Onderzoeksseminarie 2015-2016: 200 jaar UGent

Published at 12-07-2016, updated at 08-11-2021.
Language

De Gentse universiteit staat aan de vooravond van haar tweehonderdste verjaardag in 2017. In de academische traditie is een jubileum het moment om de verwezenlijkingen voor het voetlicht te plaatsen, de banden met alumni aan te halen en het erfgoed op te blinken. Maar hoe maak je van een feestjaar een maatschappelijk relevant, participatief en toekomstgericht evenement? Hoe kun je via het verleden de discussie over de maatschappelijke rol van de universiteit in de toekomst voeden en aanzwengelen? Hoe plaats je de Gentse casus in een ruimer perspectief? Hoe mobiliseer je de academische gemeenschap en met welk doel?

Tijdens het Onderzoeksseminarie Publieksgeschiedenis exploreren we de herdenkingsmogelijkheden en -moeilijkheden voor de UGent met aan de horizon een tentoonstelling over stad en universiteit in het STAM. Experten begeleiden de studenten in hun rol als (publieks)historici in de herdenkingsactiviteiten.

Alle lessen staan open voor publiek. Graag een seintje via ipg@ugent.be

Programma

  • Wat is publieksgeschiedenis? 1 oktober (16u) auditorium Thomas, Rommelaere Instituut Wat is publieksgeschiedenis? Wat is het verschil tussen erfgoed, herinnering en geschiedenis? Welke rol spelen publiekshistorici in dit spanningsveld? In deze inleiding bakent Gita Deneckere het terrein van publieksgeschiedenis af.

  • (U)Gent 1817-2017 8 oktober (16u) auditorium Thomas, Rommelaere Instituut De universiteit evolueerde van een kleinschalige onderwijsinstelling naar een massa-universiteit die constant op zoek is naar het evenwicht tussen onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Fien Danniau geeft een crashcourse UGent-geschiedenis en presenteert de thema’s van de jubileumtentoonstelling in het STAM.
  • Jubelgeschiedenis? Herdenken in de praktijk 15 oktober (16u) auditorium Thomas, Rommelaere Instituut Bij het ontwikkelen van herdenkingsactiviteiten spelen heel wat factoren en belangen-groepen een rol. Waar leg je je prioriteiten en hoe ga je met conflicten om? Aline Sax (Geheugen Collectief) en IPG’ers Torsten Feys (Red Star Line) en Gita Deneckere (100 jaar Vooruit, UGentMemorie) bieden een blik achter het wordingsproces.
  • Academisch erfgoed tussen wetenschapscommunicatie en publieksgeschiedenis 22 oktober (16u) Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen UGent Universiteiten verzamelen doorheen hun geschiedenis collecties voor onderwijs en onderzoek. Esther Boeles (Stichting Academisch Erfgoed Nederland) en Simon Leenknecht (MGW) leggen uit wat volgens hen de uitdagingen en het potentieel zijn van deze ‘slapende’ collecties in de 21ste eeuw.
  • De tentoonstellingsscène: het STAM 29 oktober (16u) STAM Gent Directeur Christine De Weerdt en historicus Lars De Jaegher van het STAM leiden ons rond door de Willem I tentoonstelling. Met welke ruimtelijke mogelijkheden en praktische beperkingen moet je rekening houden bij het ontwikkelen van een tentoonstelling en de selectie van objecten?
  • Nieuwe verhalen voor wetenschappelijk erfgoed 5 november (16u) auditorium Thomas, Rommelaere Instituut De Gentse erfgoedcollecties gaan binnenkort op in een nieuw Gents Universiteitsmuseum. Willem Dedobbeleer (GUM) en Marjan Doom (Museum Morfologie) werken aan nieuwe inhouden die de individuele verzamelingen overstijgen. Ze leiden ons rond in de Post Mortem tentoonstelling waarin wetenschap en kunst in dialoog gaan.
  • Terug naar de bron 12 november (16u) Universiteitsbibliotheek Gent Het papieren erfgoed van de UGent wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek en het Universiteitsarchief. Hendrik Defoort (UB) en Isabel Rotthier (UA) maken ons wegwijs in de collecties die zowel voor het voorbereidend onderzoek als voor de presentatie onontbeerlijk tentoonstellingsmateriaal zijn.
  • Herinneringen verzamelen 26 november (16u) auditorium Thomas, Rommelaere Instituut Getuigen zijn niet alleen een belangrijke bron voor geschiedenis maar kunnen met hun herinneringen de betrokkenheid en het inlevingsvermogen van het publiek vergroten. Historica en reportagemaakster Ilse Nollet (VRT) legt uit hoe zij de mondelinge getuigenis inhoudelijk, conceptueel en praktisch vorm geeft.
  • Van onderzoek naar tentoonstelling 3 december (16u) STAM Gent Een idee, locatie, partners, experten, bronnen, objecten, decor, enscenering, digitale constructies, communicatie, publiek, ... historica en tentoonstellingsmaakster Kristin Van Damme (Pièce Montée) licht het hele proces toe dat aan de opening van een historische tentoonstelling vooraf gaat en hoe je het concept onderweg bewaakt.
  • SHOWTIME 17 december, STAM Studenten presenteren hun vondsten en voorstellen voor een jury met leden van de kerngroep van de tentoonstelling.