30 jaar OVAM – Een ‘history from below’

In 2011 bestond de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 30 jaar. Naar aanleiding van deze verjaardag bracht het IPG op vraag van de OVAM de geschiedenis van de openbare instelling in kaart via een publieksboek en virtuele tentoonstelling.

 

 

 

 

A history from below

Het publieksproject werd opgevat als een ‘history from below’ dat een breed publiek kan boeien. Aan de hand van mondelinge getuigenissen over de concrete initiatieven en praktijken van de OVAM werden verschillende verhaallijnen in historisch perspectief geplaatst. Een historisch perspectief op bodemsanering, afvalstoffen- en materialenbeleid draagt bij tot de sensibiliseringsmissie van OVAM over het belang van een duurzame relatie tussen mens en milieu.

In zijn boek duidt Torsten Feys de afvalproblematiek en bodemvervuiling in een langetermijnperspectief. Tegen deze historische achtergrond worden de realisaties, beleidslijnen, interne veranderingen en plannen van de OVAM besproken. Via de methode van de mondelinge geschiedenis kregen zowel de OVAM-personeelsleden, stakeholders en de burger een stem in het boek. De interviews werden geconfronteerd met persartikels, parlementaire documenten en verslagen en met de archieven van milieuorganisaties.

Het boek werd voorgesteld op 7 oktober 2011 op de gala-avond van OVAM in Mechelen. Het is niet in de handel verkrijgbaar om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Voor een digitale versie in pdf-formaat verwijzen we u graag door naar de OVAM-website of info@ovam.be.

Feys, Torsten, et al. 30 Jaar Ovam : De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in historisch perspectief. Gent: Academia Press, 2011.

Organisatie

Het project werd gefinancierd door de OVAM en uitgevoerd door het Instituut voor Publieksgeschiedenis van de Universiteit Gent. Christophe Verbruggen en Bruno De Wever waren de promotoren van het project. Torsten Feys stond als wetenschappelijk medewerker in voor de praktische en inhoudelijke uitwerking. Het boek en de tentoonstelling werden voorgesteld aan pers en publiek op 7 oktober 2011.
Looptijd: januari - september 2011

Contact

Christophe.Verbruggen@UGent.be`