Praktijktraject Publieksgeschiedenis: een primeur in België

Published at 25-09-2016, updated at 19-09-2023.
Language
Sep 25
21:00

In 2007 startte de Opleiding Geschiedenis van de UGent als eerste met een vak en een stage publieksgeschiedenis. De droom van een aparte master ging nog niet in vervulling maar vandaag biedt ze de Belgische primeur aan van een Praktijkraject publieksgeschiedenis.

Deel I: derde bachelor

In de derde bachelor van de opleiding geschiedenis kunnen studenten voor een praktijktraject publieksgeschiedenis kiezen met een cluster van drie vakken. Ze starten met een nieuw vak ‘Geschiedenis en maatschappij’ gedoceerd door Berber Bevernage waarin de verscheiden relaties die de mens met het verleden aanknoopt geanalyseerd worden. Het vak ‘Kunstenbeleid en Museumkunde’ van Manfred Sellink biedt in het tweede semester een blik op de geschiedenis van (kunst)collecties en museale benaderingen en op de context van het Vlaams cultureel erfgoedlandschap.

Observatie- en participatiestage

In het tweede semester ligt de kern van het praktijktraject. Tijdens een observatie- en participatiestage maken  studenten gedurende 120 uur kennis met de brede praktijk van publiekshistorisch werk in een instelling, organisatie, arena die relaties aangaat met het verleden. Dat kunnen klassieke erfgoedinstellingen zijn maar evengoed een persmedium, een beleidsorgaan, een publieksdienst, een toeristische of socioculturele organisatie. Naast een observatieluik is er ook al een participatieluik waarbij studenten een vooraf omlijnde opdracht uitvoeren in samenspraak met de stagementor en –begeleider aan de UGent. Op het einde van de stage koppelen studenten hun ervaringen aan de inzichten die ze verwierven in de twee theoretische vakken.

Overzomeren met een scritieonderwerp?

De stage(-instelling) kan inspiratie bieden voor een scriptieonderwerp dat tijdens de zomervakantie vorm krijgt. Het kan gaan om een onderwerp of een archiefcollectie dat de stage-instelling onder de aandacht brengt, om een onderwerp dat inhoudelijk aansluit bij het publiekshistorisch werk waar de student aan participeerde, of  om een historische praktijk of arena waar de student zich in wil verdiepen. De nieuwe scriptiedatabank van thesissen in de meta- en publieksgeschiedenis aan de UGent (2009 tot heden) kan helpen in het afbakenen van een onderwerp.  

Deel II: het praktijktraject in de master

Het Onderzoeksseminarie publieksgeschiedenis en de participatiestage publieksgeschiedenis blijven bestaan en bieden vanaf 2017-2018 een belangrijke uitdieping voor de studenten die  het praktijktraject dit academiejaar 2016-2017 aanvatten. Het Onderzoeksseminarie publieksgeschiedenis analyseert publiekshistorische praktijken zowel theoretisch als concreet met deskundigen uit het veld. Elk jaar wordt gewerkt rond een bepaald thema: na Geschiedenis en Entertainment (2013-2014), De Herdenkingshype (2014-15) en Het Geheugenpaleis (2015-16), volgt in 2016-17 Curatoren van het verleden.

Praktijkstage

Opnieuw lopen studenten 120 uur stage in een instelling of organisatie uit het ruime culturele erfgoedveld. Ze ontwikkelen onder begeleiding van een professional een publiekshistorische activiteit of een product. Dat studenten hun masterstage kunnen lopen in de instelling waar ze het jaar voordien hun bachelorstage doorbrachten, betekent dat ze zowel inhoudelijk als sociaal een voorsprong hebben en sneller en gericht aan het werk kunnen. Dat is een voordeel voor de studenten maar ook voor de stage-instellingen die een stagiair voor langere tijd aan zich binden en studenten mits wat vooruitziende planning tijdens de cruciale of arbeidsintensieve fases kunnen inzetten.

Anderhalf jaar praktijkervaring

Het nieuwe professionaliseringtraject biedt studenten de mogelijkheid een duurzame relatie aan te gaan met de publiekshistorische wereld. Met vrijwilligerswerk, vakantiewerk, of al of niet betaalde extra stages kan een brug geslagen worden tussen derde bachelor en de master. Een publiekshistorische scriptie geeft bovendien de mogelijkheid voort te werken aan een eindproduct dat meteen een visitekaartje is voor een uitdagende en boeiende sector.