikt het doorzoeken van een omvangrijke beeldcollectie op zoek naar verrassende foto’s met historische zeggingskracht je niet af? Heb je een creatief brein en wil je je originele ideeën combineren met je kritisch denkvermogen als historicus? Heb je talent voor vlot communiceren en ben je sociaalvaardig? Werk je graag in team en kan je probleemoplossend denken en knopen doorhakken? Dan leren wij je deze vaardigheden te vertalen naar de praktijk.

Pluspunten (maar geen 'must')

Je hebt ervaring met sociale media en interesse in de geschiedenis van de Vlaamse beweging en andere nationale bewegingen in Europa.

Wat mag je van ons verwachten?

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding bij het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa's praktijkervaring.

 

3. In het OOG

Ga aan de slag met de collectie van het ADVN en maak een mini-expo en een digitaal verhaal voor het brede publiek.

Stage-activiteit

Kies een onderwerp - dat voldoende is gedocumenteerd in de ADVN-collectie - uit de brede geschiedenis van de Vlaamse beweging of een andere nationale beweging in Europa. Verzamel hierrond verschillende visueel aantrekkelijke collectiestukken en maak een selectie voor het brede publiek. Digitaliseer de stukken en vertaal de expo naar een leesbare tekst voor de ADVN-Mededelingen, de ADVN-Nieuwsbrief, de website en sociale media (communicatie en promotie).

Deelname aan dagelijkse en occasionele activiteiten zoals vergaderingen, rondleidingen, voordrachten of boekvoorstellingen kunnen eveneens tot je takenpakket behoren.

Vaardigheden stagiair

Je bent creatief en durft buiten de grenzen te denken. Je hebt een vlotte pen, bent communicatief en sociaalvaardig. Je bent planmatig, weet van aanpakken en kan probleemoplossend denken. Je bent thuis in het gebruik van digitale instrumenten en technieken. Je hebt affiniteit met de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Je beschikt over een gezonde dosis historische kritiek.

Wat mag je van ons verwachten?

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa's praktijkervaring.

 

4. Collectiepromotie langs sociale media

Het ADVN heeft met meer dan 100.000 items een erg omvangrijke beeldcollectie over uiteenlopende onderwerpen, die met onder meer affiches, foto's, prentkaarten en tekeningen ook vormelijk erg divers is. Deze rijke collectie is echter een visuele bron die tot op vandaag nog te weinig gekend is bij het publiek. Daarnaast is het belang van sociale media in een publieksgerichte erfgoedcommunicatie dermate gegroeid dat een structurele invulling van deze communicatiemethode een noodzaak is. Het ADVN maakt voor zijn publiekscommunicatie al een aantal jaar gebruik van kanalen zoals Facebook en Twitter, ook met gebruik van de beeldcollectie (bv. de vakantiefoto's van afgelopen zomer), maar doet dit eerder sporadisch.

In deze stage worden beide uitdagingen gecombineerd. Het ADVN wil een ruime 'voorraad' van sociale media-berichten aanleggen die inspelen op tijdsgebonden thema's zoals zomervakantie, de Ronde van Vlaanderen, 50 jaar Vlaamse Cultuurgemeenschap, Dag van de jeugdbeweging, 100 jaar vrouwenstemrecht, … én hiervoor putten uit de eigen beeldcollectie.

Praktische werkmethode

Stel voor het jaar 2021 een kalender op met een mix van maatschappelijk relevante gebeurtenissen, (inter)nationale themadagen en historische verjaardagen, zowel algemeen als specifiek. Op basis van die kalender zoek je in de catalogus en in de fysieke collectie naar beeldmateriaal die deze gebeurtenissen kan illustreren. Bij elke gebeurtenis waarvoor effectief een overeenkomstig beeld te vinden is, schrijf je een korte begeleidende tekst, eventueel voorzien van de relevante hashtags. Het doel is om minimaal één bericht per week voor te bereiden, idealiter twee berichten per week. Je maakt deze berichten klaar voor publicatie op onder meer Facebook, Twitter en Instagram.

Taken stagiair

Je brengt de bovenstaande praktische werkmethode in de praktijk in overleg met ADVN-medewerkers die expertise hebben in (sociale media) communicatie, de collectie en de geschiedenis van nationale bewegingen. Zij zullen je begeleiden en adviseren, maar de realisatie komt grotendeels op jouw schouders terecht. Je levert dan ook van A tot Z een bijdrage in het product.

Vaardigheden stagiair

Schrikt het doorzoeken van een omvangrijke beeldcollectie op zoek naar die ene verrassende foto je niet af? Heb je een creatief brein en barst je van originele ideeën? Heb je een communicatieve aanpak en ben je sociaalvaardig? Werk je graag in team en kan je probleemoplossend denken en knopen doorhakken? Dan leren wij je deze vaardigheden te vertalen naar de praktijk.

Pluspunten (maar geen 'must')

Je hebt ervaring met sociale media en interesse in de geschiedenis van de Vlaamse beweging en andere nationale bewegingen in Europa.

Wat mag je van ons verwachten?

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa's praktijkervaring.

1. In het OOG

Ga aan de slag met de collectie van het ADVN en maak een mini-expo en een digitaal verhaal voor het brede publiek.

Stage-activiteit:

Kies een onderwerp - dat voldoende is gedocumenteerd in de ADVN-collectie - uit de brede geschiedenis van de Vlaamse beweging of een andere nationale beweging in Europa. Verzamel hierrond verschillende visueel aantrekkelijke collectiestukken en maak een selectie voor het brede publiek. Digitaliseer de stukken en vertaal de expo naar een leesbare tekst voor de ADVN-Mededelingen, de ADVN-Nieuwsbrief, de website en sociale media (communicatie en promotie).

Deelname aan dagelijkse en occasionele activiteiten zoals vergaderingen, rondleidingen, voordrachten of boekvoorstellingen kunnen eveneens tot je takenpakket behoren.

Vaardigheden stagiair:

Je bent creatief en durft buiten de grenzen te denken. Je hebt een vlotte pen, bent communicatief en sociaalvaardig. Je bent planmatig, weet van aanpakken en kan probleemoplossend denken. Je bent thuis in het gebruik van digitale instrumenten en technieken. Je hebt affiniteit met de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Je beschikt over een gezonde dosis historische kritiek.

Wat mag je van ons verwachten:

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.

Stageperiode: enkel mogelijk in het voorjaar van 2021

2. Collectiepromotie langs sociale media

Het ADVN heeft met meer dan 100.000 items een erg omvangrijke beeldcollectie over uiteenlopende onderwerpen, die met onder meer affiches, foto’s, prentkaarten en tekeningen ook vormelijk erg divers is. Deze rijke collectie is echter een visuele bron die tot op vandaag nog te weinig gekend is bij het publiek. Daarnaast is het belang van sociale media in een publieksgerichte erfgoedcommunicatie dermate gegroeid dat een structurele invulling van deze communicatiemethode een noodzaak is. Het ADVN maakt voor zijn publiekscommunicatie al een aantal jaar gebruik van kanalen zoals Facebook en Twitter, ook met gebruik van de beeldcollectie (bv. de vakantiefoto’s van afgelopen zomer), maar doet dit eerder sporadisch.

In deze stage worden beide uitdagingen gecombineerd. Het ADVN wil een ruime ‘voorraad’ van sociale media-berichten aanleggen die inspelen op tijdsgebonden thema’s zoals zomervakantie, de Ronde van Vlaanderen, 50 jaar Vlaamse Cultuurgemeenschap, Dag van de jeugdbeweging, 100 jaar vrouwenstemrecht, … én hiervoor putten uit de eigen beeldcollectie.

Praktische werkmethode: Stel voor het jaar 2021 een kalender op met een mix van maatschappelijk relevante gebeurtenissen, (inter)nationale themadagen en historische verjaardagen, zowel algemeen als specifiek. Op basis van die kalender zoek je in de catalogus en in de fysieke collectie naar beeldmateriaal die deze gebeurtenissen kan illustreren. Bij elke gebeurtenis waarvoor effectief een overeenkomstig beeld te vinden is, schrijf je een korte begeleidende tekst, eventueel voorzien van de relevante hashtags. Het doel is om minimaal één bericht per week voor te bereiden, idealiter twee berichten per week. Je maakt deze berichten klaar voor publicatie op onder meer Facebook, Twitter en Instagram.

Taken stagiair:

Je brengt de bovenstaande praktische werkmethode in de praktijk in overleg met ADVN-medewerkers die expertise hebben in (sociale media) communicatie, de collectie en de geschiedenis van nationale bewegingen. Zij zullen je begeleiden en adviseren, maar de realisatie komt grotendeels op jouw schouders terecht. Je levert dan ook van A tot Z een bijdrage in het product.

Vaardigheden stagiair:

Schrikt het doorzoeken van een omvangrijke beeldcollectie op zoek naar die ene verrassende foto je niet af? Heb je een creatief brein en barst je van originele ideeën? Heb je een communicatieve aanpak en ben je sociaalvaardig? Werk je graag in team en kan je probleemoplossend denken en knopen doorhakken? Dan leren wij je deze vaardigheden te vertalen naar de praktijk.

Pluspunten: (maar geen ‘must’) Je hebt ervaring met sociale media en interesse in de geschiedenis van de Vlaamse beweging en andere nationale bewegingen in Europa.

Wat mag je van ons verwachten:

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.

Stageperiode: mogelijk in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021.

1. In het OOG

Ga aan de slag met de collectie van het ADVN en maak een mini-expo en een digitaal verhaal voor het brede publiek.

Stage-activiteit:

Kies een onderwerp - dat voldoende is gedocumenteerd in de ADVN-collectie - uit de brede geschiedenis van de Vlaamse beweging of een andere nationale beweging in Europa. Verzamel hierrond verschillende visueel aantrekkelijke collectiestukken en maak een selectie voor het brede publiek. Digitaliseer de stukken en vertaal de expo naar een leesbare tekst voor de ADVN-Mededelingen, de ADVN-Nieuwsbrief, de website en sociale media (communicatie en promotie).

Deelname aan dagelijkse en occasionele activiteiten zoals vergaderingen, rondleidingen, voordrachten of boekvoorstellingen kunnen eveneens tot je takenpakket behoren.

Vaardigheden stagiair:

Je bent creatief en durft buiten de grenzen te denken. Je hebt een vlotte pen, bent communicatief en sociaalvaardig. Je bent planmatig, weet van aanpakken en kan probleemoplossend denken. Je bent thuis in het gebruik van digitale instrumenten en technieken. Je hebt affiniteit met de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Je beschikt over een gezonde dosis historische kritiek.

Wat mag je van ons verwachten:

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.

Stageperiode: enkel mogelijk in het voorjaar van 2021

2. Collectiepromotie langs sociale media

Het ADVN heeft met meer dan 100.000 items een erg omvangrijke beeldcollectie over uiteenlopende onderwerpen, die met onder meer affiches, foto’s, prentkaarten en tekeningen ook vormelijk erg divers is. Deze rijke collectie is echter een visuele bron die tot op vandaag nog te weinig gekend is bij het publiek. Daarnaast is het belang van sociale media in een publieksgerichte erfgoedcommunicatie dermate gegroeid dat een structurele invulling van deze communicatiemethode een noodzaak is. Het ADVN maakt voor zijn publiekscommunicatie al een aantal jaar gebruik van kanalen zoals Facebook en Twitter, ook met gebruik van de beeldcollectie (bv. de vakantiefoto’s van afgelopen zomer), maar doet dit eerder sporadisch.

In deze stage worden beide uitdagingen gecombineerd. Het ADVN wil een ruime ‘voorraad’ van sociale media-berichten aanleggen die inspelen op tijdsgebonden thema’s zoals zomervakantie, de Ronde van Vlaanderen, 50 jaar Vlaamse Cultuurgemeenschap, Dag van de jeugdbeweging, 100 jaar vrouwenstemrecht, … én hiervoor putten uit de eigen beeldcollectie.

Praktische werkmethode: Stel voor het jaar 2021 een kalender op met een mix van maatschappelijk relevante gebeurtenissen, (inter)nationale themadagen en historische verjaardagen, zowel algemeen als specifiek. Op basis van die kalender zoek je in de catalogus en in de fysieke collectie naar beeldmateriaal die deze gebeurtenissen kan illustreren. Bij elke gebeurtenis waarvoor effectief een overeenkomstig beeld te vinden is, schrijf je een korte begeleidende tekst, eventueel voorzien van de relevante hashtags. Het doel is om minimaal één bericht per week voor te bereiden, idealiter twee berichten per week. Je maakt deze berichten klaar voor publicatie op onder meer Facebook, Twitter en Instagram.

Taken stagiair:

Je brengt de bovenstaande praktische werkmethode in de praktijk in overleg met ADVN-medewerkers die expertise hebben in (sociale media) communicatie, de collectie en de geschiedenis van nationale bewegingen. Zij zullen je begeleiden en adviseren, maar de realisatie komt grotendeels op jouw schouders terecht. Je levert dan ook van A tot Z een bijdrage in het product.

Vaardigheden stagiair:

Schrikt het doorzoeken van een omvangrijke beeldcollectie op zoek naar die ene verrassende foto je niet af? Heb je een creatief brein en barst je van originele ideeën? Heb je een communicatieve aanpak en ben je sociaalvaardig? Werk je graag in team en kan je probleemoplossend denken en knopen doorhakken? Dan leren wij je deze vaardigheden te vertalen naar de praktijk.

Pluspunten: (maar geen ‘must’) Je hebt ervaring met sociale media en interesse in de geschiedenis van de Vlaamse beweging en andere nationale bewegingen in Europa.

Wat mag je van ons verwachten:

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.

Stageperiode: mogelijk in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021.

3. 100 jaar Vlaamse Toeristenbond (masterstage)

Naar aanleiding van het eeuwfeest van de Vlaamse Toeristenbond (VTB) in 2022 duikt het ADVN dieper in de veelzijdige geschiedenis van de VTB en het toerisme in Vlaanderen. Wat waren de populaire bestemmingen vroeger? Hoe bereikten mensen hun begeerde vakantiebestemming? Wat betekende het om te reizen, wat werd er gegeten, gezien, gehoord, etc…? En hoe werd dit allemaal vanuit de VTB mee gestuurd en gecontroleerd? Via een rijke collectie in het ADVN, en persoonlijke getuigenissen van VTB-leden en medewerkers willen we de fascinerende geschiedenis van het toerisme in Vlaanderen aan het woord laten.

Praktische werkmethode:

In 2020-2021 zullen er verschillende interviews worden afgenomen met oud-medewerkers van de VTB, die als een aanvulling en verrijking dienen op de VTB-collectie die in het ADVN wordt bewaard. Daarnaast zal een erfgoedatelier worden georganiseerd waarbij een 10-tal mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de VTB samen in gesprek gaan om het verleden opnieuw tot leven te brengen. De collectie van de VTB zal dienen als katalysator om de gesprekken op gang te trekken. 

De interviews en het erfgoedatelier vormen de aanzet voor een eerste publicatie van de resultaten via een website, die verder aangevuld zal worden met beeld- en archiefmateriaal, om zo de verschillende facetten van de VTB te belichten. Daarnaast zullen deze nieuwe mondelinge bronnen aangewend worden om een outline te schetsen van de tentoonstelling die in 2022 zal georganiseerd worden voor het eeuwfeest van de VTB.

Taken stagiair:

Je zal mee bijdragen aan het voorbereiden, afnemen en verwerken van de interviews en het erfgoedatelier. Het op zoek gaan naar voorwerpen en fotomateriaal in de VTB-collectie om de mondelinge taken te ondersteunen. Het meehelpen aan de publicatie van de resultaten en op zoek gaan naar foto- en archiefmateriaal in de collectie om vorm te geven aan de website. Je zal daarnaast betrokken worden in het brainstormen en nadenken over de uitbouw van de tentoonstelling en via omgang met de collectie verschillende pistes uitdenken die in het verdere verloop van het project belicht kunnen worden. Deelname aan dagelijkse en occasionele activiteiten zoals vergaderingen, rondleidingen,  voordrachten of boekvoorstellingen kunnen eveneens tot je takenpakket behoren.

Vaardigheden stagiair:

Schrikt mondelinge geschiedenis je niet af? Heb je een creatief brein en barst je van originele ideeën? Heb je een communicatieve aanpak en ben je sociaalvaardig? Werk je graag in team en kan je probleemoplossend denken en knopen doorhakken? Dan leren wij je deze vaardigheden te vertalen naar de praktijk.

Pluspunten: (maar geen ‘must’) Je bent thuis in het gebruik van digitale instrumenten en technieken. Je hebt affiniteit met de historiek van de Vlaamse beweging.

Wat mag je van ons verwachten:

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.

Stageperiode: mogelijk in het najaar 2020 of voorjaar 2021

ODIS

Ken je ODIS, het onderzoekssteunpunt voor intermediaire structuren? Ben je vertrouwd met databanken? Heb je zin om mee te helpen met de inhoudelijke ontwikkeling van deze onlinedatabank? Wil je graag leren hoe je een authority- databank kunt uitbouwen of hoe je interconnectiviteit van de databank mee verder kan ontplooien? Denk mee na over de invoer van afgelijnde gegevensbestanden en specialiseer je in de geschiedenis van de brede Vlaamse beweging.

Taken stagiair

Tot je taken behoren het aflijnen van gegevensreeksen, het verzamelen van bronnenmateriaal, het uitvoeren van kleinschalig literatuuronderzoek, het ontwikkelen van tekstmateriaal en het opzoeken en digitaliseren van visueel erfgoedmateriaal.

Vaardigheden stagiair:

Ben je planmatig en weet je van aanpakken? Ben je creatief en heb je een vlotte pen? Ben je communicatief en sociaalvaardig? Werk je graag in team en kan je probleem oplossend denken en knopen doorhakken? Dan leren wij je deze vaardigheden te vertalen naar de praktijk.
Pluspunten: (maar geen ‘must’): Je bent thuis in het gebruik van digitale instrumenten en technieken. Je hebt affiniteit met de historiek van de Vlaamse beweging. Je beschikt over een gezonde dosis van historische kritiek.

Wat mag je van ons verwachten:

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.

Stageperiode: nader te bepalen

Het ADVN - archief & onderzoekscentrum verzamelt en bewaart historisch erfgoed over de Vlaamse beweging en andere nationale bewegingen in Europa en legt ook accenten op verbonden thema’s zoals migratie, identiteit en natievorming. Het ADVN besteedt aandacht aan een dynamische publiekswerking en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. De erfgoedcollectie, de leeszaal, de website, de tentoonstellingen en publicaties zijn toegankelijk voor iedereen.

Interesse? Neem contact op met: Sophie Gyselinck (sophie.gyselinck@advn.be)

In het oog

Ga aan de slag met de collectie van het ADVN en maak een mini-expo en een digitaal verhaal voor het brede publiek.

Stage-activiteit

Kies een onderwerp - dat voldoende is gedocumenteerd in de ADVN-collectie - uit de brede geschiedenis van de Vlaamse beweging of een andere nationale beweging in Europa. Verzamel hier rond verschillende visueel aantrekkelijke collectiestukken en maak een selectie voor het brede publiek. Digitaliseer de stukken en vertaal de expo naar een leesbare tekst voor de ADVN-Mededelingen, de ADVN-Nieuwsbrief, de website en sociale media (communicatie en promotie).
Deelname aan dagelijkse en occasionele activiteiten zoals vergaderingen, rondleidingen, voordrachten of boekvoorstellingen kunnen eveneens tot je takenpakket behoren.

Vaardigheden stagiair

Je bent creatief en durft buiten de grenzen te denken. Je hebt een vlotte pen, bent communicatief en sociaalvaardig. Je bent planmatig, weet van aanpakken en kan probleemoplossend denken. Je bent thuis in het gebruik van digitale instrumenten en technieken. Je hebt affiniteit met de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Je beschikt over een gezonde dosis historische kritiek.

Wat mag je van ons verwachten

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.
Deze stage is enkel mogelijk in het voorjaar van 2020.

Collectiepromotie langs sociale media

Het ADVN heeft met meer dan 100.000 items een erg omvangrijke beeldcollectie over uiteenlopende onderwerpen, die met onder meer affiches, foto’s, prentkaarten en tekeningen ook vormelijk erg divers is. Deze rijke collectie is echter een visuele bron die tot op vandaag nog te weinig gekend is bij het publiek. Daarnaast is het belang van sociale media in een publieksgerichte erfgoedcommunicatie dermate gegroeid dat een structurele invulling van deze communicatiemethode een noodzaak is. Het ADVN maakt voor zijn publiekscommunicatie al een aantal jaar gebruik van kanalen zoals Facebook en Twitter, ook met gebruik van de beeldcollectie (bv. de vakantiefoto’s van afgelopen zomer), maar doet dit eerder sporadisch.
In deze stage worden beide uitdagingen gecombineerd. Het ADVN wil een ruime ‘voorraad’ van sociale media-berichten aanleggen die inspelen op tijdsgebonden thema’s zoals zomervakantie, de Ronde van Vlaanderen, 50 jaar Vlaamse Cultuurgemeenschap, Dag van de jeugdbeweging, 100 jaar vrouwenstemrecht, ... én hiervoor putten uit de eigen beeldcollectie.

Praktische werkmethode: We stellen voor het jaar 2020 een kalender op met een mix van maatschappelijk relevante gebeurtenissen, (inter)nationale themadagen en historische verjaardagen, zowel algemeen als specifiek. Op basis van die kalender zoeken we in de catalogus en in de fysieke collectie naar beeldmateriaal die deze gebeurtenissen kan illustreren. Bij elke gebeurtenis waarvoor we effectief een overeenkomstig beeld vinden, schrijven we een korte begeleidende tekst, eventueel voorzien van de relevante hashtags. Het doel is om minimaal één bericht per week voor te bereiden, idealiter twee berichten per week. We maken deze berichten klaar voor publicatie op onder meer Facebook, Twitter en Instagram.

Taken stagiair

Je brengt de bovenstaande praktische werkmethode in de praktijk in overleg met ADVN-medewerkers die expertise hebben in (sociale media) communicatie, de collectie en de geschiedenis van nationale bewegingen. Zij zullen je begeleiden en adviseren, maar de realisatie komt grotendeels op jouw schouders terecht. Je levert dan ook van A tot Z een bijdrage in het product.

Vaardigheden stagiair

Schrikt het doorzoeken van een omvangrijke beeldcollectie op zoek naar die ene verrassende foto je niet af? Heb je een creatief brein en barst je van originele ideeën? Heb je een communicatieve aanpak en ben je sociaalvaardig? Werk je graag in team en kan je probleemoplossend denken en knopen doorhakken? Dan leren wij je deze vaardigheden te vertalen naar de praktijk.

Pluspunten: (maar geen ‘must’) Je hebt ervaring met sociale media en interesse in de geschiedenis van de Vlaamse beweging en andere nationale bewegingen in Europa.

Wat mag je van ons verwachten

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.

Deze stage is mogelijk in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020.

In het OOG

Ga aan de slag met de collectie van het ADVN en maak een mini-expo en een digitaal verhaal voor het brede publiek.

Stage-activiteit

Kies een onderwerp - dat voldoende is gedocumenteerd in de ADVN-collectie - uit de brede geschiedenis van de Vlaamse beweging of een andere nationale beweging in Europa. Verzamel hier rond verschillende visueel aantrekkelijke collectiestukken en maak een selectie voor het brede publiek. Digitaliseer de stukken en vertaal de expo naar een leesbare tekst voor de ADVN-Mededelingen, de ADVN-Nieuwsbrief, de website en sociale media (communicatie en promotie).
Deelname aan dagelijkse en occasionele activiteiten zoals vergaderingen, rondleidingen, voordrachten of boekvoorstellingen kunnen eveneens tot je takenpakket behoren.

Vaardigheden stagiair

Je bent creatief en durft buiten de grenzen te denken. Je hebt een vlotte pen, bent communicatief en sociaalvaardig. Je bent planmatig, weet van aanpakken en kan probleemoplossend denken. Je bent thuis in het gebruik van digitale instrumenten en technieken. Je hebt affiniteit met de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Je beschikt over een gezonde dosis historische kritiek.

Wat mag je van ons verwachten

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.
Deze stage is enkel mogelijk in het voorjaar van 2020.

Erfgoeddag 2020

Naar jaarlijkse gewoonte participeert het ADVN aan de Erfgoeddag. In 2020 nemen we deel aan de twintigste editie van het evenement en gaan we aan de slag met het thema ‘nacht’. We graven in het collectief geheugen van de Vlaamse beweging: ‘Wie waren de Vlaamse militante voormannen die ’s nachts plannen smeedden om bij het ochtendgloren tot actie over te gaan?’, ‘Hoe geraakten Vlaamse politieke voormannen slaags met andere partijen tijdens nachtelijke plakacties?’, ‘Welke studentenacties na middernacht werden gemeengoed in de geschiedenis van de Vlaamse beweging?’. Ga mee op ontdekking in de collectie en luister naar getuigenissen van het eerste uur.

Praktische werkmethode: Het ADVN organiseert in het najaar van 2019 een of meerdere erfgoedateliers waarbij mensen worden geïnterviewd die destijds de barricaden opgingen voor de Vlaamse zaak. De collectie van het ADVN zal dienen als katalysator om de gesprekken op gang te trekken. Aan de hand van interviews trachten we het verleden opnieuw tot leven te brengen. De resultaten van de erfgoedateliers zullen dienen om het onderwerp in 2020 verder uit te werken. Het zal uitmonden in een themanummer van de ADVN-Mededelingen, een expo die kan starten tijdens het Erfgoedweekend op zaterdag en zondag 25 en 26 april 2019 en een publieksactiviteit.

Taken stagiair

Tot je taken behoren onder meer het op zoek gaan in de collectie naar fotomateriaal en voorwerpen rond het thema ‘nachtelijke acties’, het mee voorbereiden en begeleiden van de erfgoedateliers. Het verwerken van de resultaten die de ateliers zullen voortbrengen en mee nadenken over de uitwerking van een publieksgerichte activiteit waarbij de afgenomen interviews centraal staan.
Deelname aan dagelijkse en occasionele activiteiten zoals vergaderingen, rondleidingen, voordrachten of boekvoorstellingen kunnen eveneens tot je takenpakket behoren.

Vaardigheden stagiair

Schrikt mondelinge geschiedenis je niet af? Heb je een creatief brein en barst je van originele ideeën? Heb je een communicatieve aanpak en ben je sociaalvaardig? Werk je graag in team en kan je probleemoplossend denken en knopen doorhakken? Dan leren wij je deze vaardigheden te vertalen naar de praktijk.

Pluspunten: (maar geen ‘must’) je bent thuis in het gebruik van digitale instrumenten en technieken. Je hebt affiniteit met de historiek van de Vlaamse beweging.

Wat mag je van ons verwachten

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring. Deze stage is enkel mogelijk in het najaar van 2019.

 

Collectiepromotie langs sociale media

Het ADVN heeft met meer dan 100.000 items een erg omvangrijke beeldcollectie over uiteenlopende onderwerpen, die met onder meer affiches, foto’s, prentkaarten en tekeningen ook vormelijk erg divers is. Deze rijke collectie is echter een visuele bron die tot op vandaag nog te weinig gekend is bij het publiek. Daarnaast is het belang van sociale media in een publieksgerichte erfgoedcommunicatie dermate gegroeid dat een structurele invulling van deze communicatiemethode een noodzaak is. Het ADVN maakt voor zijn publiekscommunicatie al een aantal jaar gebruik van kanalen zoals Facebook en Twitter, ook met gebruik van de beeldcollectie (bv. de vakantiefoto’s van afgelopen zomer), maar doet dit eerder sporadisch.
In deze stage worden beide uitdagingen gecombineerd. Het ADVN wil een ruime ‘voorraad’ van sociale media-berichten aanleggen die inspelen op tijdsgebonden thema’s zoals zomervakantie, de Ronde van Vlaanderen, 50 jaar Vlaamse Cultuurgemeenschap, Dag van de jeugdbeweging, 100 jaar vrouwenstemrecht, ... én hiervoor putten uit de eigen beeldcollectie.

Praktische werkmethode: We stellen voor het jaar 2020 een kalender op met een mix van maatschappelijk relevante gebeurtenissen, (inter)nationale themadagen en historische verjaardagen, zowel algemeen als specifiek. Op basis van die kalender zoeken we in de catalogus en in de fysieke collectie naar beeldmateriaal die deze gebeurtenissen kan illustreren. Bij elke gebeurtenis waarvoor we effectief een overeenkomstig beeld vinden, schrijven we een korte begeleidende tekst, eventueel voorzien van de relevante hashtags. Het doel is om minimaal één bericht per week voor te bereiden, idealiter twee berichten per week. We maken deze berichten klaar voor publicatie op onder meer Facebook, Twitter en Instagram.

Taken stagiair

Je brengt de bovenstaande praktische werkmethode in de praktijk in overleg met ADVN-medewerkers die expertise hebben in (sociale media) communicatie, de collectie en de geschiedenis van nationale bewegingen. Zij zullen je begeleiden en adviseren, maar de realisatie komt grotendeels op jouw schouders terecht. Je levert dan ook van A tot Z een bijdrage in het product.

Vaardigheden stagiair

Schrikt het doorzoeken van een omvangrijke beeldcollectie op zoek naar die ene verrassende foto je niet af? Heb je een creatief brein en barst je van originele ideeën? Heb je een communicatieve aanpak en ben je sociaalvaardig? Werk je graag in team en kan je probleemoplossend denken en knopen doorhakken? Dan leren wij je deze vaardigheden te vertalen naar de praktijk.

Pluspunten: (maar geen ‘must’) Je hebt ervaring met sociale media en interesse in de geschiedenis van de Vlaamse beweging en andere nationale bewegingen in Europa.

Wat mag je van ons verwachten

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.

Deze stage is mogelijk in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020.

 

100 jaar Vlaamse Toeristenbond

Naar aanleiding van het eeuwfeest van de Vlaamse Toeristenbond (VTB) in 2022 duikt het ADVN dieper in de veelzijdige geschiedenis van de VTB en het toerisme in Vlaanderen. Wat waren de populaire bestemmingen vroeger? Hoe bereikten mensen hun begeerde vakantiebestemming? Wat betekende het om te reizen, wat werd er gegeten, gezien, gehoord, etc...? En hoe werd dit allemaal vanuit de VTB mee gestuurd en gecontroleerd? Via een rijke collectie in het ADVN, en persoonlijke getuigenissen van VTB-leden en medewerkers willen we de fascinerende geschiedenis van het toerisme in Vlaanderen aan het woord laten.

In 2019-2020 zullen er verschillende interviews worden afgenomen met oud- medewerkers van de VTB, die als een aanvulling en verrijking dienen op de VTB- collectie die in het ADVN wordt bewaard. Deze interviews vormen de aanzet voor een eerste publicatie van de resultaten via een website, die verder aangevuld zal worden met beeld- en archiefmateriaal, om zo de verschillende facetten van de VTB te belichten.
Daarnaast zullen de interviews en collectie aangewend worden om een outline te schetsen van de tentoonstelling die in 2022 zal georganiseerd worden voor het eeuwfeest van de VTB. De kernpunten van de tentoonstelling, de algemene omkadering en opzet zullen vastgelegd worden, alsook een planning voor de volgende stappen in de uitwerking van de tentoonstelling.

Taken stagiair

Je zal mee bijdragen aan het voorbereiden, afnemen en verwerken van de interviews, mee helpen aan de publicatie van de resultaten en op zoek gaan naar foto- en archiefmateriaal in de collectie om vorm te geven aan de website. Je zal daarnaast betrokken worden in het brainstormen en nadenken over de uitbouw van de tentoonstelling en via omgang met de collectie verschillende pistes uitdenken die in het verdere verloop van het project belicht kunnen worden. Deelname aan dagelijkse en occasionele activiteiten zoals vergaderingen, rondleidingen, voordrachten of boekvoorstellingen kunnen eveneens tot je takenpakket behoren.

Vaardigheden stagiair

Schrikt mondelinge geschiedenis je niet af? Heb je een creatief brein en barst je van originele ideeën? Heb je een communicatieve aanpak en ben je sociaalvaardig? Werk je graag in team en kan je probleemoplossend denken en knopen doorhakken? Dan leren wij je deze vaardigheden te vertalen naar de praktijk.

Pluspunten: (maar geen ‘must’) Je bent thuis in het gebruik van digitale instrumenten en technieken. Je hebt affiniteit met de historiek van de Vlaamse beweging.

Wat mag je van ons verwachten

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.

Deze stage is mogelijk in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020.

Erfgoeddag

Naar jaarlijkse gewoonte participeert het ADVN aan de Erfgoeddag. In 2019 zal dit niet anders zijn, onder het motto ‘Hoe maakt u het?’. Hoe ga jij met deze insteek aan de slag? Welke betekenis wil je hier aan geven en met welke invalshoek zou je het publiek kunnen verrassen?

Wil je graag voor Erfgoeddag een publieksgerichte activiteit(en) mee ontwikkelen: een expo, een film, een fototentoonstelling, een participatief initiatief, een debat of een buurtactiviteit? Laat je horen en denk in groep mee na over een haalbaar en origineel concept. Coördineer mee de voorbereidingen en de realisatie van de Erfgoeddag en we dompelen je volledig onder in de effectieve uitwerking ervan.

De Erfgoeddag op zondag 28 april 2019 is niet het eindput van je traject. Zorg ervoor dat de realisatie van het project ook nadien nog enkele maanden kan meedraaien voor het grote publiek of dat het in de toekomst kan worden herhaald.

Taken

Tot je taken behoren op zoek gaan naar partners, contacten leggen met onze erfgoedgemeenschap en netwerking, het ontwikkelen van tekstmateriaal, het verzamelen van visueel aantrekkelijk erfgoedmateriaal en het verzorgen van communicatie en promotie langs nieuwsbrief, website en sociale media. Deelname aan dagelijkse en occasionele activiteiten zoals vergaderingen, rondleidingen, voordrachten of boekvoorstellingen kunnen eveneens tot je takenpakket behoren.

Vaardigheden

Heb je een creatief brein en barst je van originele en haalbare ideeën? Heb je een communicatieve aanpak en ben je sociaalvaardig? Werk je graag in team en kan je probleem oplossend denken en knopen doorhakken? Dan leren wij je deze vaardigheden te vertalen naar de praktijk.

Pluspunten: (maar geen ‘must’)
Je bent thuis in het gebruik van digitale instrumenten en technieken. Je hebt affiniteit met de historiek van de Vlaamse beweging of met nationale bewegingen in Europa.

Wat mag je van ons verwachten?

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.
Stageperiode: enkel mogelijk in het eerste semester van het academiejaar (okt-dec)

ODIS

Ken je ODIS, het onderzoekssteunpunt voor intermediaire structuren? Ben je vertrouwd met databanken? Heb je zin om mee te helpen met de inhoudelijke ontwikkeling van deze onlinedatabank? Wil je graag leren hoe je een authority- databank kunt uitbouwen of hoe je interconnectiviteit van de databank mee verder kan ontplooien? Denk mee na over de invoer van afgelijnde gegevensbestanden en specialiseer je in de geschiedenis van de brede Vlaamse beweging.

Taken

Tot je taken behoren het aflijnen van gegevensreeksen, het verzamelen van bronnenmateriaal, het uitvoeren van kleinschalig literatuuronderzoek, het ontwikkelen van tekstmateriaal en het opzoeken en digitaliseren van visueel erfgoedmateriaal.

Vaardigheden

Ben je planmatig en weet je van aanpakken? Ben je creatief en heb je een vlotte pen? Ben je communicatief en sociaalvaardig? Werk je graag in team en kan je probleem oplossend denken en knopen doorhakken? Dan leren wij je deze vaardigheden te vertalen naar de praktijk.
Pluspunten: (maar geen ‘must’)
Je bent thuis in het gebruik van digitale instrumenten en technieken. Je hebt affiniteit met de historiek van de Vlaamse beweging. Je beschikt over een gezonde dosis van historische kritiek.

Wat mag je van ons verwachten?

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.
Stageperiode: nader te bepalen

Stageopdracht: Boer vindt land: digitale uitbouw

In de zomer van 2014 liep in het Gentse Caermersklooster de tentoonstelling Boer vindt land. Deze ADVN-expositie en de bijhorende publicatie brachten de geschiedenis van Vlaamse migranten in Noord-Amerika, van de aanloop naar hun vertrek tot de herinneringen onder hun nazaten.

Een website maakt het verhaal van Boer vindt land virtueel en permanent toegankelijk. Help jij graag mee om deze website te laten uitgroeien tot een platform voor de studie van trans-Atlantische migratie? Wil je actief op zoek gaan naar zowel nieuwe als onbekende bronnencollecties, en andere geïnteresseerden op weg zetten in hun onderzoek?

Taken

Je opdracht valt in twee delen uiteen. Enerzijds bouw je een database uit met daarin zoveel mogelijk materiaal dat de geschiedenis van de Vlaams-Amerikaanse migratie documenteert, bewaard in instellingen aan beide zijden van de oceaan. Anderzijds ga je actief op zoek naar familiale archieven in privébezit en ontwikkel je een strategie om particulieren te overtuigen hun collectie in bewaring bij het ADVN te geven, in originele vorm of in kopie. Aansluitend bouw je interessante relaties op waaruit eveneens materiaal kan voortkomen zoals bijvoorbeeld een interview. Tot slot ga je creatief aan de slag met het verzamelde materiaal, maak een digital story of een filmpje met eigen insteek en deel het langs sociale media.

Vaardigheden

Het opsporen en evalueren van gespecialiseerde informatie vormt geen probleem voor jou. Je kan vlot communiceren, zowel met verantwoordelijken van archieven en musea als met privépersonen. Je kennis van het Engels is meer dan behoorlijk.

Pluspunten: je bent bedreven in traditionele en digitale zoekstrategieën. Met oral history bevind je je op vertrouwd terrein. Je bent thuis in het gebruik van digitale instrumenten en technieken.

Wat mag je van ons verwachten?

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.
Stageperiode: nader te bepalen

Stageopdracht: In het OOG

Ga aan de slag met de collectie van het ADVN en maak een mini-expo voor het brede publiek

Je kiest een onderwerp - dat voldoende is gedocumenteerd - uit de brede geschiedenis van de Vlaamse beweging of een andere nationale beweging in Europa. Je verzamelt hier rond verschillende visueel aantrekkelijke collectiestukken en maak een selectie voor het brede publiek. Je digitaliseert de stukken en vertaalt de expo naar een leesbare tekst voor de ADVN-Mededelingen, de ADVN-Nieuwsbrief, de website en sociale media (communicatie en promotie).

Deelname aan dagelijkse en occasionele activiteiten zoals vergaderingen, rondleidingen, voordrachten of boekvoorstellingen kunnen eveneens tot je takenpakket behoren.

Vaardigheden

Je bent creatief en durft buiten de grenzen te denken. Je hebt een vlotte pen, bent communicatief en sociaalvaardig. Je bent planmatig, weet van aanpakken en kan probleem oplossend denken. Je bent thuis in het gebruik van digitale instrumenten en technieken. Je hebt affiniteit met de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Je beschikt over een gezonde dosis historische kritiek.

Wat mag je van ons verwachten?

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.
Stageperiode: nader te bepalen.

In het OOG

Ga aan de slag met de collectie van het ADVN en maak een mini-expo voor het brede publiek

Stage-activiteit:
Kies een onderwerp - dat voldoende is gedocumenteerd - uit de brede geschiedenis van de Vlaamse beweging of een andere nationale beweging in Europa. Verzamel hierrond verschillende collectiestukken en maak een selectie voor het brede publiek. Digitaliseer de stukken en vertaal de expo naar een leesbare tekst voor ADVN4 Mededelingen, website en sociale media.

Vaardigheden stagiair:
Je bent creatief en durft buiten de grenzen te denken. Je hebt een vlotte pen, bent communicatief en sociaalvaardig. Je bent planmatig, weet van aanpakken en kan probleem oplossend denken. Je bent thuis in het gebruik van digitale instrumenten en technieken. Je hebt affiniteit met de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Je beschikt over een gezonde dosis historische kritiek.

Wat mag je van ons verwachten:
Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.

Odis

Ken je ODIS, het onderzoekssteunpunt voor intermediaire structuren? Ben je vertrouwd met databanken? Heb je zin om mee te helpen met de inhoudelijke ontwikkeling van deze onlinedatabank? Wil je graag leren hoe je een authorityP databank kunt uitbouwen of hoe je interconnectiviteit van de databank mee verder kan ontplooien? Denk mee na over de invoer van afgelijnde gegevensbestanden en specialiseer je in de geschiedenis van de brede Vlaamse beweging.

Taken:
Tot je taken behoren het aflijnen van gegevensreeksen, het verzamelen van bronnenmateriaal, het uitvoeren van kleinschalig literatuuronderzoek, het ontwikkelen van tekstmateriaal en het opzoeken en digitaliseren van visueel erfgoedmateriaal.

Vaardigheden:
Ben je planmatig en weet je van aanpakken? Ben je creatief en heb je een vlotte pen? Ben je communicatief en sociaalvaardig? Werk je graag in team en kan je probleem oplossend denken en knopen doorhakken? Dan leren wij je deze vaardigheden te vertalen naar de praktijk.

Pluspunten (maar geen ‘must’):
Je bent thuis in het gebruik van digitale instrumenten en technieken.
Je hebt affiniteit met de historiek van de Vlaamse beweging.
Je beschikt over een gezonde dosis historische kritiek.

Wat mag je van ons verwachten:
Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.

Stageopdracht 1: Boer vindt land: digitale uitbouw

In de zomer van 2014 liep in het Gentse Caermersklooster de tentoonstelling Boer vindt land. Deze ADVN-expositie en de bijhorende publicatie brachten de geschiedenis van Vlaamse migranten in NoordPAmerika, van de aanloop naar hun vertrek tot de herinneringen onder hun nazaten.

Een website maakt het verhaal van Boer vindt land virtueel en permanent toegankelijk. Help jij graag mee om deze website te laten uitgroeien tot een platform voor de studie van transPAtlantische migratie? Wil je actief op zoek gaan naar zowel nieuwe als onbekende bronnencollecties, en andere geïnteresseerden op weg zetten in hun onderzoek?

Taken:

Je opdracht valt in twee delen uiteen. Enerzijds bouw je een database uit met daarin zoveel mogelijk materiaal dat de geschiedenis van de VlaamsPAmerikaanse migratie documenteert, bewaard in instellingen aan beide zijden van de oceaan. Anderzijds ga je actief op zoek naar familiale archieven in privébezit en ontwikkel je een strategie om particulieren te overtuigen hun collectie in bewaring bij het ADVN te geven, in originele vorm of in kopie.

Vaardigheden:

Het opsporen en evalueren van gespecialiseerde informatie vormt geen probleem voor jou. Je kan vlot communiceren, zowel met verantwoordelijken van archieven en musea als met privépersonen. Je kennis van het Engels is meer dan behoorlijk.

Pluspunten:

Je bent bedreven in traditionele en digitale zoekstrategieën. Met oral history bevind je je op vertrouwd terrein.

Wat mag je van ons verwachten:

Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.

Stageopdracht 2: Wandelpaden op nieuwe wegen

In het ADVN loopt momenteel een onderzoeksproject naar de twintigste eeuwse geschiedenis van toerisme. Het uitgestrekte archief van de Vlaams Toeristenbond vormt hiervoor het uitgangspunt.
Een van de middelen waarmee de VTB vanaf de oprichting in 1922 de verkenning van het eigen land promootte, was met wandelpaden die de landschappelijke en culturele rijkdom van regio’s toelichtten.
De moderne technologie biedt echter heel wat meer mogelijkheden dan de wegwijzers, markeringen, brochures en kaarten van weleer. Wil je geschiedenis creatief naar een hedendaags publiek brengen, dan is deze stage iets voor jou.

Taken:
Op basis van de Erfgoedapp (FARO) ontwikkel je een toepassing die nieuwe lagen toevoegt aan een reeks bestaande of verdwenen wandelingen. Niet enkel zet de smartphone de wandelaar op de juiste weg, de gebruiker krijgt ook toegang tot heel wat aanvullende informatie, grotendeels op basis van de ADVNPcollectie. Je zoekt naar geschikte middelen om veranderingen in de omgeving en andere historische aspecten aantrekkelijk en helder te presenteren.

Vaardigheden:
Niet alleen heb je een brede historische kennis en een synthetische blik, je bent bovendien creatief en bedreven in publieksgeschiedenis. Sociale media en innovatieve technologieën schrikken je niet af. Je hebt een vlotte pen en aanleg voor een aantrekkelijke vormgeving.

Pluspunten:
Je wandelt graag en hebt een goede oriëntatiezin. Een brede kennis van de natuur (fauna, flora, geologie ...) staat je toe om de app verder uit te diepen. Wat mag je van ons verwachten: Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.

Stageopdracht 1

Erfgoeddag

Naar jaarlijkse gewoonte participeert het ADVN aan de Erfgoeddag. In 2017 zal dit niet anders zijn en ligt de focus op het thema ‘Zorg’. Hoe ga jij met dit thema aan de slag? Welke betekenis wil je aan ‘Zorg’ geven en met welke invalshoek zou je het publiek kunnen verrassen?

Wil je graag voor Erfgoeddag een publieksgerichte activiteit(en) mee ontwikkelen: een expo, een film, een fototentoonstelling, een tijdlijn, een debat of een website? Laat je horen en denk in groep mee na over een haalbaar en origineel concept. Coördineer mee de voorbereidingen en de realisatie van de Erfgoeddag en we dompelen je volledig onder in de effectieve uitwerking ervan. De Erfgoeddag op zondag 23 april 2017 is niet het eindput van je traject. Zorg ervoor dat de realisatie van het project ook nadien nog enkele maanden kan meedraaien voor het grote publiek.

Taken stagiair: Tot je taken behoren het ontwikkelen van tekstmateriaal, het verzamelen van visueel aantrekkelijk erfgoedmateriaal en het verzorgen van communicatie en promotie langs nieuwsbrief, website en sociale media. Deelname aan dagelijkse activiteiten zoals vergaderingen en/of netwerken behoren eveneens tot je takenpakket.

Vaardigheden stagiair: Heb je een creatief brein en barst je van originele en haalbare ideeën? Heb je een communicatieve aanpak en ben je sociaalvaardig? Werk je graag in team en kan je probleem oplossend denken en knopen doorhakken? Dan leren wij je deze vaardigheden te vertalen naar de praktijk.

Pluspunten (maar geen ‘must’): Je bent thuis in het gebruik van digitale instrumenten en technieken. Je hebt affiniteit met de historiek van de Vlaamse beweging.

Wat mag je van ons verwachten: Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.

Het ADVN is een culturele archiefinstelling die het erfgoed omtrent de Vlaamse beweging verzamelt, bewaart, beheert en openstelt voor alle geïnteresseerden. Het verzamel- en studieterrein strekt zich ook breder uit naar nationale bewegingen, natievorming, identiteit en migratie.

Interesse? Neem contact op met: Sophie Gyselinck (sophie.gyselinck@advn.be)

Stageopdracht 2

Boer vindt land: digitale uitbouw

In de zomer van 2014 liep in het  Gentse Caermersklooster de tentoonstelling Boer vindt land. Deze ADVN-expositie en de bijhorende publicatie brachten de geschiedenis van Vlaamse migranten in Noord-Amerika, van de aanloop naar hun vertrek tot de herinneringen onder hun nazaten.

Een website maakt het verhaal van Boer vindt land virtueel en permanent toegankelijk. Help jij graag mee om deze website te laten uitgroeien tot een platform voor de studie van trans-Atlantische migratie? Wil je actief op zoek gaan naar zowel nieuwe als onbekende bronnencollecties, en andere geïnteresseerden op weg zetten in hun onderzoek?

Taken: Je opdracht valt in twee delen uiteen. Enerzijds bouw je een database uit met daarin zoveel mogelijk materiaal dat de geschiedenis van de Vlaams-Amerikaanse migratie documenteert, bewaard in instellingen aan beide zijden van de oceaan. Anderzijds ga je actief op zoek naar familiale archieven in privébezit en ontwikkel je een strategie om particulieren te overtuigen hun collectie in bewaring bij het ADVN te geven, in originele vorm of in kopie.

Vaardigheden: Het opsporen en evalueren van gespecialiseerde informatie vormt geen probleem voor jou. Je kan vlot communiceren, zowel met verantwoordelijken van archieven en musea als met privépersonen. Je kennis van het Engels is meer dan behoorlijk.

Pluspunten: Je bent bedreven in traditionele en digitale zoekstrategieën. Met oral history bevind je je op vertrouwd terrein.

Wat mag je van ons verwachten: Het ADVN biedt persoonlijke begeleiding in het uitvoeren van je stageopdracht, geregeld overleg met de stagebegeleider, bijsturing indien nodig en massa’s praktijkervaring.

Het ADVN is een culturele archiefinstelling die het erfgoed omtrent de Vlaamse beweging verzamelt, bewaart, beheert en openstelt voor alle geïnteresseerden. Het verzamel- en studieterrein strekt zich ook breder uit naar nationale bewegingen, natievorming, identiteit en migratie.

Interesse? Neem contact op met: Sophie Gyselinck (sophie.gyselinck@advn.be)

Stageopdracht 3

Digitalisering VHS-videocassettes

Het ADVN zet zich sinds 1984 actief in voor de bewaring van het erfgoed van de Vlaamse beweging. Zo was het ADVN één van de eerste archieven dat zich engageerde om in samenwerking met het VIAA – Vlaams Instituut voor Archivering het audiovisuele erfgoed van Vlaanderen op een duurzame manier te bewaren en voor het brede publiek toegankelijk te maken. Met een steeds groeiende groep partners uit cultuur en media wordt het verzamelde audiovisueel materiaal, o.a. 8mm-films, Betacam-tapes en audiocassettes, geregistreerd, gedigitaliseerd, duurzaam digitaal bewaard en online ter beschikking gesteld.

Ondertussen werden al meer dan 5590 dragers uit het ADVN gedigitaliseerd, maar toch de grootste uitdaging staat nog voor de deur: de digitalisering van de klassieke videocassette (VHS). Gedurende de jaren ’80, ’90 en 2000 was de VHS-tape dé consumentenstandaard voor video. Het gebruiksgemak zorgde voor een brede publieke verspreiding en maakte van VHS dé manier om, naast de favoriete of interessante tv-programma’s, allerhande persoonlijke en publieke gebeurtenissen op beeld vast te leggen.
In het najaar van 2016 start het ADVN met de voorbereidingen van de digitalisering en wil daar graag jou actief bij betrekken. Deze stage biedt je de unieke kans om actief mee te werken aan één van de grootste digitaliseringsprojecten in Vlaanderen en te ervaren welk werk er schuilgaat achter het historisch beeldmateriaal dat gebruikt wordt in publieksprojecten.

Taken: Samen met een collectiemedewerker bereid je niet alleen de bestaande collectie voor op digitalisering, maar ga je ook in de onverwerkte collectie op zoek naar eventueel onbekende schatten. Na de selectie worden de VHS-tapes inhoudelijk en technisch geregistreerd en ten slotte klaargemaakt voor transport naar de digitaliseringsfirma. Parallel aan het voorbereidingstraject volg je mee de resultaten op van eerdere digitaliseringsprojecten.

Vaardigheden: Je kan nauwgezet werken en je hebt enige zin voor structuur. Je kan vlot informatie analyseren en beknopt samenvatten. Nieuwe software en enige routine schrikken je niet af? Prima! Heb je ook nog eens interesse in de beeldcultuur van de voorbije decennia of zelfs een passie voor de klassieke cassettes? Dan is deze stage helemaal iets voor jou!

Wat mag je van ons verwachten: Behalve een unieke participatie achter de schermen van één van de grootste Vlaamse erfgoedprojecten werk je in het ADVN samen met experten in audiovisueel erfgoed en digitalisering. Hun persoonlijke begeleiding tijdens de stage levert niet alleen leerrijke praktijkervaring in de erfgoedsector op, maar vooral een waardevolle rugzak vol best practices.

Interesse? Neem contact op met: Sophie Gyselinck (sophie.gyselinck@advn.be)

Vaardigheden/profiel stagiair: Wij zoeken studenten die affiniteit hebben met historisch onderzoek en het onderwerp erfgoed. Een grote mate van zelfstandig werken, communicatief, innovatief en probleemoplossend denken.

Wat mag u van ons verwachten: Stagiairs worden persoonlijk begeleid in het uitvoeren van hun opdracht. Zij worden geregeld gecoacht en bijgestuurd. De praktijkervaring staat centraal.

Periode en aantal uren per week zijn overeen te komen.

1.

Ontwerp een educatief lespakket voor leerlingen van de derde graad, waarbij het gebruik van archiefmateriaal centraal staat. Bedenk activiteiten en gebruik allerhande leermethodieken zodat het belang van archiefbronnen duidelijk wordt. Over de Eerste Wereldoorlog en de IJzerbedevaarten bewaart het ADVN een mooi archief met tal van mogelijkheden.

Taken:

 • onderwerp afbakenen
 • bronnenmateriaal verzamelen
 • archiefstukken digitaliseren
 • leermethodieken uitdenken
 • lespakket samenstellen en afleveren
 •  

2.

Maak een digital story aan de hand van origineel archiefmateriaal. In het archief van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) bevindt zich een grote fotocollectie omtrent de Nederlandse kolonies (ABC-eilanden) en de Boerenoorlogen in Zuid-Afrika.

 

Taken:

 • onderwerp afbakenen
 • fotomateriaal selecteren
 • verhaallijn uitschrijven
 • bronnenmateriaal digitaliseren
 • met software een digitaal filmpje construeren

3.

Bouw een fysieke tentoonstelling om tot een digitale tentoonstelling voor het brede publiek. Giet het project Boer vindt land in een website zodat iedereen virtueel kan meegenieten.

 

Taken:

 • uittekenen van een digitale tentoonstelling
 • verhaallijn uitschrijven
 • met software een website construeren