3D-team Stad Gent

Stageplaats

Stagementor: Mario Matthys, mario.matthys@stad.gent
https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/gent-digitale-stad/gent-3d-virtuele-realiteit-vrarmr/wat-gent-3d/3d-team

 

Het 3D-team van Stad Gent maakt deel uit van Dienst Data en Informatie, binnen het departement Bedrijfsvoering. Het stelt 3D, 3D-GIS en Multi-D expertise en apparatuur ten dienste van stadsdiensten. Maar een belangrijke taak is ook het promoten en coördineren van allerlei 3D-projecten die betrekking hebben op Stad Gent. De innovatie in onze werking wordt gesmaakt door stagiairs. We kijken er naar uit ook met studenten van de opleiding geschiedenis samen te werken.

Stageopdrachten

Gent in 3D

"Gent in 3D" heeft tot doel de uitbouw van een volwaardig digitaal en geanimeerd 3D-model van Stad Gent in micro en in macro. Zoveel mogelijk partners betrekken en gebruik laten maken van dit virtueel stadsmodel hoort bij de taakstelling. De digitale 3D-maquette heeft ook een tijds-dimensie, "Gent in 4D" dus als teletijdsmachine. Meer dimensies leiden tot Multi-D (zoals daar zijn: geluid, budget, ...).

Concrete taakstellingen van "Gent in 3D" die interessant zijn in samenwerking met (publieks)historici, zijn :

  • Inwinnen van 3D-data over Stad Gent, ondermeer door inzet van diverse 3D-scantechnieken
  • Kennisdiffusie in samenwerkingsverbanden inzake onderzoek, onderwijs, ontwikkeling in 3D
  • Promoten van inzet van 3D-communicatie
  • De factor tijd als 4de dimensie meenemen: hoe zag Gent er uit in het verleden, hoe vandaag, en hoe zal het er in de toekomst uit zien ?
  • Demonstreren van VR-apparatuur aan inwoners en bezoekers van Stad Gent
  • Initiatie-sessies organiseren (inzake 3D-tekenen, programmeren ifv bewegende 3D-modellen, storytelling ifv game development)
  • Inzet van 3D-game engines om animaties en leven in het 3D-model te brengen

Gevorderde technische vaardigheden zijn niet noodzakelijk voor deze stage! Naargelang de interesse en technische vaardigheden van de stagiair wordt een concreet takenpakket samengesteld.